Norrhumanist's Blog

Politik och livet utanför storstaden. Att få tycka till.

Archive for augusti, 2010

Tält, den nya bostaden?

Posted by norrhumanist på 31 augusti 2010

Brist på ungdomsbostäder

SSU var ute i Åre kommun och på Åre torg för att påminna om bostadsbristen för unga.

Inte bara unga har bekymmer med sin bostad även studerande på många håll i landet har samma problem.

SSU i Jämtland har hittat sin variant på en bostad.

Kanske är det fel att tala om ”ungdomsbostäder”, i verkligheten är det stor brist på bostäder för många.
En kostnadsfråga för många. Det har blivit dyrt att bygga bostäder.
Därmed även dyrt att hyra!

Nuvarande borgerligt styre på många håll har INTE satsat något på boende. Många säger sig vilja ungdomens bästa, på vilket sätt, kan man undra.

Såg i media för några dagar sedan att detta bekymmer har man även vid de stora studieorterna och där görs det inte heller något.

Här finns det att ta tag i efter 19 september!

Posted in bostäder, Media, Politik, Uncategorized | Leave a Comment »

Bra med visoner

Posted by norrhumanist på 28 augusti 2010

Vilket värde har en sen vision?

Jämtlands län har som de flesta norrlandslänen drabbats av utflyttning, minskat antal företag, minskade skatteintäkter.
Jämtarna tar sig ändå fram på ett hyggligt sätt, men utflyttningen sätter sina spår.

Då i elfte timmen dyker det upp en visionär ur tomma intet. I Länstidningen finns artilkeln.
Riksdagsledamoten Per Åsling (c)  kommer med sin vision för länet.
* Tio tusen fler invånare
* Tio tusen fler företag
* Tio tusen fler jobb

I sin vision vill Per använda pengar som kommer från försäljning av Vattenfall utomlands.

Per Åsling sade före mandatperioden att det behövs: ”mera verkstad”. Underförstått skulle han stå för verkstaden.
Per tycker uppenbarligen att det skett för lite lobbing för Jämtland.

Vi som bor i Jämtland måste fråga om det blivit ”mera verkstad” för Jämtland? I nuvarande regering är ju ändå Centern som säger sig värna om landsbygden och områden som har en lägre skattekraft.

Lätt att bli ironisk och fråga, varför det tog så lång tid att komma med denna enkla vision?

Posted in Arbete, centern, Jämtland, Politik, Val | Taggad: , | Leave a Comment »

Utfrågning

Posted by norrhumanist på 27 augusti 2010

Mona blev utfrågad. Gick det rätt till?

Se Martin Mobergs inlägg om utfrågningen.

Känns som ett fall för nämnden?

Var utfrågningen opartisk?

Vilka skyldigheter har Sveriges Television?

Posted in demokrati, Media, Samhälle | Leave a Comment »

Med tåg, går det några?

Posted by norrhumanist på 26 augusti 2010

Vem styr över över tågtrafiken 

Vi har staten som ägare av tågtrafiken, men hur är det med styrningen av denna.
Givetvis skall det gå tåg på rälsen.
Stora pengar lades på sträckan Östersund – Storlien. Banvallar och räls har blivit förbättrade och tillåter högre farter och större tyngder.
Upprustningen skedde för några år sedan sedan.

Är dessa pengar kastade i sjön?

I Jämtland kan vi konstatera att persontågen dras in och att alla turer inte kommer att gå till Storlien.
Tidigare har det inte varit problem med det. Vissa perioder under året så är det mindre beläggning och därmed så blir det mindre inkomster i persontrafiken. Men, resande finns som behöver tåget!

I Jämtland kan vi även konstatera att godstrafiken på räls står inför neddragningar.
Green Cargo som sköter en del av godstrafiken skall nu sluta köra väster om Ånge.

Är det meningen att det är buss och lastbilstrafiken som skall ta över?

Hur går detta ihop med att hela Sverige skall leva?
Hur går det med miljön?

Är det tjänstemännen i Stockholm som bestämmer om hur det skall vara med tågtrafiken i hela Sverige.
Kan man misstänka att persontrafiken till turistområden utökas tillfälligt under turistsäsong?

