Norrhumanist's Blog

Politik och livet utanför storstaden. Att få tycka till.

Archive for the ‘Jämtland’ Category

Innovation och utveckling

Posted by norrhumanist på 27 februari 2012

Ser i DN att innovationen och utvecklingen anses gå på tomgång.

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/sverige-lever-farligt

Tror att det ligger mycket i detta.
För en tid sedan minskade regeringen pengarna till de mindre universiteten.
Konstaterar att i Jämtland blir det mindre utbildning vilket innebär att skarpa hjärnor försvinner till större utbildningsorter men även att utvecklingen avstannar.

Det kan inte vara rätt att all utveckling och innovation skall samlas vid de större utbildningsorterna. Det är redan trångt och bostadsbrist på dessa platser.

Det är regering bör ansvaret för Sveriges utveckling och ingen annan.
Smörjmedel måste finnas. 

Fler skriver om detta:
http://www.radda-sverige.nu/situationen-ar-betydligt-allvarligare/

Ser att Böhlmark även tar upp detta, men med en annan vinkel
http://thomasbohlmark.blogspot.com/2012/02/jobbpolitikens-olika-alternativ-jobb-vs.html

Åtgärder behövs!

Stagnationen är ett faktum!

Posted in Arbete, bostäder, forskning, Jämtland, Politik, Regeringen, Utveckling | Leave a Comment »

Partiledaren väljs utan att vi vet …

Posted by norrhumanist på 13 februari 2011

Valet av partiledare är svårt, javisst!

Ser att några tycker att det skall finnas fler kandidater till extrakongressen.
Ja, jag har väl till viss del även tyckt det.
Men det jag har efterlyst är vad de tänkta kandidaterna vill med sin politik. Jag förmodar att många vill vara med i partistyrelsen och även i verkställande utskottet för att göra en framtidspolitik.

Annika Högberg anser att det skall finnas fler kandidater att välja på.
I lördags var valberedningens ordförande Berit Andnor i Jämtland och redovisade valberedningens arbete samt samlade synpunkter.
Denna dag fick jag klart för mig hur förödande det kan bli med fler som kan väljas. Ett sådant system gör att det lätt blir ”efterstrider ” mellan de som inte blev valda och den som blev vald. ”Franskt stuk”, hette det visst. Sådant stuk ansågs inte positivt för partiet.
Däremot är det givetvis medias önskemål att få belysa och spekulera i inre stridigheter.

Röda Berget skriver om medias försök att vara med och påverka medlemmar med flera.
En bra ståndpunkt av Peter Johansson. Bry dig inte om att media blir sur!

Jag har fullt förtroende för den valberedning som nu jobbar.
Dom har fått in många bra kriterier som beskriver vad som krävs av en ny partiordförande.
Nu låter vi dom göra jobbet och sluter upp bakom resultatet.

Posted in Jämtland, kongressen, Media, socialdemokraterna | Leave a Comment »

Moderater glömmer eller vill inte

Posted by norrhumanist på 10 februari 2011

I dagens Länstidning finns det två berättelser om Sverige.

Saila Quicklund Moderat, har en debattartikel i Länstidningen i Jämtland.
I artikeln redovisar hon vad moderaterna har gjort och vill göra. Saila är mycket tydlig med vad som är gjort och vad som skall göras.
Kan lätt konstatera att hon inte nämner ungdomsarbetslösheten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller välfärden, men hon är ju moderat.

Kicki har en insändare i Länstidningen i Jämtland där hon beskriver vad som händer i spåren efter Allansregeringen. Kicki är inte ensam om att drabbas! 

Beskrivningen som Kicki ger är inte ovanlig men jag förstår mycket väl varför den inte kommer fram.
Vilka är de beskrivna?
Jag påstår att det är de som redan drabbats av Alliansen och därmed är nerklämda i dessa hjulspår inte klarar av att göra sig hörda.

?????? Varför är vi politiker så tysta om det som är fel ??????

Posted in Alliansen, Försäkringskassan, Jämtland, Moderaterna, Politik, Samhälle, socialdemokraterna, välfärd | 1 Comment »

Vilka vill vara med?

Posted by norrhumanist på 09 februari 2011

De som vill vara med i ledningen för Socialdemokraterna måste
stiga fram och visa vad som vill!

Jag vill att det blir en palatsrevulution inom vår ledning!

Ser att Högberg vill se fler som inte står i kulissen och smyger, han talar om att röka ut. Språket från Högberg är kanske att ta i men det ligger mycket i det.

Även Johan Westerholm vill se kandidater som vill något.

Partistaten skriver om en enkät till många eventuellt blivande företrädare. Bra att detta görs.
Jag ser fram mot många klarlägganden!

