Norrhumanist's Blog

Politik och livet utanför storstaden. Att få tycka till.

Archive for the ‘demokrati’ Category

Vilka vill vara med?

Posted by norrhumanist på 09 februari 2011

De som vill vara med i ledningen för Socialdemokraterna måste
stiga fram och visa vad som vill!

Jag vill att det blir en palatsrevulution inom vår ledning!

Ser att Högberg vill se fler som inte står i kulissen och smyger, han talar om att röka ut. Språket från Högberg är kanske att ta i men det ligger mycket i det.

Även Johan Westerholm vill se kandidater som vill något.

Partistaten skriver om en enkät till många eventuellt blivande företrädare. Bra att detta görs.
Jag ser fram mot många klarlägganden!

Jag vill se kandidater som vill något!
Att vara långt från händelsernas centrum gör att människor som nämns som goda företrädare inte finns inom min bekantskapskrets. Hur skall jag få reda på deras förtjänster och innersta vilja?
Inte lätt med de  snuttifierade inslagen vi får ta del av. I pappersmedia blir det en journalist som skriver och det är inte ofta som det blir en  helt objektivt beskrivning av personen och dennes åsikter.
Det är svårt att sätta sitt tillit till personer som man inte varit nära. Hur gör man när man är en bit från hetluften?
Jag har inget bra svar på det, men hoppas komma på det.

Återigen vill jag lämna mitt förord till Högberg, Westerholm och Wennberg.
Dessa personer skall inta ledande stolar, tycker jag.
Jag tror att dessa kan tillföra mycket.
Vi behöver nytt tänkande!

Posted in demokrati, Jämtland, kongressen, socialdemokraterna | Taggad: | 1 Comment »

Det kommer fler som vill

Posted by norrhumanist på 14 januari 2011

Ser på bloggarna att några vill vara med.

Det är bra att några har trätt fram och vill vara med i ledningen när det stundar till kongress.
Önskar att valberedningen även tar med de som bloggar i sina funderingar. Jag tror att det nu gäller att gå utanför de ordinarie sökrutorna för att hitta dugliga representater för vårt parti.
Det är måhända så, att det inte skall vara en mängd jasägare som skall återuppbygga förtroendet för vår politik och vårt parti.

Tar mig rätten att tycka följande:
– de som skall forma framtidens parti och politik behöver inte vara ”gamla” partirävar,
– behöver inte vara uppväxta på Bommervik,
– måste inte ha en bakgrund i SSU,
– behöver inte ha facklig bakgrund,

Tar mig rätten att tycka följande om de som skall sitta på de högre stolarna:
– nytänkare,
– orädd,
– omprövare,
– lyssnare,
– empatisk,
– förmedlare.

Mitt önskemål är att fler träder fram och säger:
JAG VILL!

Sedan får prövning ske.

Posted in demokrati, kongressen, socialdemokraterna | Leave a Comment »

Vänster/höger?

Posted by norrhumanist på 08 januari 2011

Skall vi ha vänster eller högerpolitik?

Idag pågår det mycket resonemang om det skall vara vänster eller högerföreträdare som skall forma framtidens socialdemokrati.
Jag tror inte att det går att dela upp politiken i dessa termer. Det viktiga är att partiet tar hand om politiken inom alla områden för att skapa ett ”helhetsförtroende”.

Har lyssnat på Marika Lindgren Åsbrink (Storstad blogg) och kunde konstatera att inte heller hon tror på en delning av de politiska linjerna.
Däremot blev jag inte glad när hon talade om valfriheten i skolorna, men det gällde väl bara i städerna där det finns underlag för valfriheten.
Jag kunde konstatera att hon inte ansåg att det varit bra med alla privatiseringar man att några av dessa varit av godo.
Här vill jag återknyta till Högberg om vad som är meningen med statens ägande och vad vi har missat.
När Marika talade om privatiseringar kändes det inte bra här ute i de glesare delarna av landet.

För övrigt så har Peter Andersson formulerat sina slutrader på ett bra sätt!
Hösten 2010 må vara förlorad för socialdemokratin, både som tid för att bygga framåt men också som motkraft mot den borgerliga alliansen. Jag är dock inte helt säker på att det bara ska beskrivas i dystra nyaner, ens denna krishöst. Det kan och verkars växa fram något som nu grönskar ur detta. Vår är vår och det innebär att nytt får knoppar och börjar blomma. När den nu oåterkalleliga processen med partiledarval är klar kommer socialdemokratin att gå igång för fullt med valrörelsen inför 2014 där en omprövning av politiken under ett nytt ledarskap blir en viktig del. Ett raserat parti? Glöm det. En kraft att räkna med 2014? Jag börjar mer och mer känna att svaret är: ”Självklart!!”

