Norrhumanist's Blog

Politik och livet utanför storstaden. Att få tycka till.

Archive for the ‘Fredrik Reinfeldt’ Category

Var är ilskan?

Posted by norrhumanist på 03 januari 2011

Var finns de ilskna reaktionerna på samhällsutvecklingen?

Dagligen kan man läsa om hur myndigheter misshandlar medborgarna.
Många av oss känner personligen någon som blir misshandlad av myndigheterna.
Var finns reaktionerna bland väljarna på detta maktmissbruk?

Ja, jag vet, det är inte myndigheternas fel att människor misshandlas. Det är politikernas fel!
Och det värsta är att politikerna med Reinfeldt i spetsen inte ställs till svars för sina övergrepp.

Ser att Martin Moberg hittat ett klipp där Reinfeldt har lite svårt att svara. Men varför pressas han inte hårdare av den som leder programmet? Reinfeldt vill ju framstå som en ”god fader” för oss i landet.

I Aftonbladets bloggar finns en berättelse som bör vara tankväckande för många.

Men varför blir det inte upplopp och kravaller?

Är det jobbskatteavdragen som gjort sådan påverkan att
vi inte kan protestera för det är fullt med oxfilé i munnen?

Posted in Fredrik Reinfeldt, Politik, Samhälle, socialdemokraterna, välfärd | Leave a Comment »

Centern och ansvar …

Posted by norrhumanist på 01 augusti 2010

Varför sälja Vattenfall i Tyskland?

Svenska Vattenfall har en mängd kraftverk i Tyskland som spyr ut sådant som ingen vill ha. Nu vill Centern och Maud sälja ut denna del av Vattenfall. Varför det?

Om Centern vill vara trovärdig i sitt aggerande borde det vara så att Vattenfall beordras att göra sin elproduktion miljösäker i Tyskland.
Ett sådant förfarande skulle kraftigt stärka Vattenfalls position inom eltillverkning och även stärka Sveriges anseende inom miljö, kanske även Centerns skamfilade miljöprofil.

Ett sådant miljötänkande är bra även för Sverige. Den minnesgode kanske minns de moln av sot som för många år sedan kom in över Sverige, dessa sotmoln vill vi inte ha tillbaka.

Min första hemska tanke är även att de medel som Maud talar om som skall gå till forskning om framtida utbyggnad av kärnkraften.

Min andra hemska tanke är att försäljningspengarna går till RUT-avdrag eller sänkning av skatten.

Självklart skall Vattenfall vara kvar som det är!

Posted in centern, demokrati, Fredrik Reinfeldt, Samhälle, Uncategorized, Vattenfall | Taggad: | Leave a Comment »

Vad är problemet, undrade Reinfeldt

Posted by norrhumanist på 05 juli 2010

Svag Reinfeldt i Almedalen.

Äntligen har det hänt. Almedalen är påbörjad. Vi skall få veta mycket. Varje tal skall analyseras i botten.

Inte var det något framtidstal som Fredrik Reinfeldt gjorde!

En bra analys har Kalle Olsson gjort, den finns i  Länstidningen.

Vad kommer det sig att inte skattesänkningar finns med i Reinfeldsts tal detta år?  Är det en mörkning?
Inga skattesänkningar under 2011, men vad händer sedan, längre än så sträcker sig säkert strategin.
Ett parti som Moderaterna överger inte sin hjärtefråga så lätt, men man maskerar den tills det är fritt fram igen.

Och så har vi särintressen som inte skall vara med och påverka.
Vilka är då särintressen?
Tydligen menar Rienfeldt de intressen som finns på vänstersidan. Men, påverkarna är många fler på högersidan och dom har fått väldigt stort genomslag denna mandatperiod.

 Svenska Dagbladet skriver om särintressen som inte skall vara med och påverka? Vad är detta för nys?
Lobbare och påverkare har funnits i alla tider och är en del i det politiska spelet. För närvarande är hela Almedalen full av påverkare som gör sitt yttersta för att politiker skall lyssna.

Vågar påstå att det var den klenaste presentation som Reinfeldt gjort under sin tid som toppolitiker.
Tyder det på en störning inom den blå Alliansen?

Ser fram mot Monas tal som kommer att innehålla FRAMTIDEN.

