Norrhumanist's Blog

Politik och livet utanför storstaden. Att få tycka till.

Archive for the ‘centern’ Category

Tjat om utbildning

Posted by norrhumanist på 28 februari 2012

Måste återkomma till utbildning som inte kan överskattas.
Återigen så kommer det  inlägg om minskade resurser till utbildning.
http://ltz.se/asikter/debatt/1.4426043-alliansens-obegripliga-studiepolitik

Riksdagsledamoten Marie Nordén tar upp frågan i Länstidningen.

Hur kortsiktigt dumt får en regering resonera och ändå anse sig företräda folket?

Jag har skrivit om detta tidigare och vidhåller att det är kortsiktigt tänkt av borgarna.

Hela Alliansen rår för denna politik, så inte ens Centern som är duktig att framhålla sina förtjänster kan undandra sig kritik.

Den senaste neddragningen av studieplatser har skett i det tysta.
Jag vill se statsministern stå i Agenda och förklara hur dessa minskningar av utbildningsplatser kan leda till en stärkt arbetslinje.

Ser att även SSU har synpunkter på utbildning.
Följ länken:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/regeringen-sviker-unga-utan-jobb_6880441.svd

Studier leder till utveckling

som leder till fler arbetstillfällen.

Posted in Alliansen, Arbete, centern, Politik, Regeringen, socialdemokraterna, Utbildning | Leave a Comment »

Så går det till i Krokoms fullmäktige

Posted by norrhumanist på 10 december 2010

Vid detta möte skall det tillsättas ledamöter i kommunens nämnder och styrelser.

I vår kommun är det Centern, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet samt Kristdemokraterna som jobbar ihop och har majoritet.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ett gott samarbete i opposition.
Sverigedemokraterna är för sig själva, är inte heller vågmästare.

Det mycket underliga hände, majoriteten ville inbjuda Sd till observationsplats i kommunstyrelsen. Majoriteten kunde även tänka sig att ge insyn till Sd i andra nämnder.
Om jag fattade rätt så hängde det på om Sd gör en framställan om en sådan plats. I nuläget har inte Sd gjort någon framställan.

Håkan Larsson (c) var den som lade majoritetens förslag till ledamöter i kommunens nämnder och styrelser. Det var även samme Håkan som lämnade öppet för Sd att få komma in i kommunstyrelsen för att observera.
Håkan nämnde att Sd går miste om insyn i och med att de inte tar någon plats i nämnder och styrelser av egen kraft.

Vad vill majoriteten med denna kärvänlighet kan man undra?
Är det en satsning inför nästa val eller vad är det?
Kommer Sd  lokalt att blekas av denna process?

Socialdemokraterna och Vänstern ansåg i debatten att denna
inbjudan faller på sin egen orimlighet och protesterade högljutt.

I övrigt var det som vanligt, sent inkomna handlingar, dessa var dessutom inte kompletta, många uppgifter var dessutom tolkningsbara åt olika håll.
Majoriteten lyckas inte med sina handlingar vilket ger bekymmer vid tillämpning av och det blir tolkningsfrågor.

Detta är svagt, dom har haft fyra år att lära sig kommunal dokumenthantering.

Posted in centern, Krokom, Politik, socialdemokraterna, Val | Leave a Comment »

Bra med visoner

Posted by norrhumanist på 28 augusti 2010

Vilket värde har en sen vision?

Jämtlands län har som de flesta norrlandslänen drabbats av utflyttning, minskat antal företag, minskade skatteintäkter.
Jämtarna tar sig ändå fram på ett hyggligt sätt, men utflyttningen sätter sina spår.

Då i elfte timmen dyker det upp en visionär ur tomma intet. I Länstidningen finns artilkeln.
Riksdagsledamoten Per Åsling (c)  kommer med sin vision för länet.
* Tio tusen fler invånare
* Tio tusen fler företag
* Tio tusen fler jobb

I sin vision vill Per använda pengar som kommer från försäljning av Vattenfall utomlands.

Per Åsling sade före mandatperioden att det behövs: ”mera verkstad”. Underförstått skulle han stå för verkstaden.
Per tycker uppenbarligen att det skett för lite lobbing för Jämtland.

Vi som bor i Jämtland måste fråga om det blivit ”mera verkstad” för Jämtland? I nuvarande regering är ju ändå Centern som säger sig värna om landsbygden och områden som har en lägre skattekraft.

Lätt att bli ironisk och fråga, varför det tog så lång tid att komma med denna enkla vision?

Posted in Arbete, centern, Jämtland, Politik, Val | Taggad: , | Leave a Comment »

Centerdimma över Norrland

Posted by norrhumanist på 03 augusti 2010

Centern lägger ut lockdimma till de Norrländska väljarna!