Även Partistaten Sandro Wennberg har en mycket tänkvärd postning och vad vi skall tänka på och vad som inte går hem hos väljarna. Bland det viktigare som jag ser det är att inte vara Moderaterna Light.

Vi skall vara Socialdemokraterna!

Jag tror också att det kommer fram mängder av bra
politik ur denna tid i opposition.
Ibland måste man sätta sig ner och fundera en stund,
det är då det kommer fram kloka tankar.

Posted in demokrati, Moderaterna, Politik, socialdemokraterna | Leave a Comment »

Valberedningen jobbar väl?

Posted by norrhumanist på 02 januari 2011

Frågor som ställs om vilken partiledare vi skall ha?

Vilken partiledare vill vi ha? Är det det som är knäckfrågan för partiet?
Jag ser gärna att det är fler som lämnar sina stolar fram till kongressen!

Partistaten gör en undersökning av vilka egenskaper som känns viktiga. 
Är detta att sätt att göra CV för kommande partiledare? Kommer någon att kunna leva upp till de förväntningar som skapas och som redan finns bland medlemmarna och väljarna?

Valberedningen jobbar på i det tysta antar jag. Inget hörs eller syns av den. Det är väl som vanligt.
Vilka kriterier ställer då valberedningen upp för en ny partilerare?

Jag önskar att valberedningen inte bryr som om ett förflutet i SSU!

Jag önskar att valberedningen inte bryr som om ett förflutet facket, även om det är en merit!

Jag önskar att valberedningen inte bryr som om ett tidigare ryggkrafsande!

Jag önskar att valberedningen inte bryr som om ett förflutet som minister!

Jag önskar att valberedningen inte tar hänsyn till att någon redan sitter på hög stol!

Ja, detta är något jag tycker skall ha betydelse i valberedningens arbete!

För övrigt så är det inte bara partiledarens fel att det har gått bakåt
för partiet och även för hela Sverige under två årtionden.

Fler måste ställa sina platser till förfogande!

Posted in demokrati, kongressen, Politik, socialdemokraterna, Uncategorized | Leave a Comment »

Mycket har skrivits

Posted by norrhumanist på 01 januari 2011

Jag har inte varit aktiv på en tid

Var menas med aktiv?
Jag har inte skrivit något, men jag har läst många bloggar och ibland lämnat kommentarer.  Även det är ett sätt att vara aktiv.

Jag har hittat många som har skrivit väldigt tankeväckande. För att nämna några så tillhör Johan Westerholm, Marika Lindgren Åsbrink, Peter Andersson mina favoriter.

Dessa bloggare tar fram det som bör ge ett bra avstamp in i framtiden.

Jag saknar de som idag sitter i ledande ställningar i partiet. Har inte dessa något att komma med, förutom att dom startade sin politiska bana i SSU?
I vissa inlägg får man uppfattningen att de ledande tror på en plats utan att redovisa sin vilja och framtidstankar.
Är det fortfarande ”Jantelagen” som gäller för att få en ledande position?
Jag tror inte att vi får några framgångar om vi håller oss kvar vid Jantelagen!

Fler av bloggarna har tydligt redovisat sin syn på den politik vi skall driva. Framförallt skriver de om att gå tillbaka till våra rötter och den ideologi som är Socialdemokratiskt signum och som även är tidlös.

Har under lång tid menat att den politiska vridningen mot höger som slog igen på 80-talet var att gå i fel riktning. Den riktningen var och är att bejaka det glupska kapitalet och egoismen. Tyvärr så har jag fått väldigt rätt i mina farhågor.

Jag vill se mer av de som vill sitta på ledande stolar, det måste redovisas före kongressen!

Posted in demokrati, kongressen, Politik, socialdemokraterna | Leave a Comment »

Vem sitter fast i sin stol?

Posted by norrhumanist på 07 december 2010

Vem sitter fast i sin stol?

Partiets valberedning jobbar nu på. Det är bra!

