Norrhumanist's Blog

Politik och livet utanför storstaden. Att få tycka till.

Posts Tagged ‘Socialdemokraterna’

Vilka vill vara med?

Posted by norrhumanist på 09 februari 2011

De som vill vara med i ledningen för Socialdemokraterna måste
stiga fram och visa vad som vill!

Jag vill att det blir en palatsrevulution inom vår ledning!

Ser att Högberg vill se fler som inte står i kulissen och smyger, han talar om att röka ut. Språket från Högberg är kanske att ta i men det ligger mycket i det.

Även Johan Westerholm vill se kandidater som vill något.

Partistaten skriver om en enkät till många eventuellt blivande företrädare. Bra att detta görs.
Jag ser fram mot många klarlägganden!

Jag vill se kandidater som vill något!
Att vara långt från händelsernas centrum gör att människor som nämns som goda företrädare inte finns inom min bekantskapskrets. Hur skall jag få reda på deras förtjänster och innersta vilja?
Inte lätt med de  snuttifierade inslagen vi får ta del av. I pappersmedia blir det en journalist som skriver och det är inte ofta som det blir en  helt objektivt beskrivning av personen och dennes åsikter.
Det är svårt att sätta sitt tillit till personer som man inte varit nära. Hur gör man när man är en bit från hetluften?
Jag har inget bra svar på det, men hoppas komma på det.

Återigen vill jag lämna mitt förord till Högberg, Westerholm och Wennberg.
Dessa personer skall inta ledande stolar, tycker jag.
Jag tror att dessa kan tillföra mycket.
Vi behöver nytt tänkande!

Posted in demokrati, Jämtland, kongressen, socialdemokraterna | Taggad: | 1 Comment »

Nya tider, snabba tider

Posted by norrhumanist på 02 december 2010

Dags att tänka nytt!

Socialdemokratiska partiet har inte förändrats särskilt mycket i sitt arbetssätt under den tid jag varit aktiv.

Först lite om valberedning.
Valberedningen är nu föreslagen och skall väljas. Föreslagna personer är för många av oss okända. Både bra och inte.
Hoppas att det är nytänkare som får komma fram.
Valberedningen kommer att kritiseras från många håll, det blir en tuff tid!

Håller med Högberg  om att det behöver röras om när det gäller personer och när det gäller vårt interna arbetssätt.

Jag uppfattar att många lägger skulden på Mona för brakförlusten.
Men, har hon styrt med en sådan järnhand att övriga i toppskiktet inte vågat/kunnat protestera?
Om Mona varit så självsvåldig i sin utövning, då har de runt henne varit för svaga.
Om Mona varit för svag, så har de andra varit för hårda.
Det är ett lagarbete som skall till för att det skall fungera!
Balansen är svår!

Åter till internt arbetssätt
Vi lever i en nyare tid och måste förhålla oss till den.
Media håller på och utser partiledare och andra som skall få framträdande roller. Vårt inre arbete sker inte längre i det tysta.
Sociala medier som bloggar m.m. bidrar till offentlighet, det öppnar för mångas tyckande.

Partiet sitter fast i ett åldrigt sätt med kongresser med långt mellanrum. Självklart kan det inte fungera när allt händer så snabbt runt oss medlemmar och i politiken.

Jag hade hoppats att förtroenderådet skulle få mer att styra och ställa med. Det är en betydligt snabbare form av beslut, de som är med där har vanligen sina rötter i vardagen och borde därmed känna hur medborgarna vill ha det. Men det iinebär även att vi ute i kommuner och landsting har modet att sända rätt personer.

Min uppmaning är att tänka nytt annars fortsätter ökenvandringen! 

Posted in socialdemokraterna | Taggad: | Leave a Comment »

Får jag vara med?

Posted by norrhumanist på 19 november 2010

Får jag vara med och rösta fram en ny ordförande?

Vilka är kandidater till att bli Socialdemokraternas ordförande?

Läste Högberg http://hogbergstankar.blogspot.com/2010/11/sluta-med-jallandet-och-sag-vad-ni-vill.html och håller med om att det är dags att komma ut med det som brinner inombords.
Många i partiets topp har länge suttit tysta med sina viljeinriktningar. Dags att redovisa!
Jag är helt övertygad om att de som är i partitoppen har en het vilja till att göra förändringar och att jobba framåt i och för partiet.

Jag som partimedlem och gräsrot måste få känna och ta del av de som vill ställa upp. Det handlar om att jag skall lämna förtroende till den jag finner lämpligast till uppdraget.
Vi människor fungerar på det sättet att om vi känner förtroende och samhörighet med en ledare så är vi också med och stöttar denne i med- och motgång. Jag är inte något undantag!

Till att börja med skall det utses en valberedning. Vem utser denna?
Ja, jag vet,det sker utan min medverkan.

