Norrhumanist's Blog

Politik och livet utanför storstaden. Att få tycka till.

Archive for januari, 2011

Några som vill vara med!

Posted by norrhumanist på 26 januari 2011

Vilka vill vara med i den nya ledningen för partiet?

Läser bloggar och tidningar, finner då liksom många andra att våra socialdemokratiska företrädare är tysta med några få undantag.

Det är märkligt att man inte träder fram och vill göra politik. Länstidningen i Jämtlands ledare har ett bra inlägg om tystnaden. Frågan ställs om vi vet vem det är och vilka förtjänster som finns hos personen.

Jag finner några partikamrater som vill något:
Inte rangordnade.

Ylva Johansson som nu varit med en tid, vill något, hon uttrycker det också.
Ylva har ett brett kunnande och ger ett stabilt intryck på mig. Jag vill att hon tar plats i ledningen.
Vilken stol? Det kan jag inte svara på. Tror att hon passar på många stolar.

Peter Högberg framstår som en god kandidat till en stol i innersta kretsen. Peter sticker ut hakan och tänker framåt. Många fria tankar kommer från honom, dom är bra. Att han kommer från glesare delar av landet ser jag som en klar fördel.
Han har kunskaper om kommun och landsting, kunskaper som är rykande färska.
Allvar och humor finns med i hans sätt att uttrycka sig i skrift och jag antar även i tal (vi har inte träffats).

Johan Westerholm är utan tvekan en god kandidat till Socialdemokraternas ledning. Johans CV är inte dåligt.
I Johans blogg kan man se att det finns ett stort omvärldsintresse som han har stora insikter i och om.
Dessutom har Johan ett stort inrikesintresse där han har mycket att komma med.
Jag tror att Johan blir ett mycket friskt tillskott i ledningen!

Lena Sommestad har varit mycket aktiv som bloggar och redovisat vad hon vill. Jag tror att hon vill ännu mera.
Kanske lite lågmäld men spänner över ett stort register. Här finns kapcitet i stora mått.
Att hon inte varit i främsta ledet några år tror jag inte betyder något, hon är klar för en tätposition.

Peter Andersson även han varit flitig att blogga. Bra inlägg inom Stockholmspolitiken och har även kunskaper utanför den.
Peter har förmågan att sätta fingret på de ömma punkterna i politiken och gör det på ett bra sätt.
Jag vill ha Peter i ledningen med sitt vakna sätt och rättframma tyckande.

Hos ovan namngivna finns uthållighet och nya tankar!
Ja, det var några som jag vill förorda till den Socialdemokratiska ledningen.

Posted in kongressen, Politik, socialdemokraterna | 1 Comment »

Det händer igen och igen

Posted by norrhumanist på 22 januari 2011

Återigen är Förenade Care i skandalrubriker.

Känns mycket angeläget att återigen ta upp äldreboendet i Föllinge med tanke på det som kommer fram i media. Länstidningen skriver idag om äldre händelser som inte tidigare varit rapporterade.

I Länstidningens artikel skymtar en rädsla hos personalen för att lämna ut uppgifter så att det blir kännt vad som händer inom murarna på vårdhemmet.
Skall det vara så att personalen inte får prata med media om det är en negativ syn som redovisas? 

I denna artikel kan man även utläsa att om det inte finns anhöriga som kommer och tittar till, så finns risk att omsorgen inte är av god klass. Finns det olika grader av omsorg inom vårdhemmet?

JAG tycker att det är orättvist att Förenade Care skall klä skott för det som händer på vårdhemmet i Föllinge!

Varför dessa missförhållanden?
De som är de skyldiga är de styrande politikerna i Krokoms kommun som har gjort denna upphandling möjlig med ett företag som har som främsta uppgift att tjäna pengar!
De som bär största skulden är det borgerliga styret, med stöd av Miljöpartiet. Det är dom som har gjort det möjligt med underbemanning och rädsla för att berätta.

Följ gärna Tina Stafrén på hennes hemsida.
Tina finns nära till och känner starkt för de som behöver vård och omsorg. Tina var även tidig med att påtala försämringar på vårdhemmet. Lyssnade politker och andra granskare på henne? NEJ!

Ett yrkande till borgarna!
Riv upp denna upphandling och återta verksamheten i kommunal regi!

Posted in Krokom, Media, välfärd, vård omsorg | Leave a Comment »

Omsorgen fungerar inte

Posted by norrhumanist på 20 januari 2011

Har kommunen fått det den ville ha?