Posted in Arbete, Jämtland, Politik, Samhälle | Taggad: , | Leave a Comment »

Debattkväll

Posted by norrhumanist på 25 augusti 2010

Klargörande

Min uppfattning är att de Rödgröna kunde på ett tydligt sätt redogöra för hur Sveriges framtid kommer att bli med vårt alternativ.

Ulla Andersson (v) gjorde ett mycket stabilt och bra intryck, tydlig och rapp. Mycket bra!

Mikaela Valtersson (mp) var även hon stark i sin framtoning. Viktigt att Mp är tydlig med sin vänsterinriktning
Mycket bra!

Thomas Östros är mycket lugn och bra framför kameran. Många klargöranden kunde han redovisa och därmed fick Borg  en flackande blick av osäkerhet.

STORT TACK till Thomas Östros för dina inlägg som var klargörande var partiet står.
Den som såg debatten kan inte tvivla om budskapet och viljeinriktningen.
Skulle varit bra att få veta vad som menas med ”välfärdens kärna”, denna fråga blev inte färdig.

Posted in demokrati, Media, Rödgröna, Val, välfärd | Leave a Comment »

Politik i Kaxås

Posted by norrhumanist på 19 augusti 2010

Utfrågning

Upp och iväg till Kaxås! En kall men solig morgon.

Dagens stora händelse var på gång, radioutsändning i P4, lokala kanalen.

I Kaxås bygdegård var det politiker och allmänhet som var församlade. Lite dov stämning bland politikerna.
Med allvarliga ansikten tänkte dom noga igenom vad dom skulle säga. Dom var inga nybörjare utan hade varit med ett tag och visste även att det inte finns utrymme att omformulera eller dra efter andan.
Reportrar och publik väntar sig rappa svar utan omtag.

Sveriges radio sände valduell från Kaxås Bygdegård, lyssna på det som sas.

Tyvärr var inte alla partier närvarande, kan ses som positivt, mer utrymme för varje parti.


Från vänster: Jörgen Blom (v), Rolf Lilja (s), Maria Söderberg (c), Göte W Sven (m), Anne Caterine Hedman (kd).

Först var det om skolorna i Alsenbygden.
Varför lägga ned fungerande skolor?
Varför behålla halvtomma skolor?
Vilka investeringar kommer att behövas?
Finns det pengar till att driva små skolor?

I skolfrågorna kom det tydligt fram de skiljelinjer som även fanns i kommunfullmäktige.
Borgarna ansåg att det kostar för mycket att behålla småskolor, även bristande kvalitét.
S och V ansåg att människorna som är berörda har stort inflytande på de beslut som skall tas, bygdens folk var inte redo för en nedläggelse och förändring, en levande landsbygd måste få kosta.

Vindkraften i kommunen
Sedan tidigare har det varit många åsikter om vindkraft i kommunen, och då särskilt i Kaxås.
Några boende i Kaxsås vill att det kommer vindkraft, några kommer att tjäna pengar på vindkraft, några vill inte få utsikten förstörd, några anser att det stör turismen, några vill inte ta ställning.

Kommunen håller på och tar fram nytt planförslag och i detta kommer det att finnas med områden som inte skall ha vindkraft, den passar inte in på vissa platser.
Offerdalsbygden där Kaxsås finns har redan många vindkraftverk och det anses även att det får vara nog i det området.
Kan konstateras att samtliga politiker var för vindkraft, men det skilde på var den skall vara placerad.

Ytterligare några frågor besvarades av mer allmän karaktär.

Posted in Krokom, Politik, skola | Leave a Comment »

Komma igång igen

Posted by norrhumanist på 18 augusti 2010

Det har varit mycket

Har nu kunnat komma in efter att stor del av tomten varit uppgrävd. I vår lilla by har vi dragit in fiber.
Även vi får ta del av denna modernitet. Inte inkopplad ännu, men det kommer.
Återställningsarbetet har kostat på. Fysiska formen är nu god.
Man hinner tänka när man går i ett dike och skyddsfyller över kabel och slang.  