Sedan blir det en valberedning som jobbar. Har jag fått vara med och påverkat kriterierna som skall gälla?
Ja, jag vet, det sker utan min medverkan.

Ett förslag till ny ordförande kommer ut. Vem är det?
Kan vara någon som är känd från media, en bloggare, en som rest runt och och informerat sig och andra. En NEJ-sägare!
Är det trovärdigt med en NEJ-sägare? Jag vet troligen väldigt lite om en NEJ-sägare.
Vilken redovisning har jag fått om NEJ-sägarens politiska vilja och framtidsvisioner?

Ja, sedan blir det kongressen som bestämmer.
Ja, jag vet, det sker utan min medverkan.
Jag kommer inte med där. Men, jag har varit med och röstat fram ett ombud som jag tror på, jag har lämnat över ett förtroende.

Demokratin är svår att hantera.
Men kanske är det möjligt att göra förändringar så att medlemmar, människor, väljarna,
kan lämna över sitt förtroende och stöd till en ny ordförande för vårt parti.

Posted in demokrati, Politik, socialdemokraterna | Taggad: , , | Leave a Comment »

Barnfattigdom

Posted by norrhumanist på 24 maj 2010

Länge sedan någon tog upp detta ämne. Detta ämne är viktigt. Vi säger att ”barnen är vår framtid”.
Kan vi leva upp till det vi säger?
Vad gör vi för barnen?

Såg att det kommit en rapport som Socionomstuderande läst.

Majblomman har gjort en undersökning bland utsatta barn i fattiga familjer i sveriges kommuner.

Till och med Dagens Nyheter har hittat ämnet med en Röda Korsvinkel på inlägget.

Frågan blir hur det uppmärksammas i kommunerna. Många kommuner vet att fattigdomen finns. Vad gör dom?

  • Extra försörjningsstöd till sommarlovet
  • Extra stöd till jul
  • Badkort till de som vill bada
  • o.s.v

Är detta tillräckligt för att utsatta barn skall må bättre eller till och med BRA?

Anledningen till fattigdom är mycket varierande. Kan vara missbruk, ensamstående förälder, arbetslöshet o.s.v.
Ser de styrande vad som saknas barnen?
I många kommuner ser man det inte!

Kunde inte hitta Jämtland i någon tabell, varken negativ eller positiv, antar att medel gäller.

Socialdemokraterna i Krokoms kommun har uppmärksammat detta och i kommunfullmäktige drivit frågan om ”sommarlovsjobb redan från 8e klass”.
Borgerligheten med stöd av miljöpartiet har avslagit vårt förslag.
Vi skall införa ”sommarlovsjobb från 8e klass!

Inget stort stöd men det är ett stöd i rätt riktning!

Posted in Jämtland, Krokom, Politik, Samhälle, skola, Uncategorized | Taggad: , , | Leave a Comment »

Offer

Posted by norrhumanist på 19 maj 2010

I spelet Schack talar man om ”bondeoffer”.
Centern offrar landsbygden, unga och anställningsskyddet

Jag har under en längre tid undrat var Centern är i glesbygdsfrågor.
Kan enkelt konstatera att inte är man med på landsbygden!
Landsbygdens frågor drivs idag av de Rödgröna, detta har fått Reinfeldt att gå i taket.
Moderaterna vill nu gå in på gamla Centerns nedlagda paradgren och ”värna landsbygden”. Patetiskt!

Kalle Olsson i Länstidningen gör en analys av Centerns förvandling.
Centern har bitit sig fast i att försämra anställningsskyddet, göra unga på arbetsmarknaden till lätta offer för den företagare som vill utnyttja unga.
Utmärkt analys!

Kan konstatera att inte heller Socialdemokraterna i Krokoms kommun ser Centern som landsbygdens räddare.
Centerns intresse finns i entreprenader och LOV.
Socialdemokraterna ser inte entreprenader och LOV som en framtidsfråga för kommunen!

Posted in Fredrik Reinfeldt, Jämtland, Krokom, Politik, Samhälle, Uncategorized | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Fusk

Posted by norrhumanist på 12 maj 2010

Har under en längre tid blivit upprörd över att många delar av statens uppgifter läggs ut på så kallad entreprenad.

För en tid sedan hade en läkare, Göran Rahm    stark kritik mot ett antal vårdföretagare.
I artikeln ansåg han att det finns mycket fusk att beivra. Bondfångeri användes.

I dagen Östersundspost går Centerpartiet ut och sablar med denna kritik och påstår att patienterna får välja. Ja patienterna får möjlighet att välja. Men hur används våra skattepengar?

Ser även att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar upp frågan om fusk och kontroll.

Konstaterar att även Vårdföretagarna som är som är en arbetsgivarorganisation hänger på med kritik som stöder Göran Rahm.