Posted in Fredrik Reinfeldt, Politik, Samhälle, skatt | Taggad: , | 2 Comments »

Transporthjälp?

Posted by norrhumanist på 23 maj 2010

Moderaterna gör det de lovade. Fredrik Reinfeldt går i spetsen.

Länstidningen i Jämtland och Kalle Olsson har en utmärkt ledare om sättet att behandla dom som är sjuka.
När det blir rubriker, så skyllerRegeringen  givetvis på Försäkringskassan och dom säger att det är otydliga regler som gäller.

Men HALLÅ, det är väl regeringen som ställer upp reglerna för Försäkringskassan!

Lånar av Kalle: Det borgerliga systemskiftet bottnar i en människosyn som, precis som ordet antyder, sätter systemen före den enskilda människan.

Illustration: Kjell Nilsson-MäkiLänstidningens tecknare Kjell Nilsson-Mäki har fångat situationen på ett mycket talande sätt.

De människor som är så klena att dom inte ens orkar gå får givetvis hjälp av den borgerliga regeringen att komma till rätt instans för att få hjälp med sina krämpor och därmed komma vidare i samhället.

CG Carlsson skriver om den omänskliga synen som Försäkringskassan har.

Men, det är inte Försäkringskassan eller dess tjänstemän som är orsaken till att människor behandlas illa.
Det är regeringens ansvar, den samlade regeringens ansvar, M+C+Fp+Kd bär hela skulden och ansvaret.

Utkräv ansvar den 19 september 2010

Posted in demokrati, Försäkringskassan, Fredrik Reinfeldt, Jämtland, Politik, Samhälle, Uncategorized | Leave a Comment »

Sagan om Birger // Fredrik

Posted by norrhumanist på 21 maj 2010

Efter att ha lyssnat på historikern Dick Harrysson som berättade om Birger Jarl får jag följande vinklar till historien och nutida skede.

Birger Jarl formade det nuvarande Sverige på 1200-talet.
Han använde många metoder för att lyckas med det:
–  många avrättades när dom inte ställde upp på Birgers idéer och tankar,
–  han utlovade skattefrihet, ”skattefrälse” till dom som var med,
–  utnämningar med diverse titlar …

Birger Jarl lyckades med omväxlande hårda och mjuka metoder att samla ihop en mängd klanledare och krigsherrar under sig och det blev starten på Svea Rike.
Birgers mening var ett sammanhållet Sverige.

Den som idag styr Sverige heter Fredrik Reinfeldt och han styr hela Sverige.
Han tog över ett sammanhållet land utan särskilt mycket träta mellan medborgarna.
Utfästelsen var att göra ett bättre samhälle för alla.

Till viss del fullföljde Fredrik det Birger startade. Birger tillskrivs att ha börjat bygga Stockholm och göra Stockholm betydelsefullt. Fredrik har byggt vidare och gjort Stockholm så betydelsefullt att det nu skiter i övriga Sverige. Ju längre detta får fortgå, mer delat blir Sverige.
Kommer Sverige att åter delas av hungriga krigsherrar på erövringsturer i landet?

Birger ville att medborgarna skulle betala skatt till det nya riket. Skatten skulle sedan användas till bland annat kyrkan och krigsmakten.
Fredrik däremot vill inte att alla skall betala skatt efter bärkraft, utan att de som har mycket skall vara någons sorts  ”skattefrälse”. Inte heller vill han att Sverige skall vara en stark stat som skyddar och tar hand om sina medborgare i med- eller motgång.

Birger enade Sverige med hårda och mjuka metoder.
Fredrik delar Sverige med hårda och mjuka metoder:
–  stupstocken, för att hindra medborgarna från att känna värdighet och människovärde
–  minskad a-kassa för att medborgarna skall sig nedslagna och kräva så lite som möjligt i arbetsersättning,
–  ungdomen skall inte jobba, för då kommer dom att känna människovärde och ställa krav,
–  goda inkomster och lite skatt till en mindre grupp.

”Det samhälle som vi tycker så mycket om”, sade Margareta Winberg en kväll. Vart är det på väg?
Det undrar jag med, tydligen inte på den väg som Birger Jarl ville.