Tankar som legat och grott till sig

För en tid sedan skrev Högberg, ”han med tankarna” om att vi i partiet inte pratat färdigt om utförsäljningar och privatisering av statlig egendom.
Vill gärna hålla med Högberg att det är dags att göra det.
Många av de jag talat med menar att vi i partiet inte har en bestämd linje hur vi skall förhålla oss till att vi mister inflytande och kunskap om och i statliga bolag. Även inkomster från bolagen försvinner.
Jag menar att det är hög tid att formulera viljan!

Skatter måste finnas!

Det pågår ett ”skattesänkarrace” utan dess like. Det gäller att trumfa under varandra.
Jag ser det så, om vi skall behålla en välfärd värd namnet, måste vi ta in skatter så att de täcker den välfärd som vi säger oss vilja ha. Annars är det Ebberöds bank som gäller.
Jag förstår inte hur pengarna kan räcka till om det inte finns pengar.

Min önskan för att vi skall finna VÅR väg!

Dessa saker har gnagt inom mig när jag stått med spade i handen och varit svettig, men nöjd med det jag gjort. Gräsmattan kommer kommer sakta till sig, gräsklipparen kan åter tas i bruk.

Jag tror att vår och partiets trovärdighet ökar avsevärt om vi kan tala klarspråk med väljare och människorna som behöver samhällets tjänster – stöd – hjälp.

Posted in demokrati, Politik, Samhälle, skatt, välfärd | Leave a Comment »

Centerdimma över Norrland

Posted by norrhumanist på 03 augusti 2010

Centern lägger ut lockdimma till de Norrländska väljarna!

Efter att jag läst Länstidningens ledare singerad Kalle Olsson finner jag mig föranledd att tycka till.

Håller med om dåliga affärer. Minns även Bilprovningen som en dålig affär.
Men som framgår av ledaren handlar det inte om affärer som är bra för staten (oss), det är Centerns ideologi som ger utslag. En ideologi som tunnats ut till att bli väldigt fixerad på storstaden och Stureplans krav.

Att lägga ut en dimma med lockelse till Norrland klingar mycket falskt i mina öron. Centern tycker väl att det är hög tid att nämna Norrland nu när valspurten börjar.

Mitt förslag är att styra Vattenfall till att avsätta till den forskning som så väl behövs.
Här har Centern möjlighet att styra till något positivt.
Andra borgerliga partier har tidigare tagit bort forskningspengar.

Har tidigare skrivet om Maud Olofssons och Centerns oförmåga att styra ”sitt eget departement”, konstaterar att det fortfarande finns möjligheter att styra till avsättningar som ger lyft för forskningen. 

Kan även se att de RÖDGRÖNA har med utvecklingspengar i sin budget.
Den budgeten är finansierad utan att sälja av ett statligt ägt bolag som drar in pengar till statskassan.

Posted in centern, forskning, Politik, Rödgröna, Samhälle, Vattenfall | Taggad: | 1 Comment »

Centern och ansvar …

Posted by norrhumanist på 01 augusti 2010

Varför sälja Vattenfall i Tyskland?

Svenska Vattenfall har en mängd kraftverk i Tyskland som spyr ut sådant som ingen vill ha. Nu vill Centern och Maud sälja ut denna del av Vattenfall. Varför det?

Om Centern vill vara trovärdig i sitt aggerande borde det vara så att Vattenfall beordras att göra sin elproduktion miljösäker i Tyskland.
Ett sådant förfarande skulle kraftigt stärka Vattenfalls position inom eltillverkning och även stärka Sveriges anseende inom miljö, kanske även Centerns skamfilade miljöprofil.

Ett sådant miljötänkande är bra även för Sverige. Den minnesgode kanske minns de moln av sot som för många år sedan kom in över Sverige, dessa sotmoln vill vi inte ha tillbaka.

Min första hemska tanke är även att de medel som Maud talar om som skall gå till forskning om framtida utbyggnad av kärnkraften.

Min andra hemska tanke är att försäljningspengarna går till RUT-avdrag eller sänkning av skatten.

Självklart skall Vattenfall vara kvar som det är!

Posted in centern, demokrati, Fredrik Reinfeldt, Samhälle, Uncategorized, Vattenfall | Taggad: | Leave a Comment »