Hur är det möjligt att borgarna inte är mer rädda om våra skattepengar?
Lägga ut vård, omsorg och även läkemedel utan att ha kontroll! Jag finner inte ord!

MEN, Socialdemokraterna har en plan:
Ylva Johansson och Ilija Batljan redovisar hur det är möjligt att kontrollera att våra skattepengar används på rätt sätt och får avsedd effekt.

Posted in Politik, Samhälle, Uncategorized | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Var är Centern

Posted by norrhumanist på 06 maj 2010

Är centern till för glesbygdens folk?

Var är Centern med förslag som är bra för hela landet och inte bara för Stureplan
Ser om koldioxidskatten, Maud förnekar att Centern vill ha rejäl ökning.   In Your Face skriver om detta och vill ha svar av centerbloggare. Svaren tycks utebli!
Stefan Wikén söker också svar.

Jag tycker att Centern borde uppmärksamma att de RödGröna vill satsa på Inlandsbanan.
Till och med skogsbolagen vill se satsningar på Inlandsbanan.
I denna fråga som har tydlig glesbygdsvinkel vore rimligt att Centern stod upp och lämnade bifall.
Hemska tanke, tillåter inte Moderaterna ett sådant bifall?

I glesbygdskommunen Krokom så driver Centern en politik som är tydligt anpassad till områden där det finns många människor. Entreprenad inom vård och omsorg, LOV som skall vara frälsningen för företag som vill ta hand om skattepengar.
Bästa Centern, dessa lösningar fungerar inte när det är långt mellan vårdtagarna.
Socialdemokraterna har ständigt gått emot dessa förslag, våra lösningar är bättre. 

Frågan kan återigen ställas, var finns Centern.
Inte är det i utvecklingsfrågor som rör glesbygden!

Posted in Jämtland, Politik, Samhälle, Uncategorized | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Syna hälsovalsbluffen

Posted by norrhumanist på 05 maj 2010

Syna bluffen, Hälsovalet.
En artikel finns i Östersundsposten där en läkare, Göran Rahm, tar upp hur det kan gå till när marknadskrafterna får unika möjligheter att göra intrång.

Läkaren Göran Rahm påpekar att Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv endast ser verksamheten som business.
Högt troligt, i deras bolagsordningar finns  instruktionen :  Endast vinstresultat räknas!

Denna form av utsugning av våra gemensamma resurser måste stoppas. Jämtlands Läns Landsting med Socialdemokraterna i spetsen vill inte ha ett hälsoval som det är utformat av den borgerliga regeringen.

Rikskapitalbolag, som driver vård, kommer och tar våra pengar och lämnar ingen skatt i Sverige. Pengarna som tjänas i Sverige skall gå tillbaka i någon form

Posted in Jämtland, Politik, Samhälle, Uncategorized, vård omsorg | Taggad: , , , | Leave a Comment »

En dag med sol och tankar

Posted by norrhumanist på 07 februari 2010

Vårsolen börjar titta fram. Ett vitt ansikte kommer att bli mörkare och det ger ett piggare utseende, humöret blir bättre. Kom på att det är dags att göra ett inlägg.

I Krokoms kommun händer det många saker. Nya påbud. Det skall sparas, inte konstigt med den demografi som finns i kommunen. Men sättet att spara vänder jag mig emot. Borgarna är nu fullt upptagna med att lägga ut på entreprenad. De vill införa ”Lagen om valfrihetssystem” (LOV). En inhyrd konsult har kommit fram till att det finns många pengar att tjäna in. (Konsultens uppgift är alltid att belysa fördelar!)
I denna del av landet är det inte så många som vill vara med och lämna anbud. Den som lämnar anbud gör det i hopp om att tjäna pengar, det är rimligt att tänka så.
Konstigt att borgarna inte kommer ihåg den förra upphandlingen. Man slog sig då för bröstet och sade att det kommer att bli väldigt billigt att lägga ut i Föllinge. Det visade sig att det inte kom några anbud, priset var för lågt. Kommunen plussade på med pengar, och se, då blev det napp. En entreprenör lämnade då ett anbud och fick upphandlingen.
Blev det ett anbud som kommunen med stolthet kan visa upp?
Blev det så stor förtjänst för kommunen som väntat?
Men, frågan är ändå, varför kan inte kommunen själv driva dessa verksamheter till en lägre kostnad? Är det så att det sitter mycket ”gammalt i väggarna” som är svårt att förändra?
Kan det vara så, att politikerna är för svaga för att säga ifrån och att visa med hela handen?
Kan det vara så, att det i en glesbygd inte finns tillräckligt med goda arbetsledare och chefer att tillgå?
Kan det vara så, att det är en kombination av dessa två?
Jag får väl fundera en stund till i solskenet på dessa frågor.

Posted in Mina filosofiska tankar | Taggad: , , , , | Leave a Comment »