Norrhumanist's Blog

Politik och livet utanför storstaden. Att få tycka till.

Archive for november, 2010

Får jag vara med?

Posted by norrhumanist på 19 november 2010

Får jag vara med och rösta fram en ny ordförande?

Vilka är kandidater till att bli Socialdemokraternas ordförande?

Läste Högberg http://hogbergstankar.blogspot.com/2010/11/sluta-med-jallandet-och-sag-vad-ni-vill.html och håller med om att det är dags att komma ut med det som brinner inombords.
Många i partiets topp har länge suttit tysta med sina viljeinriktningar. Dags att redovisa!
Jag är helt övertygad om att de som är i partitoppen har en het vilja till att göra förändringar och att jobba framåt i och för partiet.

Jag som partimedlem och gräsrot måste få känna och ta del av de som vill ställa upp. Det handlar om att jag skall lämna förtroende till den jag finner lämpligast till uppdraget.
Vi människor fungerar på det sättet att om vi känner förtroende och samhörighet med en ledare så är vi också med och stöttar denne i med- och motgång. Jag är inte något undantag!

Till att börja med skall det utses en valberedning. Vem utser denna?
Ja, jag vet,det sker utan min medverkan.

Sedan blir det en valberedning som jobbar. Har jag fått vara med och påverkat kriterierna som skall gälla?
Ja, jag vet, det sker utan min medverkan.

Ett förslag till ny ordförande kommer ut. Vem är det?
Kan vara någon som är känd från media, en bloggare, en som rest runt och och informerat sig och andra. En NEJ-sägare!
Är det trovärdigt med en NEJ-sägare? Jag vet troligen väldigt lite om en NEJ-sägare.
Vilken redovisning har jag fått om NEJ-sägarens politiska vilja och framtidsvisioner?

Ja, sedan blir det kongressen som bestämmer.
Ja, jag vet, det sker utan min medverkan.
Jag kommer inte med där. Men, jag har varit med och röstat fram ett ombud som jag tror på, jag har lämnat över ett förtroende.

Demokratin är svår att hantera.
Men kanske är det möjligt att göra förändringar så att medlemmar, människor, väljarna,
kan lämna över sitt förtroende och stöd till en ny ordförande för vårt parti.

Posted in demokrati, Politik, socialdemokraterna | Taggad: , , | Leave a Comment »

Efter valet del 3

Posted by norrhumanist på 15 november 2010

Som jag ser på valet efter en tids funderande.

Detta inlägg kommer väl sent, men bättre sent än aldrig.

Mina tankar blir följande:

Centrala utskick
Massutskick som partiet gjorde kom inte till sin rätt.
Vår information bladades in bland reklamen och blev inte läst.
Många undanber sig reklam.
Många, även jag själv, går ofta direkt till pappersinsamlingen med reklamen.
Till kommande val är denna form av information inte effektfull.
Till kommande val måste vi valarbetare bli ännu raskare i benen och dela ut material till våra väljare.

 Media.

I Jämtland kan vi lätt konstatera att pappersmedia bestått av två tidningar med tydlig skillnad i sina åsikter.
Vår Länstidning har varit mycket vänsterinriktad och det med den äran.

 Regionalt har Sveriges Radio varit duktiga med valdebatter och varit belysande i sina kommentarer.

 Vår närradio i kommunen har även den ordnat debatter av hög kvalité.

 Stöd för eget val.
De stora tidningarna och etermedia har hållit sig med så kallad ”valkompass” där man svarat på frågor och fått ett utslag om vilket parti man står närmast.

Jag har provat alla sådana jag hittat och konstaterar att den bedömning som kompassen gör stämmer väl med min egen syn på politiken i stort.

 Att skriva på insändarsidorna är det som läses mest. Har studerat detta under mina år i entreprenadbranschens rastkojor. Man börjar tidningen bakifrån med serier sedan sporten och vidare till insändare, sedan är det färdigläst i de flesta fall.

Om frågor ställs om innehållet är det inom sport och fritid.

 I de lokaler där det finns ”studerade” läsare så börjar man tidningen framifrån, oftast blir hela tidningen läst och ofta även kommenterad av de som finns runt läsaren.

 Debattsidorna anses för långa och invecklade för väljare i allmänhet, mest för den redan väl påläste och insatte. Dessa sidor är inget för den vanlige väljaren.

 Vilka blev då våra väljare?

De väljare som vi vände oss till var de som stod utanför, i det så kallade ”utanförskapet”. Min tro är att det blev dessa som valde oss samt de starkaste troende socialdemokraterna.

 Kändes inte som vi hade framtidsvisionen till de som är inne i arbetslivet.

 Lokalt kändes det som om vi ägnade mest tid till vård, skola och omsorg.

Framtidstankar och visioner var mindre framträdande i vårt lokala material.

Vi fick väl det väljarstöd man kan förvänta sig i ett avfolkningslän om man jämför med rikstränden.

 Bloggandet.

Första valet med denna nymodighet. Vanliga väljare har inte hittat detta sätt att hålla sig informerade och att uttrycka sina tankar och önskemål.

För egen del har det varit mycket stimulerande att vara med i bloggvärlden och få ta dela av tankar och skrivande som finns där. Kom tyvärr med lite sent i detta nya, men intresset är väkt.

Har tidigare enbart ägnat mig åt att skriva insändare, nu blev/blir det en kombination av de båda.

 Dock, känns det som det finns ett ”kluster” som ”hejar” på varandra, ibland utan anledning, länkar till varandra och därmed får utrymme.

Några favoriter har jag hittat, läser dessa med intresse om vinklingen inte är för lokal. När man sitter långt från storstaden är det inte stor mening att ta upp lokala händelser. Påverkansmöjligheten och svarsfrekvensen är låg.

Posted in demokrati, Media, Val | Leave a Comment »