Posted in Fredrik Reinfeldt, Politik, Samhälle, skatt, Uncategorized | Taggad: | Leave a Comment »

Offer

Posted by norrhumanist på 19 maj 2010

I spelet Schack talar man om ”bondeoffer”.
Centern offrar landsbygden, unga och anställningsskyddet

Jag har under en längre tid undrat var Centern är i glesbygdsfrågor.
Kan enkelt konstatera att inte är man med på landsbygden!
Landsbygdens frågor drivs idag av de Rödgröna, detta har fått Reinfeldt att gå i taket.
Moderaterna vill nu gå in på gamla Centerns nedlagda paradgren och ”värna landsbygden”. Patetiskt!

Kalle Olsson i Länstidningen gör en analys av Centerns förvandling.
Centern har bitit sig fast i att försämra anställningsskyddet, göra unga på arbetsmarknaden till lätta offer för den företagare som vill utnyttja unga.
Utmärkt analys!

Kan konstatera att inte heller Socialdemokraterna i Krokoms kommun ser Centern som landsbygdens räddare.
Centerns intresse finns i entreprenader och LOV.
Socialdemokraterna ser inte entreprenader och LOV som en framtidsfråga för kommunen!

Posted in Fredrik Reinfeldt, Jämtland, Krokom, Politik, Samhälle, Uncategorized | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Moderaterna, glesbygdens försvarare?

Posted by norrhumanist på 15 maj 2010

Intressant att se Reinfeldt som landsbygdens försvarare.

”Moderaterna tar nu rollen som partiet för att hela Sverige ska leva”, om detta skriver idag Länstidningen.
Skall bli intressant att se hur moderaterna lever upp till detta löfte.

Har Centern missat Reinfeldts förtroende?
Moderaternas pressmeddelande tyder på att man inte tror på sin partner. Jag är inte förvånad, Centern har inte varit synlig i glesbygden på snart fyra år.

Inte synlig var lite förhastat.
Inte synlig i att göra landsbygden synlig och hörd, är rätt uttryck.

Centern har varit fullt upptagen med att propagera för LOV, lägga ut på entreprenad m.m.
Dessa frågor är knappast till landsbygdens fromma.

Posted in demokrati, Fredrik Reinfeldt, Politik, Uncategorized | Taggad: , | 1 Comment »

Fastighetsskatten

Posted by norrhumanist på 13 maj 2010

Fastighetsskattens vara eller inte.

När fastighetsskatten förändrades till en avgift blev det något dyrare för vårt hushåll med vårt gamla hus.
Vi ställer upp på att betala denna typ av skatt eller avgift.

Fastighetsskatten är en bra skatt för samhället, den kan inte flytta utomlands, det går inte skattesmita från den. Den är mycket platsbunden.

Fördelningseffekten blir ojämn. Kommuner med höga avgifter får högre inkomster av avgiften.

Länstidningen i Östersund skriver om fastighetsskatten.

Pengar måste in till det allmänna!
Om vi skall ha en bra välfärd skall pengarna tas från något håll.
Den fastighetsskatt som Socialdemokraterna tänkt sig, har en mängd begränsningsregler och kommer inte upp i den nivå som var före slopandet av den gamla fastighetsskatten.
Pengar skall fortfarande in till det allmänna!

Har svenska folket fallit för Reinfeldts tal om ”välfärdens kärna”?
Skall Reinfeldt vara den som bevarar välfärden?
Man kan fråga vad som är välfärdens kärna, som Reinfeldt kallar den?
Jämför med en apelsin, skalet är nu borttaget, återstår köttet att ta bort. Återstår en kärna.
Är det välfärd?

Posted in Fredrik Reinfeldt, Jämtland, Krokom, Politik, Samhälle, skatt, Uncategorized, välfärd | Taggad: , , | 2 Comments »

Skattehöjning

Posted by norrhumanist på 07 maj 2010

Hör jag rätt?
Fredrik Reinfeldt sitter i morgonsoffan och lämnar en kommentar om Greklands ekonomi.

Grekland har levt över sina tillgångar, säger Reinfeldt. Det kan bli nödvändigt med skattehöjningar!!!

Jag vill påstå att Sverige lever över sina tillgångar, det blir nödvändigt med skattehöjningar!!

Jag vill även påstå att den borgerliga regeringen leder Sverige i fördärvet med skattesänkningar som är över våra tillgångar.

Posted in Fredrik Reinfeldt, Politik, Samhälle, skatt, Uncategorized | Taggad: , | Leave a Comment »