Efter att jag läst Länstidningens ledare singerad Kalle Olsson finner jag mig föranledd att tycka till.

Håller med om dåliga affärer. Minns även Bilprovningen som en dålig affär.
Men som framgår av ledaren handlar det inte om affärer som är bra för staten (oss), det är Centerns ideologi som ger utslag. En ideologi som tunnats ut till att bli väldigt fixerad på storstaden och Stureplans krav.

Att lägga ut en dimma med lockelse till Norrland klingar mycket falskt i mina öron. Centern tycker väl att det är hög tid att nämna Norrland nu när valspurten börjar.

Mitt förslag är att styra Vattenfall till att avsätta till den forskning som så väl behövs.
Här har Centern möjlighet att styra till något positivt.
Andra borgerliga partier har tidigare tagit bort forskningspengar.

Har tidigare skrivet om Maud Olofssons och Centerns oförmåga att styra ”sitt eget departement”, konstaterar att det fortfarande finns möjligheter att styra till avsättningar som ger lyft för forskningen. 

Kan även se att de RÖDGRÖNA har med utvecklingspengar i sin budget.
Den budgeten är finansierad utan att sälja av ett statligt ägt bolag som drar in pengar till statskassan.

Posted in centern, forskning, Politik, Rödgröna, Samhälle, Vattenfall | Taggad: | 1 Comment »

Centern och ansvar …

Posted by norrhumanist på 01 augusti 2010

Varför sälja Vattenfall i Tyskland?

Svenska Vattenfall har en mängd kraftverk i Tyskland som spyr ut sådant som ingen vill ha. Nu vill Centern och Maud sälja ut denna del av Vattenfall. Varför det?

Om Centern vill vara trovärdig i sitt aggerande borde det vara så att Vattenfall beordras att göra sin elproduktion miljösäker i Tyskland.
Ett sådant förfarande skulle kraftigt stärka Vattenfalls position inom eltillverkning och även stärka Sveriges anseende inom miljö, kanske även Centerns skamfilade miljöprofil.

Ett sådant miljötänkande är bra även för Sverige. Den minnesgode kanske minns de moln av sot som för många år sedan kom in över Sverige, dessa sotmoln vill vi inte ha tillbaka.

Min första hemska tanke är även att de medel som Maud talar om som skall gå till forskning om framtida utbyggnad av kärnkraften.

Min andra hemska tanke är att försäljningspengarna går till RUT-avdrag eller sänkning av skatten.

Självklart skall Vattenfall vara kvar som det är!

Posted in centern, demokrati, Fredrik Reinfeldt, Samhälle, Uncategorized, Vattenfall | Taggad: | Leave a Comment »

Centern lämnar över

Posted by norrhumanist på 28 maj 2010

Centerpartiet har varit det parti som ansett sig driva landsbygdens frågor. Är det slut på det?
Många delar av landsbygden håller säkert med mig att det bara är lätta krampryckningar kvar av centerns engagemang i denna fråga.

Per Åsling har en insändare i Länstidningen i Jämtland, en insändare om förändringar som är bra för landsbygden.
Det märkliga är att han vänder sig till Mats Odell för att denne skall göra något.

Jag återkommer till att regeringen och myndigheter har tappat taget för att hålla ihop Sverige utvecklingsmässigt.
När man läser på Näringsdepartementets hemsida ser man det finns ansvarsområden som gäller landsbygden.
Näringsdepartementet anses som centerns egna skötebarn. Styr man inte departementet?

MÅL som departementet satt upp utvecklingskraft och företagsamhet, det förpliktar med dessa mål.
Driver man dom? Tveksamt?

När man i länet läser att länets ledande centerpartist kastar in handduken i dessa frågor, då går rullgardinen ner.
Det är en svart rullgardin som går ned!

Läste Staffan Danielsson som känner att fler vill vara med på banan. Även han tyckes ifrågasätta om centern gör tillräckligt.
Peter Hultqvist är inne på samma linje. Moderaterna vill ta över centerns roll.

Om rikskapitalbolag skriver Högberg. Javisst, det efterlyser Per Åsling.

Vill gärna framhålla att de Rödgröna har lämnar ett bra förslag i sin vårmotion på de åtgärder man är beredd att sätta in i regeringsställning, citat:

Vår politik ska underlätta för entreprenören att starta och få tag i kapital, att anställa

expandera och att exportera. Vi vill också att det ska vara enklare och tryggare än i dag

att röra sig mellan företagande och lönearbete. Näringslivspolitiken ska stimulera fler att

starta företag, få fler småföretag att anställa och stärka innovationskraften i mindre

företag.

Med dessa enkla rader ser jag att de Rödgröna kommer att göra det som Per Åsling vill att Mats Odell skall göra.

Posted in centern, Jämtland, Politik, Rödgröna, Samhälle, Uncategorized | Leave a Comment »