Norrhumanist's Blog

Politik och livet utanför storstaden. Att få tycka till.

Archive for the ‘Krokom’ Category

Det händer igen och igen

Posted by norrhumanist på 22 januari 2011

Återigen är Förenade Care i skandalrubriker.

Känns mycket angeläget att återigen ta upp äldreboendet i Föllinge med tanke på det som kommer fram i media. Länstidningen skriver idag om äldre händelser som inte tidigare varit rapporterade.

I Länstidningens artikel skymtar en rädsla hos personalen för att lämna ut uppgifter så att det blir kännt vad som händer inom murarna på vårdhemmet.
Skall det vara så att personalen inte får prata med media om det är en negativ syn som redovisas? 

I denna artikel kan man även utläsa att om det inte finns anhöriga som kommer och tittar till, så finns risk att omsorgen inte är av god klass. Finns det olika grader av omsorg inom vårdhemmet?

JAG tycker att det är orättvist att Förenade Care skall klä skott för det som händer på vårdhemmet i Föllinge!

Varför dessa missförhållanden?
De som är de skyldiga är de styrande politikerna i Krokoms kommun som har gjort denna upphandling möjlig med ett företag som har som främsta uppgift att tjäna pengar!
De som bär största skulden är det borgerliga styret, med stöd av Miljöpartiet. Det är dom som har gjort det möjligt med underbemanning och rädsla för att berätta.

Följ gärna Tina Stafrén på hennes hemsida.
Tina finns nära till och känner starkt för de som behöver vård och omsorg. Tina var även tidig med att påtala försämringar på vårdhemmet. Lyssnade politker och andra granskare på henne? NEJ!

Ett yrkande till borgarna!
Riv upp denna upphandling och återta verksamheten i kommunal regi!

Posted in Krokom, Media, välfärd, vård omsorg | Leave a Comment »

Så går det till i Krokoms fullmäktige

Posted by norrhumanist på 10 december 2010

Vid detta möte skall det tillsättas ledamöter i kommunens nämnder och styrelser.

I vår kommun är det Centern, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet samt Kristdemokraterna som jobbar ihop och har majoritet.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ett gott samarbete i opposition.
Sverigedemokraterna är för sig själva, är inte heller vågmästare.

Det mycket underliga hände, majoriteten ville inbjuda Sd till observationsplats i kommunstyrelsen. Majoriteten kunde även tänka sig att ge insyn till Sd i andra nämnder.
Om jag fattade rätt så hängde det på om Sd gör en framställan om en sådan plats. I nuläget har inte Sd gjort någon framställan.

Håkan Larsson (c) var den som lade majoritetens förslag till ledamöter i kommunens nämnder och styrelser. Det var även samme Håkan som lämnade öppet för Sd att få komma in i kommunstyrelsen för att observera.
Håkan nämnde att Sd går miste om insyn i och med att de inte tar någon plats i nämnder och styrelser av egen kraft.

Vad vill majoriteten med denna kärvänlighet kan man undra?
Är det en satsning inför nästa val eller vad är det?
Kommer Sd  lokalt att blekas av denna process?

Socialdemokraterna och Vänstern ansåg i debatten att denna
inbjudan faller på sin egen orimlighet och protesterade högljutt.

I övrigt var det som vanligt, sent inkomna handlingar, dessa var dessutom inte kompletta, många uppgifter var dessutom tolkningsbara åt olika håll.
Majoriteten lyckas inte med sina handlingar vilket ger bekymmer vid tillämpning av och det blir tolkningsfrågor.

Detta är svagt, dom har haft fyra år att lära sig kommunal dokumenthantering.

Posted in centern, Krokom, Politik, socialdemokraterna, Val | Leave a Comment »

Träffat en till, en människa av kött och blod!

Posted by norrhumanist på 17 september 2010

Sjukvårdsreformen med borgerligt stuk.

Vid torgmöte i Krokoms centrum kommer det en kvinna och talar med mig. Hon är helt öppen om sin situation.  Med tårar i ögonen berättar hon om hur det är att ha ”gått in i väggen”.

Hon har redan nu klart för sig att det inte går att komma ut på arbetsmarknaden när sjukskrivningen gått ut. Det är mer än tre månader kvar av sjukskrivningen. Redan nu börjar hon oroa sig för sin och sonens framtid.