Men, hur kommer man att lösa den konflikt som uppstår om det blir för få storlar att sitta i?
Givetvis tänker jag på partistyrelsen och verkställande utskottet.
Det tycks vara flertalet som inte vill ställa sin stol till förfogande. Hur kommer man runt det?

Jag förväntar mig att valberedningen tar ett allvarligt samtal med de som har lim på sina rumpor!

Vi gjorde ett dåligt val och det är bara att erkänna det.
Vi måste då göra något som är bra för partiet i framtiden samt vinna väljarnas förtroende.  
Jag säger inte att alla skall bytas ut i det ledande skitet.
Men, ett antal måste bytas för att det skall komma in nya synpunkter och tankar som leder framåt.
Jag läser Peter Högberg och ser att han är av uppfattningen att man inte äger stolen. Bra, jag får lite medhåll.
Johan Westerholm blir glad att någon sticker fram och vill nägot i denna fråga. Bra.

Det måste finnas personer som vill kliva fram och torgföra sina åsikter och vill ange en riktning, även vill inta en framskjuten position i partiarbetet. Dessa människor skall vi ta väl vara på!
Låt oss inte ta fram ”Jantelagen” och huka med åsikter och nytänkande.

Inte ens fel att vi förlorade valet!

Posted in demokrati, socialdemokraterna | Leave a Comment »

Får jag vara med?

Posted by norrhumanist på 19 november 2010

Får jag vara med och rösta fram en ny ordförande?

Vilka är kandidater till att bli Socialdemokraternas ordförande?

Läste Högberg http://hogbergstankar.blogspot.com/2010/11/sluta-med-jallandet-och-sag-vad-ni-vill.html och håller med om att det är dags att komma ut med det som brinner inombords.
Många i partiets topp har länge suttit tysta med sina viljeinriktningar. Dags att redovisa!
Jag är helt övertygad om att de som är i partitoppen har en het vilja till att göra förändringar och att jobba framåt i och för partiet.

Jag som partimedlem och gräsrot måste få känna och ta del av de som vill ställa upp. Det handlar om att jag skall lämna förtroende till den jag finner lämpligast till uppdraget.
Vi människor fungerar på det sättet att om vi känner förtroende och samhörighet med en ledare så är vi också med och stöttar denne i med- och motgång. Jag är inte något undantag!

Till att börja med skall det utses en valberedning. Vem utser denna?
Ja, jag vet,det sker utan min medverkan.

Sedan blir det en valberedning som jobbar. Har jag fått vara med och påverkat kriterierna som skall gälla?
Ja, jag vet, det sker utan min medverkan.

Ett förslag till ny ordförande kommer ut. Vem är det?
Kan vara någon som är känd från media, en bloggare, en som rest runt och och informerat sig och andra. En NEJ-sägare!
Är det trovärdigt med en NEJ-sägare? Jag vet troligen väldigt lite om en NEJ-sägare.
Vilken redovisning har jag fått om NEJ-sägarens politiska vilja och framtidsvisioner?

Ja, sedan blir det kongressen som bestämmer.
Ja, jag vet, det sker utan min medverkan.
Jag kommer inte med där. Men, jag har varit med och röstat fram ett ombud som jag tror på, jag har lämnat över ett förtroende.

Demokratin är svår att hantera.
Men kanske är det möjligt att göra förändringar så att medlemmar, människor, väljarna,
kan lämna över sitt förtroende och stöd till en ny ordförande för vårt parti.

Posted in demokrati, Politik, socialdemokraterna | Taggad: , , | Leave a Comment »

Efter valet del 3

Posted by norrhumanist på 15 november 2010

Som jag ser på valet efter en tids funderande.

Detta inlägg kommer väl sent, men bättre sent än aldrig.

Mina tankar blir följande:

Centrala utskick
Massutskick som partiet gjorde kom inte till sin rätt.
Vår information bladades in bland reklamen och blev inte läst.
Många undanber sig reklam.
Många, även jag själv, går ofta direkt till pappersinsamlingen med reklamen.
Till kommande val är denna form av information inte effektfull.
Till kommande val måste vi valarbetare bli ännu raskare i benen och dela ut material till våra väljare.

 Media.

I Jämtland kan vi lätt konstatera att pappersmedia bestått av två tidningar med tydlig skillnad i sina åsikter.
Vår Länstidning har varit mycket vänsterinriktad och det med den äran.

 Regionalt har Sveriges Radio varit duktiga med valdebatter och varit belysande i sina kommentarer.

