Norrhumanist's Blog

Politik och livet utanför storstaden. Att få tycka till.

Archive for the ‘kongressen’ Category

Partiledaren väljs utan att vi vet …

Posted by norrhumanist på 13 februari 2011

Valet av partiledare är svårt, javisst!

Ser att några tycker att det skall finnas fler kandidater till extrakongressen.
Ja, jag har väl till viss del även tyckt det.
Men det jag har efterlyst är vad de tänkta kandidaterna vill med sin politik. Jag förmodar att många vill vara med i partistyrelsen och även i verkställande utskottet för att göra en framtidspolitik.

Annika Högberg anser att det skall finnas fler kandidater att välja på.
I lördags var valberedningens ordförande Berit Andnor i Jämtland och redovisade valberedningens arbete samt samlade synpunkter.
Denna dag fick jag klart för mig hur förödande det kan bli med fler som kan väljas. Ett sådant system gör att det lätt blir ”efterstrider ” mellan de som inte blev valda och den som blev vald. ”Franskt stuk”, hette det visst. Sådant stuk ansågs inte positivt för partiet.
Däremot är det givetvis medias önskemål att få belysa och spekulera i inre stridigheter.

Röda Berget skriver om medias försök att vara med och påverka medlemmar med flera.
En bra ståndpunkt av Peter Johansson. Bry dig inte om att media blir sur!

Jag har fullt förtroende för den valberedning som nu jobbar.
Dom har fått in många bra kriterier som beskriver vad som krävs av en ny partiordförande.
Nu låter vi dom göra jobbet och sluter upp bakom resultatet.

Posted in Jämtland, kongressen, Media, socialdemokraterna | Leave a Comment »

Självklart finns det kvinnor

Posted by norrhumanist på 11 februari 2011

Självklart finns det kvinnor som vill!

Har tidigare skrivit om vilka män jag vill ha till de ledande posterna i partiet. Jag skäms som inte framförde varannan. Men jag bättrar mig.

Jag finner en som vill, Ylva Johansson med sitt tydliga språk och de ambitioner som hon visat. Kunnig och har klart för sig vad hon vill.
Vik en stol för henne!

Lena Sommestad har varit flitig på sin blogg och vill att vi återgår till rötterna. Tycker jag är bra.
Lena spänner över stora områden, lägger särskild vikt på utbildningsfrågor. 
Hon är väl värd en stol!

Hittar ytterligare en kvinna som är rik på ideer och för fram dessa, Marika Lindgren Åsbrink.
Marika har tiden för sig och tänker lite annorlunda, men bra.
Jag vill ha med henne långt framme.

Med dessa tre kvinnor i ledningen så kommer
det att gå bra för partiet och hela Sverige.

Posted in kongressen, socialdemokraterna, Uncategorized | Leave a Comment »

Vilka vill vara med?

Posted by norrhumanist på 09 februari 2011

De som vill vara med i ledningen för Socialdemokraterna måste
stiga fram och visa vad som vill!

Jag vill att det blir en palatsrevulution inom vår ledning!

Ser att Högberg vill se fler som inte står i kulissen och smyger, han talar om att röka ut. Språket från Högberg är kanske att ta i men det ligger mycket i det.

Även Johan Westerholm vill se kandidater som vill något.

Partistaten skriver om en enkät till många eventuellt blivande företrädare. Bra att detta görs.
Jag ser fram mot många klarlägganden!

Jag vill se kandidater som vill något!
Att vara långt från händelsernas centrum gör att människor som nämns som goda företrädare inte finns inom min bekantskapskrets. Hur skall jag få reda på deras förtjänster och innersta vilja?
Inte lätt med de  snuttifierade inslagen vi får ta del av. I pappersmedia blir det en journalist som skriver och det är inte ofta som det blir en  helt objektivt beskrivning av personen och dennes åsikter.
Det är svårt att sätta sitt tillit till personer som man inte varit nära. Hur gör man när man är en bit från hetluften?
Jag har inget bra svar på det, men hoppas komma på det.

Återigen vill jag lämna mitt förord till Högberg, Westerholm och Wennberg.
Dessa personer skall inta ledande stolar, tycker jag.
Jag tror att dessa kan tillföra mycket.
Vi behöver nytt tänkande!

Posted in demokrati, Jämtland, kongressen, socialdemokraterna | Taggad: | 1 Comment »

Några som vill vara med!

Posted by norrhumanist på 26 januari 2011

Vilka vill vara med i den nya ledningen för partiet?

Läser bloggar och tidningar, finner då liksom många andra att våra socialdemokratiska företrädare är tysta med några få undantag.

Det är märkligt att man inte träder fram och vill göra politik. Länstidningen i Jämtlands ledare har ett bra inlägg om tystnaden. Frågan ställs om vi vet vem det är och vilka förtjänster som finns hos personen.

Jag finner några partikamrater som vill något:
Inte rangordnade.

Ylva Johansson som nu varit med en tid, vill något, hon uttrycker det också.
Ylva har ett brett kunnande och ger ett stabilt intryck på mig. Jag vill att hon tar plats i ledningen.
Vilken stol? Det kan jag inte svara på. Tror att hon passar på många stolar.

Peter Högberg framstår som en god kandidat till en stol i innersta kretsen. Peter sticker ut hakan och tänker framåt. Många fria tankar kommer från honom, dom är bra. Att han kommer från glesare delar av landet ser jag som en klar fördel.
Han har kunskaper om kommun och landsting, kunskaper som är rykande färska.
Allvar och humor finns med i hans sätt att uttrycka sig i skrift och jag antar även i tal (vi har inte träffats).