Krokoms kommuns politiska ledning som består av borgare med stöd av Miljöpartiet, har lagt ut omsorgen på entreprenad. Detta har skett i Solbacka i Föllinge.
Vid debatter i fullmäktige sade de styrande att det skulle vara bra med ”mångfald” samt att det skulle bli billigare för kommunen. Någon utvärdering av entreprenaden har inte redovisats.
Konstateras kan att S och V har tagit tydligt avstånd från denna entreprenad.

Länstidningen i Jämtland skriver om dessa missförhållanden. Ingen rolig läsning!

Företaget Förenade Care driver entreprenaden i Föllinge.
Företaget Förenade Care är ett företag som har ”vinstmaximering” som sitt huvudmål.
Företaget Förenade Care har i detta skede även på sig ett mycket lågt betyg i den undersökning som är gjord av Socialstyrelsen och som redovisats tidigare i Länstidningen.

Den borgerliga regimen med stöd av Miljöpartiet har inte synbart reagerat på Socialstyrelsens låga betyg inom omsorgen på äldreboendet.  

Tina Staflin har en sida där hon skriver om välfärdsfrågor m.m.
Tina som är en ”ELDSJÄL” när det gäller vård och omsorg har tidigare anmärkt och påtalat om missförhållanden i Föllinge, men fått dåligt gehör för sina redovisningar.

Jag menar fortfarande att skattepengar skall gå till det som är meningen med skatt, bland annat VÄLFÄRD!

Jag blir minst sagt upprörd!
Vad gör regimen i Krokom! 

Posted in Politik, Samhälle, skatt, välfärd, vård omsorg | 1 Comment »

Det kommer fler som vill

Posted by norrhumanist på 14 januari 2011

Ser på bloggarna att några vill vara med.

Det är bra att några har trätt fram och vill vara med i ledningen när det stundar till kongress.
Önskar att valberedningen även tar med de som bloggar i sina funderingar. Jag tror att det nu gäller att gå utanför de ordinarie sökrutorna för att hitta dugliga representater för vårt parti.
Det är måhända så, att det inte skall vara en mängd jasägare som skall återuppbygga förtroendet för vår politik och vårt parti.

Tar mig rätten att tycka följande:
– de som skall forma framtidens parti och politik behöver inte vara ”gamla” partirävar,
– behöver inte vara uppväxta på Bommervik,
– måste inte ha en bakgrund i SSU,
– behöver inte ha facklig bakgrund,

Tar mig rätten att tycka följande om de som skall sitta på de högre stolarna:
– nytänkare,
– orädd,
– omprövare,
– lyssnare,
– empatisk,
– förmedlare.

Mitt önskemål är att fler träder fram och säger:
JAG VILL!

Sedan får prövning ske.

Posted in demokrati, kongressen, socialdemokraterna | Leave a Comment »

Vänster/höger?

Posted by norrhumanist på 08 januari 2011

Skall vi ha vänster eller högerpolitik?

Idag pågår det mycket resonemang om det skall vara vänster eller högerföreträdare som skall forma framtidens socialdemokrati.
Jag tror inte att det går att dela upp politiken i dessa termer. Det viktiga är att partiet tar hand om politiken inom alla områden för att skapa ett ”helhetsförtroende”.

Har lyssnat på Marika Lindgren Åsbrink (Storstad blogg) och kunde konstatera att inte heller hon tror på en delning av de politiska linjerna.
Däremot blev jag inte glad när hon talade om valfriheten i skolorna, men det gällde väl bara i städerna där det finns underlag för valfriheten.
Jag kunde konstatera att hon inte ansåg att det varit bra med alla privatiseringar man att några av dessa varit av godo.
Här vill jag återknyta till Högberg om vad som är meningen med statens ägande och vad vi har missat.
När Marika talade om privatiseringar kändes det inte bra här ute i de glesare delarna av landet.

För övrigt så har Peter Andersson formulerat sina slutrader på ett bra sätt!
Hösten 2010 må vara förlorad för socialdemokratin, både som tid för att bygga framåt men också som motkraft mot den borgerliga alliansen. Jag är dock inte helt säker på att det bara ska beskrivas i dystra nyaner, ens denna krishöst. Det kan och verkars växa fram något som nu grönskar ur detta. Vår är vår och det innebär att nytt får knoppar och börjar blomma. När den nu oåterkalleliga processen med partiledarval är klar kommer socialdemokratin att gå igång för fullt med valrörelsen inför 2014 där en omprövning av politiken under ett nytt ledarskap blir en viktig del. Ett raserat parti? Glöm det. En kraft att räkna med 2014? Jag börjar mer och mer känna att svaret är: ”Självklart!!”

Även Partistaten Sandro Wennberg har en mycket tänkvärd postning och vad vi skall tänka på och vad som inte går hem hos väljarna. Bland det viktigare som jag ser det är att inte vara Moderaterna Light.

