Norrhumanist's Blog

Politik och livet utanför storstaden. Att få tycka till.

Archive for the ‘Vattenfall’ Category

Värmekostnader och mina tankar

Posted by norrhumanist på 07 december 2010

Värmekostnader.

Det kostar att värma huset. Det kostar mycket!

Varför kostar det mycket?

Lätt att bil konspiratorisk. Är det en maffia som ser till att elpriset hålls uppe?

Det tycks vara så att när det blir kallt så skall kärnkraften stå stilla och renoveras. Ja, det är riktigt ur säkerhetssynpunkt att renovering sker, men måste det ske när elen behövs som bäst.

Vem tjänar på dyr el?

Posted in bostäder, Samhälle, Vattenfall | Leave a Comment »

Centerdimma över Norrland

Posted by norrhumanist på 03 augusti 2010

Centern lägger ut lockdimma till de Norrländska väljarna!

Efter att jag läst Länstidningens ledare singerad Kalle Olsson finner jag mig föranledd att tycka till.

Håller med om dåliga affärer. Minns även Bilprovningen som en dålig affär.
Men som framgår av ledaren handlar det inte om affärer som är bra för staten (oss), det är Centerns ideologi som ger utslag. En ideologi som tunnats ut till att bli väldigt fixerad på storstaden och Stureplans krav.

Att lägga ut en dimma med lockelse till Norrland klingar mycket falskt i mina öron. Centern tycker väl att det är hög tid att nämna Norrland nu när valspurten börjar.

Mitt förslag är att styra Vattenfall till att avsätta till den forskning som så väl behövs.
Här har Centern möjlighet att styra till något positivt.
Andra borgerliga partier har tidigare tagit bort forskningspengar.

Har tidigare skrivet om Maud Olofssons och Centerns oförmåga att styra ”sitt eget departement”, konstaterar att det fortfarande finns möjligheter att styra till avsättningar som ger lyft för forskningen. 

Kan även se att de RÖDGRÖNA har med utvecklingspengar i sin budget.
Den budgeten är finansierad utan att sälja av ett statligt ägt bolag som drar in pengar till statskassan.

Posted in centern, forskning, Politik, Rödgröna, Samhälle, Vattenfall | Taggad: | 1 Comment »

Centern och ansvar …

Posted by norrhumanist på 01 augusti 2010

Varför sälja Vattenfall i Tyskland?

Svenska Vattenfall har en mängd kraftverk i Tyskland som spyr ut sådant som ingen vill ha. Nu vill Centern och Maud sälja ut denna del av Vattenfall. Varför det?

Om Centern vill vara trovärdig i sitt aggerande borde det vara så att Vattenfall beordras att göra sin elproduktion miljösäker i Tyskland.
Ett sådant förfarande skulle kraftigt stärka Vattenfalls position inom eltillverkning och även stärka Sveriges anseende inom miljö, kanske även Centerns skamfilade miljöprofil.

Ett sådant miljötänkande är bra även för Sverige. Den minnesgode kanske minns de moln av sot som för många år sedan kom in över Sverige, dessa sotmoln vill vi inte ha tillbaka.

Min första hemska tanke är även att de medel som Maud talar om som skall gå till forskning om framtida utbyggnad av kärnkraften.

Min andra hemska tanke är att försäljningspengarna går till RUT-avdrag eller sänkning av skatten.

Självklart skall Vattenfall vara kvar som det är!

Posted in centern, demokrati, Fredrik Reinfeldt, Samhälle, Uncategorized, Vattenfall | Taggad: | Leave a Comment »