Norrhumanist's Blog

Politik och livet utanför storstaden. Att få tycka till.

Archive for the ‘Val’ Category

Så går det till i Krokoms fullmäktige

Posted by norrhumanist på 10 december 2010

Vid detta möte skall det tillsättas ledamöter i kommunens nämnder och styrelser.

I vår kommun är det Centern, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet samt Kristdemokraterna som jobbar ihop och har majoritet.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ett gott samarbete i opposition.
Sverigedemokraterna är för sig själva, är inte heller vågmästare.

Det mycket underliga hände, majoriteten ville inbjuda Sd till observationsplats i kommunstyrelsen. Majoriteten kunde även tänka sig att ge insyn till Sd i andra nämnder.
Om jag fattade rätt så hängde det på om Sd gör en framställan om en sådan plats. I nuläget har inte Sd gjort någon framställan.

Håkan Larsson (c) var den som lade majoritetens förslag till ledamöter i kommunens nämnder och styrelser. Det var även samme Håkan som lämnade öppet för Sd att få komma in i kommunstyrelsen för att observera.
Håkan nämnde att Sd går miste om insyn i och med att de inte tar någon plats i nämnder och styrelser av egen kraft.

Vad vill majoriteten med denna kärvänlighet kan man undra?
Är det en satsning inför nästa val eller vad är det?
Kommer Sd  lokalt att blekas av denna process?

Socialdemokraterna och Vänstern ansåg i debatten att denna
inbjudan faller på sin egen orimlighet och protesterade högljutt.

I övrigt var det som vanligt, sent inkomna handlingar, dessa var dessutom inte kompletta, många uppgifter var dessutom tolkningsbara åt olika håll.
Majoriteten lyckas inte med sina handlingar vilket ger bekymmer vid tillämpning av och det blir tolkningsfrågor.

Detta är svagt, dom har haft fyra år att lära sig kommunal dokumenthantering.

Posted in centern, Krokom, Politik, socialdemokraterna, Val | Leave a Comment »

Efter valet del 3

Posted by norrhumanist på 15 november 2010

Som jag ser på valet efter en tids funderande.

Detta inlägg kommer väl sent, men bättre sent än aldrig.

Mina tankar blir följande:

Centrala utskick
Massutskick som partiet gjorde kom inte till sin rätt.
Vår information bladades in bland reklamen och blev inte läst.
Många undanber sig reklam.
Många, även jag själv, går ofta direkt till pappersinsamlingen med reklamen.
Till kommande val är denna form av information inte effektfull.
Till kommande val måste vi valarbetare bli ännu raskare i benen och dela ut material till våra väljare.

 Media.

I Jämtland kan vi lätt konstatera att pappersmedia bestått av två tidningar med tydlig skillnad i sina åsikter.
Vår Länstidning har varit mycket vänsterinriktad och det med den äran.

 Regionalt har Sveriges Radio varit duktiga med valdebatter och varit belysande i sina kommentarer.

 Vår närradio i kommunen har även den ordnat debatter av hög kvalité.

 Stöd för eget val.
De stora tidningarna och etermedia har hållit sig med så kallad ”valkompass” där man svarat på frågor och fått ett utslag om vilket parti man står närmast.

Jag har provat alla sådana jag hittat och konstaterar att den bedömning som kompassen gör stämmer väl med min egen syn på politiken i stort.

 Att skriva på insändarsidorna är det som läses mest. Har studerat detta under mina år i entreprenadbranschens rastkojor. Man börjar tidningen bakifrån med serier sedan sporten och vidare till insändare, sedan är det färdigläst i de flesta fall.

Om frågor ställs om innehållet är det inom sport och fritid.

 I de lokaler där det finns ”studerade” läsare så börjar man tidningen framifrån, oftast blir hela tidningen läst och ofta även kommenterad av de som finns runt läsaren.

 Debattsidorna anses för långa och invecklade för väljare i allmänhet, mest för den redan väl påläste och insatte. Dessa sidor är inget för den vanlige väljaren.

 Vilka blev då våra väljare?

De väljare som vi vände oss till var de som stod utanför, i det så kallade ”utanförskapet”. Min tro är att det blev dessa som valde oss samt de starkaste troende socialdemokraterna.

 Kändes inte som vi hade framtidsvisionen till de som är inne i arbetslivet.

 Lokalt kändes det som om vi ägnade mest tid till vård, skola och omsorg.

Framtidstankar och visioner var mindre framträdande i vårt lokala material.

Vi fick väl det väljarstöd man kan förvänta sig i ett avfolkningslän om man jämför med rikstränden.

 Bloggandet.

Första valet med denna nymodighet. Vanliga väljare har inte hittat detta sätt att hålla sig informerade och att uttrycka sina tankar och önskemål.

För egen del har det varit mycket stimulerande att vara med i bloggvärlden och få ta dela av tankar och skrivande som finns där. Kom tyvärr med lite sent i detta nya, men intresset är väkt.

