Norrhumanist's Blog

Politik och livet utanför storstaden. Att få tycka till.

Archive for the ‘Media’ Category

Partiledaren väljs utan att vi vet …

Posted by norrhumanist på 13 februari 2011

Valet av partiledare är svårt, javisst!

Ser att några tycker att det skall finnas fler kandidater till extrakongressen.
Ja, jag har väl till viss del även tyckt det.
Men det jag har efterlyst är vad de tänkta kandidaterna vill med sin politik. Jag förmodar att många vill vara med i partistyrelsen och även i verkställande utskottet för att göra en framtidspolitik.

Annika Högberg anser att det skall finnas fler kandidater att välja på.
I lördags var valberedningens ordförande Berit Andnor i Jämtland och redovisade valberedningens arbete samt samlade synpunkter.
Denna dag fick jag klart för mig hur förödande det kan bli med fler som kan väljas. Ett sådant system gör att det lätt blir ”efterstrider ” mellan de som inte blev valda och den som blev vald. ”Franskt stuk”, hette det visst. Sådant stuk ansågs inte positivt för partiet.
Däremot är det givetvis medias önskemål att få belysa och spekulera i inre stridigheter.

Röda Berget skriver om medias försök att vara med och påverka medlemmar med flera.
En bra ståndpunkt av Peter Johansson. Bry dig inte om att media blir sur!

Jag har fullt förtroende för den valberedning som nu jobbar.
Dom har fått in många bra kriterier som beskriver vad som krävs av en ny partiordförande.
Nu låter vi dom göra jobbet och sluter upp bakom resultatet.

Posted in Jämtland, kongressen, Media, socialdemokraterna | Leave a Comment »

Det händer igen och igen

Posted by norrhumanist på 22 januari 2011

Återigen är Förenade Care i skandalrubriker.

Känns mycket angeläget att återigen ta upp äldreboendet i Föllinge med tanke på det som kommer fram i media. Länstidningen skriver idag om äldre händelser som inte tidigare varit rapporterade.

I Länstidningens artikel skymtar en rädsla hos personalen för att lämna ut uppgifter så att det blir kännt vad som händer inom murarna på vårdhemmet.
Skall det vara så att personalen inte får prata med media om det är en negativ syn som redovisas? 

I denna artikel kan man även utläsa att om det inte finns anhöriga som kommer och tittar till, så finns risk att omsorgen inte är av god klass. Finns det olika grader av omsorg inom vårdhemmet?

JAG tycker att det är orättvist att Förenade Care skall klä skott för det som händer på vårdhemmet i Föllinge!

Varför dessa missförhållanden?
De som är de skyldiga är de styrande politikerna i Krokoms kommun som har gjort denna upphandling möjlig med ett företag som har som främsta uppgift att tjäna pengar!
De som bär största skulden är det borgerliga styret, med stöd av Miljöpartiet. Det är dom som har gjort det möjligt med underbemanning och rädsla för att berätta.

Följ gärna Tina Stafrén på hennes hemsida.
Tina finns nära till och känner starkt för de som behöver vård och omsorg. Tina var även tidig med att påtala försämringar på vårdhemmet. Lyssnade politker och andra granskare på henne? NEJ!

Ett yrkande till borgarna!
Riv upp denna upphandling och återta verksamheten i kommunal regi!

Posted in Krokom, Media, välfärd, vård omsorg | Leave a Comment »

Efter valet del 3

Posted by norrhumanist på 15 november 2010

Som jag ser på valet efter en tids funderande.

Detta inlägg kommer väl sent, men bättre sent än aldrig.

Mina tankar blir följande:

Centrala utskick
Massutskick som partiet gjorde kom inte till sin rätt.
Vår information bladades in bland reklamen och blev inte läst.
Många undanber sig reklam.
Många, även jag själv, går ofta direkt till pappersinsamlingen med reklamen.
Till kommande val är denna form av information inte effektfull.
Till kommande val måste vi valarbetare bli ännu raskare i benen och dela ut material till våra väljare.

 Media.

