Norrhumanist's Blog

Politik och livet utanför storstaden. Att få tycka till.

Archive for the ‘Arbete’ Category

Tjat om utbildning

Posted by norrhumanist på 28 februari 2012

Måste återkomma till utbildning som inte kan överskattas.
Återigen så kommer det  inlägg om minskade resurser till utbildning.
http://ltz.se/asikter/debatt/1.4426043-alliansens-obegripliga-studiepolitik

Riksdagsledamoten Marie Nordén tar upp frågan i Länstidningen.

Hur kortsiktigt dumt får en regering resonera och ändå anse sig företräda folket?

Jag har skrivit om detta tidigare och vidhåller att det är kortsiktigt tänkt av borgarna.

Hela Alliansen rår för denna politik, så inte ens Centern som är duktig att framhålla sina förtjänster kan undandra sig kritik.

Den senaste neddragningen av studieplatser har skett i det tysta.
Jag vill se statsministern stå i Agenda och förklara hur dessa minskningar av utbildningsplatser kan leda till en stärkt arbetslinje.

Ser att även SSU har synpunkter på utbildning.
Följ länken:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/regeringen-sviker-unga-utan-jobb_6880441.svd

Studier leder till utveckling

som leder till fler arbetstillfällen.

Posted in Alliansen, Arbete, centern, Politik, Regeringen, socialdemokraterna, Utbildning | Leave a Comment »

Innovation och utveckling

Posted by norrhumanist på 27 februari 2012

Ser i DN att innovationen och utvecklingen anses gå på tomgång.

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/sverige-lever-farligt

Tror att det ligger mycket i detta.
För en tid sedan minskade regeringen pengarna till de mindre universiteten.
Konstaterar att i Jämtland blir det mindre utbildning vilket innebär att skarpa hjärnor försvinner till större utbildningsorter men även att utvecklingen avstannar.

Det kan inte vara rätt att all utveckling och innovation skall samlas vid de större utbildningsorterna. Det är redan trångt och bostadsbrist på dessa platser.

Det är regering bör ansvaret för Sveriges utveckling och ingen annan.
Smörjmedel måste finnas. 

Fler skriver om detta:
http://www.radda-sverige.nu/situationen-ar-betydligt-allvarligare/

Ser att Böhlmark även tar upp detta, men med en annan vinkel
http://thomasbohlmark.blogspot.com/2012/02/jobbpolitikens-olika-alternativ-jobb-vs.html

Åtgärder behövs!

Stagnationen är ett faktum!

Posted in Arbete, bostäder, forskning, Jämtland, Politik, Regeringen, Utveckling | Leave a Comment »

Träffat en till, en människa av kött och blod!

Posted by norrhumanist på 17 september 2010

Sjukvårdsreformen med borgerligt stuk.

Vid torgmöte i Krokoms centrum kommer det en kvinna och talar med mig. Hon är helt öppen om sin situation.  Med tårar i ögonen berättar hon om hur det är att ha ”gått in i väggen”.

Hon har redan nu klart för sig att det inte går att komma ut på arbetsmarknaden när sjukskrivningen gått ut. Det är mer än tre månader kvar av sjukskrivningen. Redan nu börjar hon oroa sig för sin och sonens framtid.

När en person ”gått in i väggen”, som är ett tillstånd av oro och ängslan, skall den även se framåt. Vadå framåt?
Blir människan friskare av att oroa sig för den dagen då sjukskrivningen går ut?

Är det humant och god vård att öka på oro och ängslan?

(Mycket har skrivits om detta, men jag kunde inte låta bli.)

Posted in Arbete, Försäkringskassan, Jämtland, Krokom, Politik, Val | 2 Comments »

Långtidarbetslös

Posted by norrhumanist på 09 september 2010

Hur kan en långtidsarbetslös komma i fråga för ett arbete?

Jag får osökt anledning att skriva om detta ämne på grund av en artikel i Dagens Nyheter.

Här finns något som vi socialdemokrater måste ge förtur.
SCB har gjort en undersökning på 2 600 arbetsställen om viljan att anställa en långtidsarbetslös. Undersökningen ger  vid handen att väldigt många av arbetsgivarna inte vill anställa en som varit utan jobb länge eller varit sjukskriven länge.

Denna ovilja är sedan tidigare välkänd. Det är mycket glädjande att TCO har tagit bladet från munnen och belyser detta faktum.

LO har tidigare försökt komma ut med dessa frågor, men gehöret i media har varit negativt

Borde inte SAP (Rödgröna)-LO-TCO kunna gå ihop och göra en massiv insats på kort och lång sikt i denna fråga?

Det handlar om människor!