Johan Westerholm är utan tvekan en god kandidat till Socialdemokraternas ledning. Johans CV är inte dåligt.
I Johans blogg kan man se att det finns ett stort omvärldsintresse som han har stora insikter i och om.
Dessutom har Johan ett stort inrikesintresse där han har mycket att komma med.
Jag tror att Johan blir ett mycket friskt tillskott i ledningen!

Lena Sommestad har varit mycket aktiv som bloggar och redovisat vad hon vill. Jag tror att hon vill ännu mera.
Kanske lite lågmäld men spänner över ett stort register. Här finns kapcitet i stora mått.
Att hon inte varit i främsta ledet några år tror jag inte betyder något, hon är klar för en tätposition.

Peter Andersson även han varit flitig att blogga. Bra inlägg inom Stockholmspolitiken och har även kunskaper utanför den.
Peter har förmågan att sätta fingret på de ömma punkterna i politiken och gör det på ett bra sätt.
Jag vill ha Peter i ledningen med sitt vakna sätt och rättframma tyckande.

Hos ovan namngivna finns uthållighet och nya tankar!
Ja, det var några som jag vill förorda till den Socialdemokratiska ledningen.

Posted in kongressen, Politik, socialdemokraterna | 1 Comment »

Det kommer fler som vill

Posted by norrhumanist på 14 januari 2011

Ser på bloggarna att några vill vara med.

Det är bra att några har trätt fram och vill vara med i ledningen när det stundar till kongress.
Önskar att valberedningen även tar med de som bloggar i sina funderingar. Jag tror att det nu gäller att gå utanför de ordinarie sökrutorna för att hitta dugliga representater för vårt parti.
Det är måhända så, att det inte skall vara en mängd jasägare som skall återuppbygga förtroendet för vår politik och vårt parti.

Tar mig rätten att tycka följande:
– de som skall forma framtidens parti och politik behöver inte vara ”gamla” partirävar,
– behöver inte vara uppväxta på Bommervik,
– måste inte ha en bakgrund i SSU,
– behöver inte ha facklig bakgrund,

Tar mig rätten att tycka följande om de som skall sitta på de högre stolarna:
– nytänkare,
– orädd,
– omprövare,
– lyssnare,
– empatisk,
– förmedlare.

Mitt önskemål är att fler träder fram och säger:
JAG VILL!

Sedan får prövning ske.

Posted in demokrati, kongressen, socialdemokraterna | Leave a Comment »

Valberedningen jobbar väl?

Posted by norrhumanist på 02 januari 2011

Frågor som ställs om vilken partiledare vi skall ha?

Vilken partiledare vill vi ha? Är det det som är knäckfrågan för partiet?
Jag ser gärna att det är fler som lämnar sina stolar fram till kongressen!

Partistaten gör en undersökning av vilka egenskaper som känns viktiga. 
Är detta att sätt att göra CV för kommande partiledare? Kommer någon att kunna leva upp till de förväntningar som skapas och som redan finns bland medlemmarna och väljarna?

Valberedningen jobbar på i det tysta antar jag. Inget hörs eller syns av den. Det är väl som vanligt.
Vilka kriterier ställer då valberedningen upp för en ny partilerare?

Jag önskar att valberedningen inte bryr som om ett förflutet i SSU!

Jag önskar att valberedningen inte bryr som om ett förflutet facket, även om det är en merit!

Jag önskar att valberedningen inte bryr som om ett tidigare ryggkrafsande!

Jag önskar att valberedningen inte bryr som om ett förflutet som minister!

Jag önskar att valberedningen inte tar hänsyn till att någon redan sitter på hög stol!

Ja, detta är något jag tycker skall ha betydelse i valberedningens arbete!

För övrigt så är det inte bara partiledarens fel att det har gått bakåt
för partiet och även för hela Sverige under två årtionden.

Fler måste ställa sina platser till förfogande!

Posted in demokrati, kongressen, Politik, socialdemokraterna, Uncategorized | Leave a Comment »

Mycket har skrivits

Posted by norrhumanist på 01 januari 2011

Jag har inte varit aktiv på en tid

Var menas med aktiv?
Jag har inte skrivit något, men jag har läst många bloggar och ibland lämnat kommentarer.  Även det är ett sätt att vara aktiv.

Jag har hittat många som har skrivit väldigt tankeväckande. För att nämna några så tillhör Johan Westerholm, Marika Lindgren Åsbrink, Peter Andersson mina favoriter.

Dessa bloggare tar fram det som bör ge ett bra avstamp in i framtiden.

Jag saknar de som idag sitter i ledande ställningar i partiet. Har inte dessa något att komma med, förutom att dom startade sin politiska bana i SSU?
I vissa inlägg får man uppfattningen att de ledande tror på en plats utan att redovisa sin vilja och framtidstankar.
Är det fortfarande ”Jantelagen” som gäller för att få en ledande position?
Jag tror inte att vi får några framgångar om vi håller oss kvar vid Jantelagen!

Fler av bloggarna har tydligt redovisat sin syn på den politik vi skall driva. Framförallt skriver de om att gå tillbaka till våra rötter och den ideologi som är Socialdemokratiskt signum och som även är tidlös.

Har under lång tid menat att den politiska vridningen mot höger som slog igen på 80-talet var att gå i fel riktning. Den riktningen var och är att bejaka det glupska kapitalet och egoismen. Tyvärr så har jag fått väldigt rätt i mina farhågor.

Jag vill se mer av de som vill sitta på ledande stolar, det måste redovisas före kongressen!

Posted in demokrati, kongressen, Politik, socialdemokraterna | Leave a Comment »