I Jämtland kan vi lätt konstatera att pappersmedia bestått av två tidningar med tydlig skillnad i sina åsikter.
Vår Länstidning har varit mycket vänsterinriktad och det med den äran.

 Regionalt har Sveriges Radio varit duktiga med valdebatter och varit belysande i sina kommentarer.

 Vår närradio i kommunen har även den ordnat debatter av hög kvalité.

 Stöd för eget val.
De stora tidningarna och etermedia har hållit sig med så kallad ”valkompass” där man svarat på frågor och fått ett utslag om vilket parti man står närmast.

Jag har provat alla sådana jag hittat och konstaterar att den bedömning som kompassen gör stämmer väl med min egen syn på politiken i stort.

 Att skriva på insändarsidorna är det som läses mest. Har studerat detta under mina år i entreprenadbranschens rastkojor. Man börjar tidningen bakifrån med serier sedan sporten och vidare till insändare, sedan är det färdigläst i de flesta fall.

Om frågor ställs om innehållet är det inom sport och fritid.

 I de lokaler där det finns ”studerade” läsare så börjar man tidningen framifrån, oftast blir hela tidningen läst och ofta även kommenterad av de som finns runt läsaren.

 Debattsidorna anses för långa och invecklade för väljare i allmänhet, mest för den redan väl påläste och insatte. Dessa sidor är inget för den vanlige väljaren.

 Vilka blev då våra väljare?

De väljare som vi vände oss till var de som stod utanför, i det så kallade ”utanförskapet”. Min tro är att det blev dessa som valde oss samt de starkaste troende socialdemokraterna.

 Kändes inte som vi hade framtidsvisionen till de som är inne i arbetslivet.

 Lokalt kändes det som om vi ägnade mest tid till vård, skola och omsorg.

Framtidstankar och visioner var mindre framträdande i vårt lokala material.

Vi fick väl det väljarstöd man kan förvänta sig i ett avfolkningslän om man jämför med rikstränden.

 Bloggandet.

Första valet med denna nymodighet. Vanliga väljare har inte hittat detta sätt att hålla sig informerade och att uttrycka sina tankar och önskemål.

För egen del har det varit mycket stimulerande att vara med i bloggvärlden och få ta dela av tankar och skrivande som finns där. Kom tyvärr med lite sent i detta nya, men intresset är väkt.

Har tidigare enbart ägnat mig åt att skriva insändare, nu blev/blir det en kombination av de båda.

 Dock, känns det som det finns ett ”kluster” som ”hejar” på varandra, ibland utan anledning, länkar till varandra och därmed får utrymme.

Några favoriter har jag hittat, läser dessa med intresse om vinklingen inte är för lokal. När man sitter långt från storstaden är det inte stor mening att ta upp lokala händelser. Påverkansmöjligheten och svarsfrekvensen är låg.

Posted in demokrati, Media, Val | Leave a Comment »

Granska granskarna

Posted by norrhumanist på 14 september 2010

Vem granskar journalisterna

Varför är det så svårt att syna pressen. Tidningarna, då särskilt kvällspressen.

Jonas Gardell och Irmeli Krans tar upp frågan.

Det är mycket bra att några är villiga att ge sin syn på media och dess bevakning, Läste för några dagar sedan en forskares syn på bevakningen. Han konstaterade att det liknar mobbing av Mona.

Min slutsats av baktalandet blir:
– nedvärdera Mona
– sänka hennes självförtroende
– få väljarna att tvivla på henne som person
– rikta väljarnas intresse från det politiska budskapet.

Är Mona mobbad?

Posted in demokrati, Media, Politik | Leave a Comment »

Långtidarbetslös

Posted by norrhumanist på 09 september 2010

Hur kan en långtidsarbetslös komma i fråga för ett arbete?

Jag får osökt anledning att skriva om detta ämne på grund av en artikel i Dagens Nyheter.

Här finns något som vi socialdemokrater måste ge förtur.
SCB har gjort en undersökning på 2 600 arbetsställen om viljan att anställa en långtidsarbetslös. Undersökningen ger  vid handen att väldigt många av arbetsgivarna inte vill anställa en som varit utan jobb länge eller varit sjukskriven länge.

