Norrhumanist's Blog

Politik och livet utanför storstaden. Att få tycka till.

Archive for the ‘Rödgröna’ Category

Långtidarbetslös

Posted by norrhumanist på 09 september 2010

Hur kan en långtidsarbetslös komma i fråga för ett arbete?

Jag får osökt anledning att skriva om detta ämne på grund av en artikel i Dagens Nyheter.

Här finns något som vi socialdemokrater måste ge förtur.
SCB har gjort en undersökning på 2 600 arbetsställen om viljan att anställa en långtidsarbetslös. Undersökningen ger  vid handen att väldigt många av arbetsgivarna inte vill anställa en som varit utan jobb länge eller varit sjukskriven länge.

Denna ovilja är sedan tidigare välkänd. Det är mycket glädjande att TCO har tagit bladet från munnen och belyser detta faktum.

LO har tidigare försökt komma ut med dessa frågor, men gehöret i media har varit negativt

Borde inte SAP (Rödgröna)-LO-TCO kunna gå ihop och göra en massiv insats på kort och lång sikt i denna fråga?

Det handlar om människor!

Posted in Arbete, demokrati, Jämtland, Media, Politik, Rödgröna | 1 Comment »

Debattkväll

Posted by norrhumanist på 25 augusti 2010

Klargörande

Min uppfattning är att de Rödgröna kunde på ett tydligt sätt redogöra för hur Sveriges framtid kommer att bli med vårt alternativ.

Ulla Andersson (v) gjorde ett mycket stabilt och bra intryck, tydlig och rapp. Mycket bra!

Mikaela Valtersson (mp) var även hon stark i sin framtoning. Viktigt att Mp är tydlig med sin vänsterinriktning
Mycket bra!

Thomas Östros är mycket lugn och bra framför kameran. Många klargöranden kunde han redovisa och därmed fick Borg  en flackande blick av osäkerhet.

STORT TACK till Thomas Östros för dina inlägg som var klargörande var partiet står.
Den som såg debatten kan inte tvivla om budskapet och viljeinriktningen.
Skulle varit bra att få veta vad som menas med ”välfärdens kärna”, denna fråga blev inte färdig.

Posted in demokrati, Media, Rödgröna, Val, välfärd | Leave a Comment »

Centerdimma över Norrland

Posted by norrhumanist på 03 augusti 2010

Centern lägger ut lockdimma till de Norrländska väljarna!

Efter att jag läst Länstidningens ledare singerad Kalle Olsson finner jag mig föranledd att tycka till.

Håller med om dåliga affärer. Minns även Bilprovningen som en dålig affär.
Men som framgår av ledaren handlar det inte om affärer som är bra för staten (oss), det är Centerns ideologi som ger utslag. En ideologi som tunnats ut till att bli väldigt fixerad på storstaden och Stureplans krav.

Att lägga ut en dimma med lockelse till Norrland klingar mycket falskt i mina öron. Centern tycker väl att det är hög tid att nämna Norrland nu när valspurten börjar.

Mitt förslag är att styra Vattenfall till att avsätta till den forskning som så väl behövs.
Här har Centern möjlighet att styra till något positivt.
Andra borgerliga partier har tidigare tagit bort forskningspengar.

Har tidigare skrivet om Maud Olofssons och Centerns oförmåga att styra ”sitt eget departement”, konstaterar att det fortfarande finns möjligheter att styra till avsättningar som ger lyft för forskningen. 

Kan även se att de RÖDGRÖNA har med utvecklingspengar i sin budget.
Den budgeten är finansierad utan att sälja av ett statligt ägt bolag som drar in pengar till statskassan.

Posted in centern, forskning, Politik, Rödgröna, Samhälle, Vattenfall | Taggad: | 1 Comment »

Centern lämnar över

Posted by norrhumanist på 28 maj 2010

Centerpartiet har varit det parti som ansett sig driva landsbygdens frågor. Är det slut på det?
Många delar av landsbygden håller säkert med mig att det bara är lätta krampryckningar kvar av centerns engagemang i denna fråga.

Per Åsling har en insändare i Länstidningen i Jämtland, en insändare om förändringar som är bra för landsbygden.
Det märkliga är att han vänder sig till Mats Odell för att denne skall göra något.

Jag återkommer till att regeringen och myndigheter har tappat taget för att hålla ihop Sverige utvecklingsmässigt.
När man läser på Näringsdepartementets hemsida ser man det finns ansvarsområden som gäller landsbygden.
Näringsdepartementet anses som centerns egna skötebarn. Styr man inte departementet?

MÅL som departementet satt upp utvecklingskraft och företagsamhet, det förpliktar med dessa mål.
Driver man dom? Tveksamt?

När man i länet läser att länets ledande centerpartist kastar in handduken i dessa frågor, då går rullgardinen ner.
Det är en svart rullgardin som går ned!

Läste Staffan Danielsson som känner att fler vill vara med på banan. Även han tyckes ifrågasätta om centern gör tillräckligt.
Peter Hultqvist är inne på samma linje. Moderaterna vill ta över centerns roll.

Om rikskapitalbolag skriver Högberg. Javisst, det efterlyser Per Åsling.

Vill gärna framhålla att de Rödgröna har lämnar ett bra förslag i sin vårmotion på de åtgärder man är beredd att sätta in i regeringsställning, citat:

Vår politik ska underlätta för entreprenören att starta och få tag i kapital, att anställa

expandera och att exportera. Vi vill också att det ska vara enklare och tryggare än i dag

att röra sig mellan företagande och lönearbete. Näringslivspolitiken ska stimulera fler att

starta företag, få fler småföretag att anställa och stärka innovationskraften i mindre

företag.

Med dessa enkla rader ser jag att de Rödgröna kommer att göra det som Per Åsling vill att Mats Odell skall göra.

Posted in centern, Jämtland, Politik, Rödgröna, Samhälle, Uncategorized | Leave a Comment »