Posted in Arbete, demokrati, Jämtland, Media, Politik, Rödgröna | 1 Comment »

Kristdemokraterna lägger sig i

Posted by norrhumanist på 01 september 2010

Så vill Kristdemokraterna lägga sig i

En debattartikel i Länstidningen tar upp hur äldrevården skall drivas i landet.

Nedan ett citat ur artikeln:

Vi inom Kristdemokraterna oroas dock av att en hel del kommuner ännu inte har vaknat. Därför kommer vi – tillsammans med övriga allianspartier – att göra LOV obligatoriskt i alla kommuner under nästa mandatperiod. Äldre ska naturligtvis få välja och bestämma mer – oavsett var man bor.

Göran Hägglund satt just i en utfrågning och sade att Kristdemokraterna inte skulle styra människors vardag.
Inte heller hade han något problem med vinster som vårdföretagen skickade utomlands.

I artikeln menar Kristdemokraterna att en sådan lagstiftning ger många nya jobb för kvinnor som vill starta eget.

Resonemanget går inte ihop!
>Skall äldre tvingas göra val
> I detta län har vi stora ytor att färdas över för att ge vård och omsorg
> En viss mängd människor som behöver vård och omsorg
> En påse pengar som Kristdemokraterna inte vill fylla på
> Kommunerna har fortfarande ansvaret kvar
> Kommunens uppföljning skall fortfarande göras
> Kommunens administrativa uppgifter finns kvar 
> Helheten blir inte överblickbar trots kommunalt ansvar
> Skall anställda i kommuner tvingas till annan arbetsgivare med en osäker framtid

För Jämtland och andra län med glesare befolkning
är det oansvarit att TVINGA kommunerna med denna lagstiftning.

Posted in Arbete, demokrati, Jämtland, Politik, vård omsorg | Leave a Comment »

Bra med visoner

Posted by norrhumanist på 28 augusti 2010

Vilket värde har en sen vision?

Jämtlands län har som de flesta norrlandslänen drabbats av utflyttning, minskat antal företag, minskade skatteintäkter.
Jämtarna tar sig ändå fram på ett hyggligt sätt, men utflyttningen sätter sina spår.

Då i elfte timmen dyker det upp en visionär ur tomma intet. I Länstidningen finns artilkeln.
Riksdagsledamoten Per Åsling (c)  kommer med sin vision för länet.
* Tio tusen fler invånare
* Tio tusen fler företag
* Tio tusen fler jobb

I sin vision vill Per använda pengar som kommer från försäljning av Vattenfall utomlands.

Per Åsling sade före mandatperioden att det behövs: ”mera verkstad”. Underförstått skulle han stå för verkstaden.
Per tycker uppenbarligen att det skett för lite lobbing för Jämtland.

Vi som bor i Jämtland måste fråga om det blivit ”mera verkstad” för Jämtland? I nuvarande regering är ju ändå Centern som säger sig värna om landsbygden och områden som har en lägre skattekraft.

Lätt att bli ironisk och fråga, varför det tog så lång tid att komma med denna enkla vision?

Posted in Arbete, centern, Jämtland, Politik, Val | Taggad: , | Leave a Comment »

Med tåg, går det några?

Posted by norrhumanist på 26 augusti 2010

Vem styr över över tågtrafiken 

Vi har staten som ägare av tågtrafiken, men hur är det med styrningen av denna.
Givetvis skall det gå tåg på rälsen.
Stora pengar lades på sträckan Östersund – Storlien. Banvallar och räls har blivit förbättrade och tillåter högre farter och större tyngder.
Upprustningen skedde för några år sedan sedan.

Är dessa pengar kastade i sjön?

I Jämtland kan vi konstatera att persontågen dras in och att alla turer inte kommer att gå till Storlien.
Tidigare har det inte varit problem med det. Vissa perioder under året så är det mindre beläggning och därmed så blir det mindre inkomster i persontrafiken. Men, resande finns som behöver tåget!

I Jämtland kan vi även konstatera att godstrafiken på räls står inför neddragningar.
Green Cargo som sköter en del av godstrafiken skall nu sluta köra väster om Ånge.

Är det meningen att det är buss och lastbilstrafiken som skall ta över?

Hur går detta ihop med att hela Sverige skall leva?
Hur går det med miljön?

Är det tjänstemännen i Stockholm som bestämmer om hur det skall vara med tågtrafiken i hela Sverige.
Kan man misstänka att persontrafiken till turistområden utökas tillfälligt under turistsäsong?

Posted in Arbete, Jämtland, Politik, Samhälle | Taggad: , | Leave a Comment »

Tid sökes

Posted by norrhumanist på 29 juni 2010

Äntligen

Har kommit till datorn och det blev lite tid över för att komma med ett inlägg. Hur är det man brukar säga om pensionärerna, ”fritiden räcker inte till, det är så mycket som skall göras”. 
Kan det bero på att man med högre ålder jobbar långsammare?

