Norrhumanist's Blog

Politik och livet utanför storstaden. Att få tycka till.

Archive for the ‘Vårdköer’ Category

Läkarens arbetsuppgifter

Posted by norrhumanist på 05 juni 2010

Jag har läst i Dagens Samhälle (10 juni) en FOKUS-artikel skriven av Eva Nilsson Bågenholm.
I artikeln tycker hon att politiker skall lyssna mer på läkare.

De flesta av oss kommer någon gång i kontakt med läkare.
Oftast är det på en hälsocentral vi träffar dom.
Läkaren lappar ihop oss och vi går hem igen.
Löser sig ofta på ett bra sätt.
Vi och läkaren är nöjda med det.

Funderar över vad en läkare är utbildad till?
–  Helt klart är att han skall ha kompetens för läkaryrket
–  Förstå människor som kommer till honom m.m.

Mycket ofta sitter även en läkare som arbetsledare och administaratör, skall leda och fördela arbetet, övervaka och följa upp. Förmodligen även ett ekonomiskt ansvar.
Har läkaren utbildning för dessa uppgifter?
Är det lämpligt att han har dessa funktioner?

Att en läkare sitter som administratör för små eller stora avdelningar kan inte vara rimligt. Det är  fel sätt att använda en dyr utbildning och faktakunskap. Läkaren är inte heller utbildad till administratör.

Självklart skall det vara en administratör som styr hur en läkare skall jobba, lägga schema, och vad han skall göra!
Administratören tar order från politiken, lägger ut uppgifterna, följer upp, återrapporterar.

Om vi använder läkaren till de uppgifter som han är utbildad för så är jag övertygad att det blir en bättre genomströmning på hälsocentraler och sjukhus.
Vårdköer kan kortas eller försvinna.

Posted in Arbete, demokrati, Politik, Samhälle, Uncategorized, Vårdköer | 1 Comment »