Norrhumanist's Blog

Politik och livet utanför storstaden. Att få tycka till.

Archive for the ‘skatt’ Category

Omsorgen fungerar inte

Posted by norrhumanist på 20 januari 2011

Har kommunen fått det den ville ha?

Krokoms kommuns politiska ledning som består av borgare med stöd av Miljöpartiet, har lagt ut omsorgen på entreprenad. Detta har skett i Solbacka i Föllinge.
Vid debatter i fullmäktige sade de styrande att det skulle vara bra med ”mångfald” samt att det skulle bli billigare för kommunen. Någon utvärdering av entreprenaden har inte redovisats.
Konstateras kan att S och V har tagit tydligt avstånd från denna entreprenad.

Länstidningen i Jämtland skriver om dessa missförhållanden. Ingen rolig läsning!

Företaget Förenade Care driver entreprenaden i Föllinge.
Företaget Förenade Care är ett företag som har ”vinstmaximering” som sitt huvudmål.
Företaget Förenade Care har i detta skede även på sig ett mycket lågt betyg i den undersökning som är gjord av Socialstyrelsen och som redovisats tidigare i Länstidningen.

Den borgerliga regimen med stöd av Miljöpartiet har inte synbart reagerat på Socialstyrelsens låga betyg inom omsorgen på äldreboendet.  

Tina Staflin har en sida där hon skriver om välfärdsfrågor m.m.
Tina som är en ”ELDSJÄL” när det gäller vård och omsorg har tidigare anmärkt och påtalat om missförhållanden i Föllinge, men fått dåligt gehör för sina redovisningar.

Jag menar fortfarande att skattepengar skall gå till det som är meningen med skatt, bland annat VÄLFÄRD!

Jag blir minst sagt upprörd!
Vad gör regimen i Krokom! 

Posted in Politik, Samhälle, skatt, välfärd, vård omsorg | 1 Comment »

Välfärd, vadå?

Posted by norrhumanist på 03 september 2010

Välfärd finns väl alltid?

Under samtalet med väljarna börjar jag undra om jag hör rätt vissa gånger.

Jag påstår att skatt går till välfärd och mindre skatt gör att det blir mindre välfärd!

Många väljare är inte insatta i hur det blir välfärd. En uppfattning är att det är ett låst system som inte beror på inkomster och utgifter. Något som bara finns!
Mängden och storleken av välfärd har av många väljare uppfattats som något ”grundlagsskyddat” eller ”oerhört orubbligt fundament” som finns i Sverige.

Jag undrar om skolans samhällskunskap är så dålig att sådana grundpelare i samhället inte kommer fram?

Jag tror även att vi (vänsterpolitiker) är dåliga på att knyta ihop sambandet mellan statens inkomster och utgifter för bl.a. välfärd.

Jag vill uppmana alla valarbetare att tydligare
beskriva hur pengar kommer till välfärden!

 

Posted in Politik, Samhälle, skatt, Val, välfärd | Leave a Comment »

Komma igång igen

Posted by norrhumanist på 18 augusti 2010

Det har varit mycket

Har nu kunnat komma in efter att stor del av tomten varit uppgrävd. I vår lilla by har vi dragit in fiber.
Även vi får ta del av denna modernitet. Inte inkopplad ännu, men det kommer.
Återställningsarbetet har kostat på. Fysiska formen är nu god.
Man hinner tänka när man går i ett dike och skyddsfyller över kabel och slang.  

Tankar som legat och grott till sig

För en tid sedan skrev Högberg, ”han med tankarna” om att vi i partiet inte pratat färdigt om utförsäljningar och privatisering av statlig egendom.
Vill gärna hålla med Högberg att det är dags att göra det.
Många av de jag talat med menar att vi i partiet inte har en bestämd linje hur vi skall förhålla oss till att vi mister inflytande och kunskap om och i statliga bolag. Även inkomster från bolagen försvinner.
Jag menar att det är hög tid att formulera viljan!

Skatter måste finnas!

Det pågår ett ”skattesänkarrace” utan dess like. Det gäller att trumfa under varandra.
Jag ser det så, om vi skall behålla en välfärd värd namnet, måste vi ta in skatter så att de täcker den välfärd som vi säger oss vilja ha. Annars är det Ebberöds bank som gäller.
Jag förstår inte hur pengarna kan räcka till om det inte finns pengar.

Min önskan för att vi skall finna VÅR väg!