När en person ”gått in i väggen”, som är ett tillstånd av oro och ängslan, skall den även se framåt. Vadå framåt?
Blir människan friskare av att oroa sig för den dagen då sjukskrivningen går ut?

Är det humant och god vård att öka på oro och ängslan?

(Mycket har skrivits om detta, men jag kunde inte låta bli.)

Posted in Arbete, Försäkringskassan, Jämtland, Krokom, Politik, Val | 2 Comments »

Politik i Kaxås

Posted by norrhumanist på 19 augusti 2010

Utfrågning

Upp och iväg till Kaxås! En kall men solig morgon.

Dagens stora händelse var på gång, radioutsändning i P4, lokala kanalen.

I Kaxås bygdegård var det politiker och allmänhet som var församlade. Lite dov stämning bland politikerna.
Med allvarliga ansikten tänkte dom noga igenom vad dom skulle säga. Dom var inga nybörjare utan hade varit med ett tag och visste även att det inte finns utrymme att omformulera eller dra efter andan.
Reportrar och publik väntar sig rappa svar utan omtag.

Sveriges radio sände valduell från Kaxås Bygdegård, lyssna på det som sas.

Tyvärr var inte alla partier närvarande, kan ses som positivt, mer utrymme för varje parti.


Från vänster: Jörgen Blom (v), Rolf Lilja (s), Maria Söderberg (c), Göte W Sven (m), Anne Caterine Hedman (kd).

Först var det om skolorna i Alsenbygden.
Varför lägga ned fungerande skolor?
Varför behålla halvtomma skolor?
Vilka investeringar kommer att behövas?
Finns det pengar till att driva små skolor?

I skolfrågorna kom det tydligt fram de skiljelinjer som även fanns i kommunfullmäktige.
Borgarna ansåg att det kostar för mycket att behålla småskolor, även bristande kvalitét.
S och V ansåg att människorna som är berörda har stort inflytande på de beslut som skall tas, bygdens folk var inte redo för en nedläggelse och förändring, en levande landsbygd måste få kosta.

Vindkraften i kommunen
Sedan tidigare har det varit många åsikter om vindkraft i kommunen, och då särskilt i Kaxås.
Några boende i Kaxsås vill att det kommer vindkraft, några kommer att tjäna pengar på vindkraft, några vill inte få utsikten förstörd, några anser att det stör turismen, några vill inte ta ställning.

Kommunen håller på och tar fram nytt planförslag och i detta kommer det att finnas med områden som inte skall ha vindkraft, den passar inte in på vissa platser.
Offerdalsbygden där Kaxsås finns har redan många vindkraftverk och det anses även att det får vara nog i det området.
Kan konstateras att samtliga politiker var för vindkraft, men det skilde på var den skall vara placerad.

Ytterligare några frågor besvarades av mer allmän karaktär.

Posted in Krokom, Politik, skola | Leave a Comment »

Mona är tydlig

Posted by norrhumanist på 26 maj 2010

 Klargörande om många delar i vår politik!

Nu gäller det att sprida budskapet till de som inte är med i detta medium, inte läser tidningarnas ledare eller debattartiklar, inte har någon tidning, inte hör på radion för att hörapparaten är för gammal o.s.v. ….. …. …………  …………. …!

Vi vill vinna valet skriver Mona Sahlin i Dn
Vi vill vinna valet så att Sverige kan byta färdriktning. Vår idé bygger på att du – oavsett din bakgrund, oavsett under vilka förhållanden du föds – ska ha möjlighet att förverkliga ditt livs drömmar. Det handlar om frihet på jämlikhetens grund. Vi socialdemokrater sätter nu upp fyra mål som vi lyfter in i det rödgröna samarbetet: Fler jobb, mer utbildning, minskad barnfattigdom och minskat socialbidragsberoende.

Även vi som bor i de glesare delarna av Sverige kommer att få del av dessa åtgärder.
De behövs i Jämtland men även i Krokom där en borgerlig majoritet med stöd av Miljöpartiet gjort allt för att leva upp som den lydigaste i den borgerliga klassen.