 Vår närradio i kommunen har även den ordnat debatter av hög kvalité.

 Stöd för eget val.
De stora tidningarna och etermedia har hållit sig med så kallad ”valkompass” där man svarat på frågor och fått ett utslag om vilket parti man står närmast.

Jag har provat alla sådana jag hittat och konstaterar att den bedömning som kompassen gör stämmer väl med min egen syn på politiken i stort.

 Att skriva på insändarsidorna är det som läses mest. Har studerat detta under mina år i entreprenadbranschens rastkojor. Man börjar tidningen bakifrån med serier sedan sporten och vidare till insändare, sedan är det färdigläst i de flesta fall.

Om frågor ställs om innehållet är det inom sport och fritid.

 I de lokaler där det finns ”studerade” läsare så börjar man tidningen framifrån, oftast blir hela tidningen läst och ofta även kommenterad av de som finns runt läsaren.

 Debattsidorna anses för långa och invecklade för väljare i allmänhet, mest för den redan väl påläste och insatte. Dessa sidor är inget för den vanlige väljaren.

 Vilka blev då våra väljare?

De väljare som vi vände oss till var de som stod utanför, i det så kallade ”utanförskapet”. Min tro är att det blev dessa som valde oss samt de starkaste troende socialdemokraterna.

 Kändes inte som vi hade framtidsvisionen till de som är inne i arbetslivet.

 Lokalt kändes det som om vi ägnade mest tid till vård, skola och omsorg.

Framtidstankar och visioner var mindre framträdande i vårt lokala material.

Vi fick väl det väljarstöd man kan förvänta sig i ett avfolkningslän om man jämför med rikstränden.

 Bloggandet.

Första valet med denna nymodighet. Vanliga väljare har inte hittat detta sätt att hålla sig informerade och att uttrycka sina tankar och önskemål.

För egen del har det varit mycket stimulerande att vara med i bloggvärlden och få ta dela av tankar och skrivande som finns där. Kom tyvärr med lite sent i detta nya, men intresset är väkt.

Har tidigare enbart ägnat mig åt att skriva insändare, nu blev/blir det en kombination av de båda.

 Dock, känns det som det finns ett ”kluster” som ”hejar” på varandra, ibland utan anledning, länkar till varandra och därmed får utrymme.

Några favoriter har jag hittat, läser dessa med intresse om vinklingen inte är för lokal. När man sitter långt från storstaden är det inte stor mening att ta upp lokala händelser. Påverkansmöjligheten och svarsfrekvensen är låg.

Posted in demokrati, Media, Val | Leave a Comment »

Granska granskarna

Posted by norrhumanist på 14 september 2010

Vem granskar journalisterna

Varför är det så svårt att syna pressen. Tidningarna, då särskilt kvällspressen.

Jonas Gardell och Irmeli Krans tar upp frågan.

Det är mycket bra att några är villiga att ge sin syn på media och dess bevakning, Läste för några dagar sedan en forskares syn på bevakningen. Han konstaterade att det liknar mobbing av Mona.

Min slutsats av baktalandet blir:
– nedvärdera Mona
– sänka hennes självförtroende
– få väljarna att tvivla på henne som person
– rikta väljarnas intresse från det politiska budskapet.

Är Mona mobbad?

Posted in demokrati, Media, Politik | Leave a Comment »

Långtidarbetslös

Posted by norrhumanist på 09 september 2010

Hur kan en långtidsarbetslös komma i fråga för ett arbete?

Jag får osökt anledning att skriva om detta ämne på grund av en artikel i Dagens Nyheter.

Här finns något som vi socialdemokrater måste ge förtur.
SCB har gjort en undersökning på 2 600 arbetsställen om viljan att anställa en långtidsarbetslös. Undersökningen ger  vid handen att väldigt många av arbetsgivarna inte vill anställa en som varit utan jobb länge eller varit sjukskriven länge.

Denna ovilja är sedan tidigare välkänd. Det är mycket glädjande att TCO har tagit bladet från munnen och belyser detta faktum.

LO har tidigare försökt komma ut med dessa frågor, men gehöret i media har varit negativt

Borde inte SAP (Rödgröna)-LO-TCO kunna gå ihop och göra en massiv insats på kort och lång sikt i denna fråga?

Det handlar om människor!

Posted in Arbete, demokrati, Jämtland, Media, Politik, Rödgröna | 1 Comment »