Dessa saker har gnagt inom mig när jag stått med spade i handen och varit svettig, men nöjd med det jag gjort. Gräsmattan kommer kommer sakta till sig, gräsklipparen kan åter tas i bruk.

Jag tror att vår och partiets trovärdighet ökar avsevärt om vi kan tala klarspråk med väljare och människorna som behöver samhällets tjänster – stöd – hjälp.

Posted in demokrati, Politik, Samhälle, skatt, välfärd | Leave a Comment »

Vad är problemet, undrade Reinfeldt

Posted by norrhumanist på 05 juli 2010

Svag Reinfeldt i Almedalen.

Äntligen har det hänt. Almedalen är påbörjad. Vi skall få veta mycket. Varje tal skall analyseras i botten.

Inte var det något framtidstal som Fredrik Reinfeldt gjorde!

En bra analys har Kalle Olsson gjort, den finns i  Länstidningen.

Vad kommer det sig att inte skattesänkningar finns med i Reinfeldsts tal detta år?  Är det en mörkning?
Inga skattesänkningar under 2011, men vad händer sedan, längre än så sträcker sig säkert strategin.
Ett parti som Moderaterna överger inte sin hjärtefråga så lätt, men man maskerar den tills det är fritt fram igen.

Och så har vi särintressen som inte skall vara med och påverka.
Vilka är då särintressen?
Tydligen menar Rienfeldt de intressen som finns på vänstersidan. Men, påverkarna är många fler på högersidan och dom har fått väldigt stort genomslag denna mandatperiod.

 Svenska Dagbladet skriver om särintressen som inte skall vara med och påverka? Vad är detta för nys?
Lobbare och påverkare har funnits i alla tider och är en del i det politiska spelet. För närvarande är hela Almedalen full av påverkare som gör sitt yttersta för att politiker skall lyssna.

Vågar påstå att det var den klenaste presentation som Reinfeldt gjort under sin tid som toppolitiker.
Tyder det på en störning inom den blå Alliansen?

Ser fram mot Monas tal som kommer att innehålla FRAMTIDEN.

Posted in Fredrik Reinfeldt, Politik, Samhälle, skatt | Taggad: , | 2 Comments »

Sagan om Birger // Fredrik

Posted by norrhumanist på 21 maj 2010

Efter att ha lyssnat på historikern Dick Harrysson som berättade om Birger Jarl får jag följande vinklar till historien och nutida skede.

Birger Jarl formade det nuvarande Sverige på 1200-talet.
Han använde många metoder för att lyckas med det:
–  många avrättades när dom inte ställde upp på Birgers idéer och tankar,
–  han utlovade skattefrihet, ”skattefrälse” till dom som var med,
–  utnämningar med diverse titlar …

Birger Jarl lyckades med omväxlande hårda och mjuka metoder att samla ihop en mängd klanledare och krigsherrar under sig och det blev starten på Svea Rike.
Birgers mening var ett sammanhållet Sverige.

Den som idag styr Sverige heter Fredrik Reinfeldt och han styr hela Sverige.
Han tog över ett sammanhållet land utan särskilt mycket träta mellan medborgarna.
Utfästelsen var att göra ett bättre samhälle för alla.

Till viss del fullföljde Fredrik det Birger startade. Birger tillskrivs att ha börjat bygga Stockholm och göra Stockholm betydelsefullt. Fredrik har byggt vidare och gjort Stockholm så betydelsefullt att det nu skiter i övriga Sverige. Ju längre detta får fortgå, mer delat blir Sverige.
Kommer Sverige att åter delas av hungriga krigsherrar på erövringsturer i landet?

Birger ville att medborgarna skulle betala skatt till det nya riket. Skatten skulle sedan användas till bland annat kyrkan och krigsmakten.
Fredrik däremot vill inte att alla skall betala skatt efter bärkraft, utan att de som har mycket skall vara någons sorts  ”skattefrälse”. Inte heller vill han att Sverige skall vara en stark stat som skyddar och tar hand om sina medborgare i med- eller motgång.

Birger enade Sverige med hårda och mjuka metoder.
Fredrik delar Sverige med hårda och mjuka metoder:
–  stupstocken, för att hindra medborgarna från att känna värdighet och människovärde
–  minskad a-kassa för att medborgarna skall sig nedslagna och kräva så lite som möjligt i arbetsersättning,
–  ungdomen skall inte jobba, för då kommer dom att känna människovärde och ställa krav,
–  goda inkomster och lite skatt till en mindre grupp.

