Norrhumanist's Blog

Politik och livet utanför storstaden. Att få tycka till.

Archive for the ‘bostäder’ Category

Innovation och utveckling

Posted by norrhumanist på 27 februari 2012

Ser i DN att innovationen och utvecklingen anses gå på tomgång.

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/sverige-lever-farligt

Tror att det ligger mycket i detta.
För en tid sedan minskade regeringen pengarna till de mindre universiteten.
Konstaterar att i Jämtland blir det mindre utbildning vilket innebär att skarpa hjärnor försvinner till större utbildningsorter men även att utvecklingen avstannar.

Det kan inte vara rätt att all utveckling och innovation skall samlas vid de större utbildningsorterna. Det är redan trångt och bostadsbrist på dessa platser.

Det är regering bör ansvaret för Sveriges utveckling och ingen annan.
Smörjmedel måste finnas. 

Fler skriver om detta:
http://www.radda-sverige.nu/situationen-ar-betydligt-allvarligare/

Ser att Böhlmark även tar upp detta, men med en annan vinkel
http://thomasbohlmark.blogspot.com/2012/02/jobbpolitikens-olika-alternativ-jobb-vs.html

Åtgärder behövs!

Stagnationen är ett faktum!

Posted in Arbete, bostäder, forskning, Jämtland, Politik, Regeringen, Utveckling | Leave a Comment »

Värmekostnader och mina tankar

Posted by norrhumanist på 07 december 2010

Värmekostnader.

Det kostar att värma huset. Det kostar mycket!

Varför kostar det mycket?

Lätt att bil konspiratorisk. Är det en maffia som ser till att elpriset hålls uppe?

Det tycks vara så att när det blir kallt så skall kärnkraften stå stilla och renoveras. Ja, det är riktigt ur säkerhetssynpunkt att renovering sker, men måste det ske när elen behövs som bäst.

Vem tjänar på dyr el?

Posted in bostäder, Samhälle, Vattenfall | Leave a Comment »

Tält, den nya bostaden?

Posted by norrhumanist på 31 augusti 2010

Brist på ungdomsbostäder

SSU var ute i Åre kommun och på Åre torg för att påminna om bostadsbristen för unga.

Inte bara unga har bekymmer med sin bostad även studerande på många håll i landet har samma problem.

SSU i Jämtland har hittat sin variant på en bostad.

Kanske är det fel att tala om ”ungdomsbostäder”, i verkligheten är det stor brist på bostäder för många.
En kostnadsfråga för många. Det har blivit dyrt att bygga bostäder.
Därmed även dyrt att hyra!

Nuvarande borgerligt styre på många håll har INTE satsat något på boende. Många säger sig vilja ungdomens bästa, på vilket sätt, kan man undra.

Såg i media för några dagar sedan att detta bekymmer har man även vid de stora studieorterna och där görs det inte heller något.

Här finns det att ta tag i efter 19 september!

Posted in bostäder, Media, Politik, Uncategorized | Leave a Comment »