Funderar över hur det är möjligt att hinna med bloggandet? Kommer åt att läsa och följa med på ett antal bloggar, men att hinna skriva själv, nej där räcker inte tiden till.

Om jag skall få till något måste jag även läsa in mig på ”fakta runt om” för att det skall kännas bra.

Jag har denna gång inte läst in mig på något speciellt.
Konstaterar bara att det handlar om röstfiske i Sundbyberg, Almedalen samt Bilprovningen.
Alla dessa känns aktuella för mig!

Vet att jag skall måla nytt virke som nu sitter på uthuset så att det inte förstörs av väder och vind. Men, myggen kalasar på min kropp så det kommer att bli mycket blodigt hantverk med mycket klåda efter. Jag önskar att det kommer starka vindar och gör det lite lättare för mig.

Trots motvilja skall jag nu gå ut och fatta penseln med vit grundfärg, det är ett MÅSTE och ett ARBETE!

Posted in Arbete, demokrati, Samhälle | Taggad: , | 1 Comment »

Läkarens arbetsuppgifter

Posted by norrhumanist på 05 juni 2010

Jag har läst i Dagens Samhälle (10 juni) en FOKUS-artikel skriven av Eva Nilsson Bågenholm.
I artikeln tycker hon att politiker skall lyssna mer på läkare.

De flesta av oss kommer någon gång i kontakt med läkare.
Oftast är det på en hälsocentral vi träffar dom.
Läkaren lappar ihop oss och vi går hem igen.
Löser sig ofta på ett bra sätt.
Vi och läkaren är nöjda med det.

Funderar över vad en läkare är utbildad till?
–  Helt klart är att han skall ha kompetens för läkaryrket
–  Förstå människor som kommer till honom m.m.

Mycket ofta sitter även en läkare som arbetsledare och administaratör, skall leda och fördela arbetet, övervaka och följa upp. Förmodligen även ett ekonomiskt ansvar.
Har läkaren utbildning för dessa uppgifter?
Är det lämpligt att han har dessa funktioner?

Att en läkare sitter som administratör för små eller stora avdelningar kan inte vara rimligt. Det är  fel sätt att använda en dyr utbildning och faktakunskap. Läkaren är inte heller utbildad till administratör.

Självklart skall det vara en administratör som styr hur en läkare skall jobba, lägga schema, och vad han skall göra!
Administratören tar order från politiken, lägger ut uppgifterna, följer upp, återrapporterar.

Om vi använder läkaren till de uppgifter som han är utbildad för så är jag övertygad att det blir en bättre genomströmning på hälsocentraler och sjukhus.
Vårdköer kan kortas eller försvinna.

Posted in Arbete, demokrati, Politik, Samhälle, Uncategorized, Vårdköer | 1 Comment »

Hård ton mellan …!

Posted by norrhumanist på 04 juni 2010

Läser i tidningen Dagens Samhälle (2010-06-03) en artikel där läkaren och ordförande i Läkarförbundet, Eva Nilssson Bågenholm har tankar.
Hon menar att:  – ”tonen mellan politiker och läkare är onödigt hård”.
Politikerna lyssnar inte på vad läkarna har att säga!

Hon menar att politiker måste ha med sig läkarna när man gör besparingar!

Det hon skriver uppfattar jag som en tydlig partsinlaga. Att ge läkarna mera inflytande och makt att styra över sin vardag och sina arbetsuppgifter, blir hennes slutsats.

Överallt annars i samhället och på arbetsmarknaden är det arbetsgivaren som bestämmer vad som skall göras och vad det får kosta, vem som skall utföra uppdraget.

Som jag ser det, så är det politikerna som bestämmer över läkarna.
Politikerna har den övergripande synen och även vidvinkeln. Politikerna sitter inte heller med faktakunskap om hur en läkare jobbar och skall inte blanda sig i verksamhetsfrågor.
Även det omvända skall gälla!

Med dessa rader vill jag föra upp läkarens situation i samhället samt även ifrågasätta om politiken tar steget  framåt för att styra. Styrning krävs för att klara samhällets kostnader för vård och omsorg.

Jag ser stor skillnad mellan läkare och politiker.
Läkaren har sitt arbete och får behålla det om han sköter sig.
Politikern blir av med sitt förtroendeuppdrag om han inte når resultat.

Alltså skall inte läkaren eller andra blanda sig i den politikska styrningen.

Posted in Arbete, Politik, Samhälle, Uncategorized | Leave a Comment »