Norrhumanist's Blog

Politik och livet utanför storstaden. Att få tycka till.

Archive for december, 2010

Ett STEG i rätt riktning

Posted by norrhumanist på 12 december 2010

Stöd för Johan Westerholm .

Det är befriande att någon vill träda fram.

Jag är inte överens med Johan om a-kassan, men han redovisar vad han vill. Det är bra!

Finns det fler som vill något?

Posted in Politik, socialdemokraterna | 1 Comment »

Så går det till i Krokoms fullmäktige

Posted by norrhumanist på 10 december 2010

Vid detta möte skall det tillsättas ledamöter i kommunens nämnder och styrelser.

I vår kommun är det Centern, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet samt Kristdemokraterna som jobbar ihop och har majoritet.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ett gott samarbete i opposition.
Sverigedemokraterna är för sig själva, är inte heller vågmästare.

Det mycket underliga hände, majoriteten ville inbjuda Sd till observationsplats i kommunstyrelsen. Majoriteten kunde även tänka sig att ge insyn till Sd i andra nämnder.
Om jag fattade rätt så hängde det på om Sd gör en framställan om en sådan plats. I nuläget har inte Sd gjort någon framställan.

Håkan Larsson (c) var den som lade majoritetens förslag till ledamöter i kommunens nämnder och styrelser. Det var även samme Håkan som lämnade öppet för Sd att få komma in i kommunstyrelsen för att observera.
Håkan nämnde att Sd går miste om insyn i och med att de inte tar någon plats i nämnder och styrelser av egen kraft.

Vad vill majoriteten med denna kärvänlighet kan man undra?
Är det en satsning inför nästa val eller vad är det?
Kommer Sd  lokalt att blekas av denna process?

Socialdemokraterna och Vänstern ansåg i debatten att denna
inbjudan faller på sin egen orimlighet och protesterade högljutt.

I övrigt var det som vanligt, sent inkomna handlingar, dessa var dessutom inte kompletta, många uppgifter var dessutom tolkningsbara åt olika håll.
Majoriteten lyckas inte med sina handlingar vilket ger bekymmer vid tillämpning av och det blir tolkningsfrågor.

Detta är svagt, dom har haft fyra år att lära sig kommunal dokumenthantering.

Posted in centern, Krokom, Politik, socialdemokraterna, Val | Leave a Comment »

Vem sitter fast i sin stol?

Posted by norrhumanist på 07 december 2010

Vem sitter fast i sin stol?

Partiets valberedning jobbar nu på. Det är bra!

Men, hur kommer man att lösa den konflikt som uppstår om det blir för få storlar att sitta i?
Givetvis tänker jag på partistyrelsen och verkställande utskottet.
Det tycks vara flertalet som inte vill ställa sin stol till förfogande. Hur kommer man runt det?

Jag förväntar mig att valberedningen tar ett allvarligt samtal med de som har lim på sina rumpor!

Vi gjorde ett dåligt val och det är bara att erkänna det.
Vi måste då göra något som är bra för partiet i framtiden samt vinna väljarnas förtroende.  
Jag säger inte att alla skall bytas ut i det ledande skitet.
Men, ett antal måste bytas för att det skall komma in nya synpunkter och tankar som leder framåt.
Jag läser Peter Högberg och ser att han är av uppfattningen att man inte äger stolen. Bra, jag får lite medhåll.
Johan Westerholm blir glad att någon sticker fram och vill nägot i denna fråga. Bra.

Det måste finnas personer som vill kliva fram och torgföra sina åsikter och vill ange en riktning, även vill inta en framskjuten position i partiarbetet. Dessa människor skall vi ta väl vara på!
Låt oss inte ta fram ”Jantelagen” och huka med åsikter och nytänkande.

Inte ens fel att vi förlorade valet!

Posted in demokrati, socialdemokraterna | Leave a Comment »

Värmekostnader och mina tankar

Posted by norrhumanist på 07 december 2010

Värmekostnader.

Det kostar att värma huset. Det kostar mycket!

Varför kostar det mycket?

Lätt att bil konspiratorisk. Är det en maffia som ser till att elpriset hålls uppe?

Det tycks vara så att när det blir kallt så skall kärnkraften stå stilla och renoveras. Ja, det är riktigt ur säkerhetssynpunkt att renovering sker, men måste det ske när elen behövs som bäst.

Vem tjänar på dyr el?

Posted in bostäder, Samhälle, Vattenfall | Leave a Comment »

Är Centern kvar i 30-40 tal?

Posted by norrhumanist på 02 december 2010

Centern i Arvidsjaur bjuder in SD till samarbete i kommunen. Har inte Centern lärt av sitt förflutna, eller har inte Centern lämnat sitt förflutna. Resonerar Centern på samma sätt i andra kommuner?

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Nya tider, snabba tider

Posted by norrhumanist på 02 december 2010

Dags att tänka nytt!

Socialdemokratiska partiet har inte förändrats särskilt mycket i sitt arbetssätt under den tid jag varit aktiv.

Först lite om valberedning.
Valberedningen är nu föreslagen och skall väljas. Föreslagna personer är för många av oss okända. Både bra och inte.
Hoppas att det är nytänkare som får komma fram.
Valberedningen kommer att kritiseras från många håll, det blir en tuff tid!

Håller med Högberg  om att det behöver röras om när det gäller personer och när det gäller vårt interna arbetssätt.

Jag uppfattar att många lägger skulden på Mona för brakförlusten.
Men, har hon styrt med en sådan järnhand att övriga i toppskiktet inte vågat/kunnat protestera?
Om Mona varit så självsvåldig i sin utövning, då har de runt henne varit för svaga.
Om Mona varit för svag, så har de andra varit för hårda.
Det är ett lagarbete som skall till för att det skall fungera!
Balansen är svår!

Åter till internt arbetssätt
Vi lever i en nyare tid och måste förhålla oss till den.
Media håller på och utser partiledare och andra som skall få framträdande roller. Vårt inre arbete sker inte längre i det tysta.
Sociala medier som bloggar m.m. bidrar till offentlighet, det öppnar för mångas tyckande.

Partiet sitter fast i ett åldrigt sätt med kongresser med långt mellanrum. Självklart kan det inte fungera när allt händer så snabbt runt oss medlemmar och i politiken.

Jag hade hoppats att förtroenderådet skulle få mer att styra och ställa med. Det är en betydligt snabbare form av beslut, de som är med där har vanligen sina rötter i vardagen och borde därmed känna hur medborgarna vill ha det. Men det iinebär även att vi ute i kommuner och landsting har modet att sända rätt personer.

Min uppmaning är att tänka nytt annars fortsätter ökenvandringen! 

Posted in socialdemokraterna | Taggad: | Leave a Comment »