Låt oss få bort dessa borgerliga samhällsförstörare.
Jag citerar Margareta Winberg som uttryckte sig så om vårt socialdemokratiska samhälle (det vi hade):
-”det samhälle som vi tycker så mycket om”.

Posted in Arbete, demokrati, Jämtland, Krokom, Politik, Samhälle, Uncategorized | Taggad: , , | Leave a Comment »

Tomt

Posted by norrhumanist på 25 maj 2010

Ingen inspiration, det blir som det blir!
Hittade inget som hetsade upp mig.

Det har varit en mycket omväxlande dag.
Började med att vinka av hustrun som åker till Hola Folkhögskola för att träffa annat LO-folk.
En liten stund i trädgården, men det var kallt.
Frukost.

Gjorde mig iordning och läste på lite för eventuella frågor som kan komma.
Det blev att åka till en träff med LRFs lokalavdelning i Krokoms kommun.

Träffen skedde på en nyrustad bondgård, hos en mjölkbonde. En nyuppförd ladugård med många kor och mycket automatik.
Det var mjölkrobot som betjänade kossorna och en särskild ”klimaskin”, kossorna besökte den med glädje, såg det ut som.

Några politiker ställde upp (en dag med många andra möten, fulltecknat i almanackorna) det blev presentation av böndernas bekymmer och hur kommunen kunde vara med och bereda väg.

Varje parti blev utfrågat om hur man ställde sig till vindkraft, lokala inköp, närproducerat, utbildning inom jordbruk, kommunens syn på byggnation på/vid jordbruksmark m.m.
Gemytlig stämning och bra dialog.
Tackade för oss.

Hemåt och kopplade ner.

Nästa pass.
Startade upp en utbildning för ABF. Ensamkommande barn i kommunen skall få möjligheten att läsa trafikteori för B-kort på sin fritid. Sex stycken vetgiriga unga män kom. Språket är en hämsko för dom. Meningen är att teorin skall göras med dator.
Två av datorerna ville inte! Nåja, sånt händer, men stökigt blev det. Här blir det att ta till armar och ben för att göra detkrångliga svenska språket förståbart.

Hemma igen, kopplar ner och länktar till sängen.

Posted in Krokom, Samhälle, Uncategorized | Leave a Comment »

Barnfattigdom

Posted by norrhumanist på 24 maj 2010

Länge sedan någon tog upp detta ämne. Detta ämne är viktigt. Vi säger att ”barnen är vår framtid”.
Kan vi leva upp till det vi säger?
Vad gör vi för barnen?

Såg att det kommit en rapport som Socionomstuderande läst.

Majblomman har gjort en undersökning bland utsatta barn i fattiga familjer i sveriges kommuner.

Till och med Dagens Nyheter har hittat ämnet med en Röda Korsvinkel på inlägget.

Frågan blir hur det uppmärksammas i kommunerna. Många kommuner vet att fattigdomen finns. Vad gör dom?

  • Extra försörjningsstöd till sommarlovet
  • Extra stöd till jul
  • Badkort till de som vill bada
  • o.s.v

Är detta tillräckligt för att utsatta barn skall må bättre eller till och med BRA?

Anledningen till fattigdom är mycket varierande. Kan vara missbruk, ensamstående förälder, arbetslöshet o.s.v.
Ser de styrande vad som saknas barnen?
I många kommuner ser man det inte!

Kunde inte hitta Jämtland i någon tabell, varken negativ eller positiv, antar att medel gäller.

Socialdemokraterna i Krokoms kommun har uppmärksammat detta och i kommunfullmäktige drivit frågan om ”sommarlovsjobb redan från 8e klass”.
Borgerligheten med stöd av miljöpartiet har avslagit vårt förslag.
Vi skall införa ”sommarlovsjobb från 8e klass!

Inget stort stöd men det är ett stöd i rätt riktning!

Posted in Jämtland, Krokom, Politik, Samhälle, skola, Uncategorized | Taggad: , , | Leave a Comment »

Offer

Posted by norrhumanist på 19 maj 2010

I spelet Schack talar man om ”bondeoffer”.
Centern offrar landsbygden, unga och anställningsskyddet

Jag har under en längre tid undrat var Centern är i glesbygdsfrågor.
Kan enkelt konstatera att inte är man med på landsbygden!
Landsbygdens frågor drivs idag av de Rödgröna, detta har fått Reinfeldt att gå i taket.
Moderaterna vill nu gå in på gamla Centerns nedlagda paradgren och ”värna landsbygden”. Patetiskt!