Jag vill se kandidater som vill något!
Att vara långt från händelsernas centrum gör att människor som nämns som goda företrädare inte finns inom min bekantskapskrets. Hur skall jag få reda på deras förtjänster och innersta vilja?
Inte lätt med de  snuttifierade inslagen vi får ta del av. I pappersmedia blir det en journalist som skriver och det är inte ofta som det blir en  helt objektivt beskrivning av personen och dennes åsikter.
Det är svårt att sätta sitt tillit till personer som man inte varit nära. Hur gör man när man är en bit från hetluften?
Jag har inget bra svar på det, men hoppas komma på det.

Återigen vill jag lämna mitt förord till Högberg, Westerholm och Wennberg.
Dessa personer skall inta ledande stolar, tycker jag.
Jag tror att dessa kan tillföra mycket.
Vi behöver nytt tänkande!

Posted in demokrati, Jämtland, kongressen, socialdemokraterna | Taggad: | 1 Comment »

Träffat en till, en människa av kött och blod!

Posted by norrhumanist på 17 september 2010

Sjukvårdsreformen med borgerligt stuk.

Vid torgmöte i Krokoms centrum kommer det en kvinna och talar med mig. Hon är helt öppen om sin situation.  Med tårar i ögonen berättar hon om hur det är att ha ”gått in i väggen”.

Hon har redan nu klart för sig att det inte går att komma ut på arbetsmarknaden när sjukskrivningen gått ut. Det är mer än tre månader kvar av sjukskrivningen. Redan nu börjar hon oroa sig för sin och sonens framtid.

När en person ”gått in i väggen”, som är ett tillstånd av oro och ängslan, skall den även se framåt. Vadå framåt?
Blir människan friskare av att oroa sig för den dagen då sjukskrivningen går ut?

Är det humant och god vård att öka på oro och ängslan?

(Mycket har skrivits om detta, men jag kunde inte låta bli.)

Posted in Arbete, Försäkringskassan, Jämtland, Krokom, Politik, Val | 2 Comments »

Långtidarbetslös

Posted by norrhumanist på 09 september 2010

Hur kan en långtidsarbetslös komma i fråga för ett arbete?

Jag får osökt anledning att skriva om detta ämne på grund av en artikel i Dagens Nyheter.

Här finns något som vi socialdemokrater måste ge förtur.
SCB har gjort en undersökning på 2 600 arbetsställen om viljan att anställa en långtidsarbetslös. Undersökningen ger  vid handen att väldigt många av arbetsgivarna inte vill anställa en som varit utan jobb länge eller varit sjukskriven länge.

Denna ovilja är sedan tidigare välkänd. Det är mycket glädjande att TCO har tagit bladet från munnen och belyser detta faktum.

LO har tidigare försökt komma ut med dessa frågor, men gehöret i media har varit negativt

Borde inte SAP (Rödgröna)-LO-TCO kunna gå ihop och göra en massiv insats på kort och lång sikt i denna fråga?

Det handlar om människor!

Posted in Arbete, demokrati, Jämtland, Media, Politik, Rödgröna | 1 Comment »

Kristdemokraterna lägger sig i

Posted by norrhumanist på 01 september 2010

Så vill Kristdemokraterna lägga sig i

En debattartikel i Länstidningen tar upp hur äldrevården skall drivas i landet.

Nedan ett citat ur artikeln:

Vi inom Kristdemokraterna oroas dock av att en hel del kommuner ännu inte har vaknat. Därför kommer vi – tillsammans med övriga allianspartier – att göra LOV obligatoriskt i alla kommuner under nästa mandatperiod. Äldre ska naturligtvis få välja och bestämma mer – oavsett var man bor.

Göran Hägglund satt just i en utfrågning och sade att Kristdemokraterna inte skulle styra människors vardag.
Inte heller hade han något problem med vinster som vårdföretagen skickade utomlands.

I artikeln menar Kristdemokraterna att en sådan lagstiftning ger många nya jobb för kvinnor som vill starta eget.

Resonemanget går inte ihop!
>Skall äldre tvingas göra val
> I detta län har vi stora ytor att färdas över för att ge vård och omsorg
> En viss mängd människor som behöver vård och omsorg
> En påse pengar som Kristdemokraterna inte vill fylla på
> Kommunerna har fortfarande ansvaret kvar
> Kommunens uppföljning skall fortfarande göras
> Kommunens administrativa uppgifter finns kvar 
> Helheten blir inte överblickbar trots kommunalt ansvar
> Skall anställda i kommuner tvingas till annan arbetsgivare med en osäker framtid

För Jämtland och andra län med glesare befolkning
är det oansvarit att TVINGA kommunerna med denna lagstiftning.

Posted in Arbete, demokrati, Jämtland, Politik, vård omsorg | Leave a Comment »

Bra med visoner

Posted by norrhumanist på 28 augusti 2010

Vilket värde har en sen vision?