Har tidigare enbart ägnat mig åt att skriva insändare, nu blev/blir det en kombination av de båda.

 Dock, känns det som det finns ett ”kluster” som ”hejar” på varandra, ibland utan anledning, länkar till varandra och därmed får utrymme.

Några favoriter har jag hittat, läser dessa med intresse om vinklingen inte är för lokal. När man sitter långt från storstaden är det inte stor mening att ta upp lokala händelser. Påverkansmöjligheten och svarsfrekvensen är låg.

Posted in demokrati, Media, Val | Leave a Comment »

Träffat en till, en människa av kött och blod!

Posted by norrhumanist på 17 september 2010

Sjukvårdsreformen med borgerligt stuk.

Vid torgmöte i Krokoms centrum kommer det en kvinna och talar med mig. Hon är helt öppen om sin situation.  Med tårar i ögonen berättar hon om hur det är att ha ”gått in i väggen”.

Hon har redan nu klart för sig att det inte går att komma ut på arbetsmarknaden när sjukskrivningen gått ut. Det är mer än tre månader kvar av sjukskrivningen. Redan nu börjar hon oroa sig för sin och sonens framtid.

När en person ”gått in i väggen”, som är ett tillstånd av oro och ängslan, skall den även se framåt. Vadå framåt?
Blir människan friskare av att oroa sig för den dagen då sjukskrivningen går ut?

Är det humant och god vård att öka på oro och ängslan?

(Mycket har skrivits om detta, men jag kunde inte låta bli.)

Posted in Arbete, Försäkringskassan, Jämtland, Krokom, Politik, Val | 2 Comments »

Välfärd, vadå?

Posted by norrhumanist på 03 september 2010

Välfärd finns väl alltid?

Under samtalet med väljarna börjar jag undra om jag hör rätt vissa gånger.

Jag påstår att skatt går till välfärd och mindre skatt gör att det blir mindre välfärd!

Många väljare är inte insatta i hur det blir välfärd. En uppfattning är att det är ett låst system som inte beror på inkomster och utgifter. Något som bara finns!
Mängden och storleken av välfärd har av många väljare uppfattats som något ”grundlagsskyddat” eller ”oerhört orubbligt fundament” som finns i Sverige.

Jag undrar om skolans samhällskunskap är så dålig att sådana grundpelare i samhället inte kommer fram?

Jag tror även att vi (vänsterpolitiker) är dåliga på att knyta ihop sambandet mellan statens inkomster och utgifter för bl.a. välfärd.

Jag vill uppmana alla valarbetare att tydligare
beskriva hur pengar kommer till välfärden!

 

Posted in Politik, Samhälle, skatt, Val, välfärd | Leave a Comment »

Bra med visoner

Posted by norrhumanist på 28 augusti 2010

Vilket värde har en sen vision?

Jämtlands län har som de flesta norrlandslänen drabbats av utflyttning, minskat antal företag, minskade skatteintäkter.
Jämtarna tar sig ändå fram på ett hyggligt sätt, men utflyttningen sätter sina spår.

Då i elfte timmen dyker det upp en visionär ur tomma intet. I Länstidningen finns artilkeln.
Riksdagsledamoten Per Åsling (c)  kommer med sin vision för länet.
* Tio tusen fler invånare
* Tio tusen fler företag
* Tio tusen fler jobb

I sin vision vill Per använda pengar som kommer från försäljning av Vattenfall utomlands.

Per Åsling sade före mandatperioden att det behövs: ”mera verkstad”. Underförstått skulle han stå för verkstaden.
Per tycker uppenbarligen att det skett för lite lobbing för Jämtland.

Vi som bor i Jämtland måste fråga om det blivit ”mera verkstad” för Jämtland? I nuvarande regering är ju ändå Centern som säger sig värna om landsbygden och områden som har en lägre skattekraft.

Lätt att bli ironisk och fråga, varför det tog så lång tid att komma med denna enkla vision?

Posted in Arbete, centern, Jämtland, Politik, Val | Taggad: , | Leave a Comment »

Debattkväll

Posted by norrhumanist på 25 augusti 2010

Klargörande

Min uppfattning är att de Rödgröna kunde på ett tydligt sätt redogöra för hur Sveriges framtid kommer att bli med vårt alternativ.

Ulla Andersson (v) gjorde ett mycket stabilt och bra intryck, tydlig och rapp. Mycket bra!

Mikaela Valtersson (mp) var även hon stark i sin framtoning. Viktigt att Mp är tydlig med sin vänsterinriktning
Mycket bra!

Thomas Östros är mycket lugn och bra framför kameran. Många klargöranden kunde han redovisa och därmed fick Borg  en flackande blick av osäkerhet.

STORT TACK till Thomas Östros för dina inlägg som var klargörande var partiet står.
Den som såg debatten kan inte tvivla om budskapet och viljeinriktningen.
Skulle varit bra att få veta vad som menas med ”välfärdens kärna”, denna fråga blev inte färdig.

Posted in demokrati, Media, Rödgröna, Val, välfärd | Leave a Comment »