Denna ovilja är sedan tidigare välkänd. Det är mycket glädjande att TCO har tagit bladet från munnen och belyser detta faktum.

LO har tidigare försökt komma ut med dessa frågor, men gehöret i media har varit negativt

Borde inte SAP (Rödgröna)-LO-TCO kunna gå ihop och göra en massiv insats på kort och lång sikt i denna fråga?

Det handlar om människor!

Posted in Arbete, demokrati, Jämtland, Media, Politik, Rödgröna | 1 Comment »

Tält, den nya bostaden?

Posted by norrhumanist på 31 augusti 2010

Brist på ungdomsbostäder

SSU var ute i Åre kommun och på Åre torg för att påminna om bostadsbristen för unga.

Inte bara unga har bekymmer med sin bostad även studerande på många håll i landet har samma problem.

SSU i Jämtland har hittat sin variant på en bostad.

Kanske är det fel att tala om ”ungdomsbostäder”, i verkligheten är det stor brist på bostäder för många.
En kostnadsfråga för många. Det har blivit dyrt att bygga bostäder.
Därmed även dyrt att hyra!

Nuvarande borgerligt styre på många håll har INTE satsat något på boende. Många säger sig vilja ungdomens bästa, på vilket sätt, kan man undra.

Såg i media för några dagar sedan att detta bekymmer har man även vid de stora studieorterna och där görs det inte heller något.

Här finns det att ta tag i efter 19 september!

Posted in bostäder, Media, Politik, Uncategorized | Leave a Comment »

Utfrågning

Posted by norrhumanist på 27 augusti 2010

Mona blev utfrågad. Gick det rätt till?

Se Martin Mobergs inlägg om utfrågningen.

Känns som ett fall för nämnden?

Var utfrågningen opartisk?

Vilka skyldigheter har Sveriges Television?

Posted in demokrati, Media, Samhälle | Leave a Comment »

Debattkväll

Posted by norrhumanist på 25 augusti 2010

Klargörande

Min uppfattning är att de Rödgröna kunde på ett tydligt sätt redogöra för hur Sveriges framtid kommer att bli med vårt alternativ.

Ulla Andersson (v) gjorde ett mycket stabilt och bra intryck, tydlig och rapp. Mycket bra!

Mikaela Valtersson (mp) var även hon stark i sin framtoning. Viktigt att Mp är tydlig med sin vänsterinriktning
Mycket bra!

Thomas Östros är mycket lugn och bra framför kameran. Många klargöranden kunde han redovisa och därmed fick Borg  en flackande blick av osäkerhet.

STORT TACK till Thomas Östros för dina inlägg som var klargörande var partiet står.
Den som såg debatten kan inte tvivla om budskapet och viljeinriktningen.
Skulle varit bra att få veta vad som menas med ”välfärdens kärna”, denna fråga blev inte färdig.

Posted in demokrati, Media, Rödgröna, Val, välfärd | Leave a Comment »

Marknadsföring

Posted by norrhumanist på 06 juni 2010

Marknadsföring kan göras på många sätt.

Noterar att i stockholmstidningarna drar man alla stockholmare över en kam och påstår saker.
Inte så konstigt att siffrorna blir därefter.
Den som inte läser texten ordentligt blir lurad.

LO-tidningen har ett inlägg under NOTERAT där Stefan Carlén skriver om detta.

Han finner att man använder feta rubriker även när det gäller endast 5,3% av stockholmarna. Då påstås att det gäller alla stockholmare.

Citat:
Aftonbladet har gjort en lista på sånt som drabbar stockholmare.
I listan finns förmögenhetsskatten som hårt drabbar stockholmarna.
Fakta är att förmögenhetsskatten inte drabbar 95%.
Stefan Carlén säger sig inte ha träffat någon som betalar förmögenhetsskatt.
Carlén antar att det är Danderydsmänniskor som drabbas!

Jag finner att det handlar om LÖPSEDLAR.
Tidningarna är beredda att gå över lik för att sälja!
Rätta mig gärna om jag har fel.

Posted in Media, Politik, Samhälle, Uncategorized | 1 Comment »