Jämtlands län har som de flesta norrlandslänen drabbats av utflyttning, minskat antal företag, minskade skatteintäkter.
Jämtarna tar sig ändå fram på ett hyggligt sätt, men utflyttningen sätter sina spår.

Då i elfte timmen dyker det upp en visionär ur tomma intet. I Länstidningen finns artilkeln.
Riksdagsledamoten Per Åsling (c)  kommer med sin vision för länet.
* Tio tusen fler invånare
* Tio tusen fler företag
* Tio tusen fler jobb

I sin vision vill Per använda pengar som kommer från försäljning av Vattenfall utomlands.

Per Åsling sade före mandatperioden att det behövs: ”mera verkstad”. Underförstått skulle han stå för verkstaden.
Per tycker uppenbarligen att det skett för lite lobbing för Jämtland.

Vi som bor i Jämtland måste fråga om det blivit ”mera verkstad” för Jämtland? I nuvarande regering är ju ändå Centern som säger sig värna om landsbygden och områden som har en lägre skattekraft.

Lätt att bli ironisk och fråga, varför det tog så lång tid att komma med denna enkla vision?

Posted in Arbete, centern, Jämtland, Politik, Val | Taggad: , | Leave a Comment »

Med tåg, går det några?

Posted by norrhumanist på 26 augusti 2010

Vem styr över över tågtrafiken 

Vi har staten som ägare av tågtrafiken, men hur är det med styrningen av denna.
Givetvis skall det gå tåg på rälsen.
Stora pengar lades på sträckan Östersund – Storlien. Banvallar och räls har blivit förbättrade och tillåter högre farter och större tyngder.
Upprustningen skedde för några år sedan sedan.

Är dessa pengar kastade i sjön?

I Jämtland kan vi konstatera att persontågen dras in och att alla turer inte kommer att gå till Storlien.
Tidigare har det inte varit problem med det. Vissa perioder under året så är det mindre beläggning och därmed så blir det mindre inkomster i persontrafiken. Men, resande finns som behöver tåget!

I Jämtland kan vi även konstatera att godstrafiken på räls står inför neddragningar.
Green Cargo som sköter en del av godstrafiken skall nu sluta köra väster om Ånge.

Är det meningen att det är buss och lastbilstrafiken som skall ta över?

Hur går detta ihop med att hela Sverige skall leva?
Hur går det med miljön?

Är det tjänstemännen i Stockholm som bestämmer om hur det skall vara med tågtrafiken i hela Sverige.
Kan man misstänka att persontrafiken till turistområden utökas tillfälligt under turistsäsong?

Posted in Arbete, Jämtland, Politik, Samhälle | Taggad: , | Leave a Comment »

Centern lämnar över

Posted by norrhumanist på 28 maj 2010

Centerpartiet har varit det parti som ansett sig driva landsbygdens frågor. Är det slut på det?
Många delar av landsbygden håller säkert med mig att det bara är lätta krampryckningar kvar av centerns engagemang i denna fråga.

Per Åsling har en insändare i Länstidningen i Jämtland, en insändare om förändringar som är bra för landsbygden.
Det märkliga är att han vänder sig till Mats Odell för att denne skall göra något.

Jag återkommer till att regeringen och myndigheter har tappat taget för att hålla ihop Sverige utvecklingsmässigt.
När man läser på Näringsdepartementets hemsida ser man det finns ansvarsområden som gäller landsbygden.
Näringsdepartementet anses som centerns egna skötebarn. Styr man inte departementet?

MÅL som departementet satt upp utvecklingskraft och företagsamhet, det förpliktar med dessa mål.
Driver man dom? Tveksamt?

När man i länet läser att länets ledande centerpartist kastar in handduken i dessa frågor, då går rullgardinen ner.
Det är en svart rullgardin som går ned!

Läste Staffan Danielsson som känner att fler vill vara med på banan. Även han tyckes ifrågasätta om centern gör tillräckligt.
Peter Hultqvist är inne på samma linje. Moderaterna vill ta över centerns roll.

Om rikskapitalbolag skriver Högberg. Javisst, det efterlyser Per Åsling.

Vill gärna framhålla att de Rödgröna har lämnar ett bra förslag i sin vårmotion på de åtgärder man är beredd att sätta in i regeringsställning, citat:

Vår politik ska underlätta för entreprenören att starta och få tag i kapital, att anställa

expandera och att exportera. Vi vill också att det ska vara enklare och tryggare än i dag

att röra sig mellan företagande och lönearbete. Näringslivspolitiken ska stimulera fler att

starta företag, få fler småföretag att anställa och stärka innovationskraften i mindre

företag.

Med dessa enkla rader ser jag att de Rödgröna kommer att göra det som Per Åsling vill att Mats Odell skall göra.

Posted in centern, Jämtland, Politik, Rödgröna, Samhälle, Uncategorized | Leave a Comment »