Kalle Olsson i Länstidningen gör en analys av Centerns förvandling.
Centern har bitit sig fast i att försämra anställningsskyddet, göra unga på arbetsmarknaden till lätta offer för den företagare som vill utnyttja unga.
Utmärkt analys!

Kan konstatera att inte heller Socialdemokraterna i Krokoms kommun ser Centern som landsbygdens räddare.
Centerns intresse finns i entreprenader och LOV.
Socialdemokraterna ser inte entreprenader och LOV som en framtidsfråga för kommunen!

Posted in Fredrik Reinfeldt, Jämtland, Krokom, Politik, Samhälle, Uncategorized | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Fastighetsskatten

Posted by norrhumanist på 13 maj 2010

Fastighetsskattens vara eller inte.

När fastighetsskatten förändrades till en avgift blev det något dyrare för vårt hushåll med vårt gamla hus.
Vi ställer upp på att betala denna typ av skatt eller avgift.

Fastighetsskatten är en bra skatt för samhället, den kan inte flytta utomlands, det går inte skattesmita från den. Den är mycket platsbunden.

Fördelningseffekten blir ojämn. Kommuner med höga avgifter får högre inkomster av avgiften.

Länstidningen i Östersund skriver om fastighetsskatten.

Pengar måste in till det allmänna!
Om vi skall ha en bra välfärd skall pengarna tas från något håll.
Den fastighetsskatt som Socialdemokraterna tänkt sig, har en mängd begränsningsregler och kommer inte upp i den nivå som var före slopandet av den gamla fastighetsskatten.
Pengar skall fortfarande in till det allmänna!

Har svenska folket fallit för Reinfeldts tal om ”välfärdens kärna”?
Skall Reinfeldt vara den som bevarar välfärden?
Man kan fråga vad som är välfärdens kärna, som Reinfeldt kallar den?
Jämför med en apelsin, skalet är nu borttaget, återstår köttet att ta bort. Återstår en kärna.
Är det välfärd?

Posted in Fredrik Reinfeldt, Jämtland, Krokom, Politik, Samhälle, skatt, Uncategorized, välfärd | Taggad: , , | 2 Comments »

Uranbrytning

Posted by norrhumanist på 11 maj 2010

I Jämtland pågår debatten om utanbrytning.
I området runt Storsjön finns uranfyndigheter som kan vara brytningsvärda.
Det handlar om ”låghaltigt uran”.
Som en biprodukter finns även metaller i berggrunden.

Östersundsposten lämnar i sin ledare många frågeställningar öppna. Det bådar för fortsatt debatt.
Osäkerhet finns inom några partier.

Jag har uppfattat att minst fyra av vår partier i länet inte vill ha en uranbrytning, inte heller företag som reser runt och provborrar för att kartlägga.

Vid borrning och brytning frigörs sådant som skall finnas kvar under jord. Risken för spridning och läckage är uppenbar.

Har tittat på det som hänt efter att man lade ned svensk uranbrytning i Ranstad.
Man lade där ned brytningen bl.a. för att uran på världsmarknaden var billigare.
Läget är nu annat. Uranspriset stiger, det börjar bli värt att bryta uran och dessutom få fram metaller som en biprodukt.
Regeringens energipolitik bäddar för uranbrytning står att läsa i Dagens Nyheter.

Kan se att även Håkan Larsson ifrågasätter borrning och brytning.
Men, Centern och Maud Olofsson sitter i regeringen och förespråkar borrning och brytning?
Jag blir förvirrad!

Socialdemokraterna i Krokoms kommun har mycket tydligt uttalat att det inte skall vara borrningar eller brytning i vår kommun trots att det kan ge arbetstillfällen.
Krokoms Socialdemokrater stöder även andra kommuner som är emot borrning och brytninng.

Posted in Arbete, Jämtland, Krokom, Politik, Samhälle, Uncategorized | Taggad: , , , | Leave a Comment »