Vi skall vara Socialdemokraterna!

Jag tror också att det kommer fram mängder av bra
politik ur denna tid i opposition.
Ibland måste man sätta sig ner och fundera en stund,
det är då det kommer fram kloka tankar.

Posted in demokrati, Moderaterna, Politik, socialdemokraterna | Leave a Comment »

Var är ilskan?

Posted by norrhumanist på 03 januari 2011

Var finns de ilskna reaktionerna på samhällsutvecklingen?

Dagligen kan man läsa om hur myndigheter misshandlar medborgarna.
Många av oss känner personligen någon som blir misshandlad av myndigheterna.
Var finns reaktionerna bland väljarna på detta maktmissbruk?

Ja, jag vet, det är inte myndigheternas fel att människor misshandlas. Det är politikernas fel!
Och det värsta är att politikerna med Reinfeldt i spetsen inte ställs till svars för sina övergrepp.

Ser att Martin Moberg hittat ett klipp där Reinfeldt har lite svårt att svara. Men varför pressas han inte hårdare av den som leder programmet? Reinfeldt vill ju framstå som en ”god fader” för oss i landet.

I Aftonbladets bloggar finns en berättelse som bör vara tankväckande för många.

Men varför blir det inte upplopp och kravaller?

Är det jobbskatteavdragen som gjort sådan påverkan att
vi inte kan protestera för det är fullt med oxfilé i munnen?

Posted in Fredrik Reinfeldt, Politik, Samhälle, socialdemokraterna, välfärd | Leave a Comment »

Valberedningen jobbar väl?

Posted by norrhumanist på 02 januari 2011

Frågor som ställs om vilken partiledare vi skall ha?

Vilken partiledare vill vi ha? Är det det som är knäckfrågan för partiet?
Jag ser gärna att det är fler som lämnar sina stolar fram till kongressen!

Partistaten gör en undersökning av vilka egenskaper som känns viktiga. 
Är detta att sätt att göra CV för kommande partiledare? Kommer någon att kunna leva upp till de förväntningar som skapas och som redan finns bland medlemmarna och väljarna?

Valberedningen jobbar på i det tysta antar jag. Inget hörs eller syns av den. Det är väl som vanligt.
Vilka kriterier ställer då valberedningen upp för en ny partilerare?

Jag önskar att valberedningen inte bryr som om ett förflutet i SSU!

Jag önskar att valberedningen inte bryr som om ett förflutet facket, även om det är en merit!

Jag önskar att valberedningen inte bryr som om ett tidigare ryggkrafsande!

Jag önskar att valberedningen inte bryr som om ett förflutet som minister!

Jag önskar att valberedningen inte tar hänsyn till att någon redan sitter på hög stol!

Ja, detta är något jag tycker skall ha betydelse i valberedningens arbete!

För övrigt så är det inte bara partiledarens fel att det har gått bakåt
för partiet och även för hela Sverige under två årtionden.

Fler måste ställa sina platser till förfogande!

Posted in demokrati, kongressen, Politik, socialdemokraterna, Uncategorized | Leave a Comment »

Mycket har skrivits

Posted by norrhumanist på 01 januari 2011

Jag har inte varit aktiv på en tid

Var menas med aktiv?
Jag har inte skrivit något, men jag har läst många bloggar och ibland lämnat kommentarer.  Även det är ett sätt att vara aktiv.

Jag har hittat många som har skrivit väldigt tankeväckande. För att nämna några så tillhör Johan Westerholm, Marika Lindgren Åsbrink, Peter Andersson mina favoriter.

Dessa bloggare tar fram det som bör ge ett bra avstamp in i framtiden.

Jag saknar de som idag sitter i ledande ställningar i partiet. Har inte dessa något att komma med, förutom att dom startade sin politiska bana i SSU?
I vissa inlägg får man uppfattningen att de ledande tror på en plats utan att redovisa sin vilja och framtidstankar.
Är det fortfarande ”Jantelagen” som gäller för att få en ledande position?
Jag tror inte att vi får några framgångar om vi håller oss kvar vid Jantelagen!

Fler av bloggarna har tydligt redovisat sin syn på den politik vi skall driva. Framförallt skriver de om att gå tillbaka till våra rötter och den ideologi som är Socialdemokratiskt signum och som även är tidlös.

Har under lång tid menat att den politiska vridningen mot höger som slog igen på 80-talet var att gå i fel riktning. Den riktningen var och är att bejaka det glupska kapitalet och egoismen. Tyvärr så har jag fått väldigt rätt i mina farhågor.

Jag vill se mer av de som vill sitta på ledande stolar, det måste redovisas före kongressen!

Posted in demokrati, kongressen, Politik, socialdemokraterna | Leave a Comment »