”Det samhälle som vi tycker så mycket om”, sade Margareta Winberg en kväll. Vart är det på väg?
Det undrar jag med, tydligen inte på den väg som Birger Jarl ville.

Posted in Fredrik Reinfeldt, Politik, Samhälle, skatt, Uncategorized | Taggad: | Leave a Comment »

Fastighetsskatten

Posted by norrhumanist på 13 maj 2010

Fastighetsskattens vara eller inte.

När fastighetsskatten förändrades till en avgift blev det något dyrare för vårt hushåll med vårt gamla hus.
Vi ställer upp på att betala denna typ av skatt eller avgift.

Fastighetsskatten är en bra skatt för samhället, den kan inte flytta utomlands, det går inte skattesmita från den. Den är mycket platsbunden.

Fördelningseffekten blir ojämn. Kommuner med höga avgifter får högre inkomster av avgiften.

Länstidningen i Östersund skriver om fastighetsskatten.

Pengar måste in till det allmänna!
Om vi skall ha en bra välfärd skall pengarna tas från något håll.
Den fastighetsskatt som Socialdemokraterna tänkt sig, har en mängd begränsningsregler och kommer inte upp i den nivå som var före slopandet av den gamla fastighetsskatten.
Pengar skall fortfarande in till det allmänna!

Har svenska folket fallit för Reinfeldts tal om ”välfärdens kärna”?
Skall Reinfeldt vara den som bevarar välfärden?
Man kan fråga vad som är välfärdens kärna, som Reinfeldt kallar den?
Jämför med en apelsin, skalet är nu borttaget, återstår köttet att ta bort. Återstår en kärna.
Är det välfärd?

Posted in Fredrik Reinfeldt, Jämtland, Krokom, Politik, Samhälle, skatt, Uncategorized, välfärd | Taggad: , , | 2 Comments »

Skattehöjning

Posted by norrhumanist på 07 maj 2010

Hör jag rätt?
Fredrik Reinfeldt sitter i morgonsoffan och lämnar en kommentar om Greklands ekonomi.

Grekland har levt över sina tillgångar, säger Reinfeldt. Det kan bli nödvändigt med skattehöjningar!!!

Jag vill påstå att Sverige lever över sina tillgångar, det blir nödvändigt med skattehöjningar!!

Jag vill även påstå att den borgerliga regeringen leder Sverige i fördärvet med skattesänkningar som är över våra tillgångar.

Posted in Fredrik Reinfeldt, Politik, Samhälle, skatt, Uncategorized | Taggad: , | Leave a Comment »

Fina Sverige

Posted by norrhumanist på 29 mars 2010

Semestern är slut. En kort vecka i Portugal. Det var en ”kulturresa”, tittade på gamla byggnader och platser. Fick lite kunskap om Portugals historia.
Såg även fattigdom och människor som var utslagna ur samhällsgemenskapen. Ett land med mycket stora klasskillnader. Fina kvarter, med höga murar med taggtråd och galler. Man var rädd om sitt, kanske var det befogat. 
Kontrasterna var stora i andra kvarter.
Hus som inte var bebodda, många som var fallfärdiga även inne i stadskärnorna.

Men även ett land med stolta traditioner som man ville värna om och framhålla.
Ett land med vänliga människor som hade ett leende på läpparna och ville hjälpa till.

Kom tillbaka till Sverige och konstaterade att Sverige är ett fint land.
Våra bostäder är i bra skick, ett fåtal som har höga murar för sitt skydd.
Vi har ett fåtal tiggare eller uteliggare. Jag konstaterar att antalet utslagna har ökat.  
De skyddsnät som vi har i vårt land gör att flertalet av de som är på väg ut ur samhället ändå fångas upp.
Men, vi är på en farlig väg som gör att fler kommer utanför.
Med nuvarande politiska majoritet så kommer antalet utanförskap att öka.
Nuvarande regering och högerpartier får säga vad dom vill, fakta kvarstår!

Jag kommer tillbaka till mina vanliga argument:
– sänkta skatter gör att det finns mindre pengar till att hålla ihop vårt land,
– klyftorna ökar,
– rädslan för att bli av med något ökar,
– egoismen frodas, förse dig nu och skit i andra.

Vi måste byta majoritet i Sverige för att vårt land skall vara i social framkant!

Posted in Politik, Samhälle, skatt | Taggad: , , , | Leave a Comment »