Norrhumanist's Blog

Politik och livet utanför storstaden. Att få tycka till.

Archive for juni, 2010

Tid sökes

Posted by norrhumanist på 29 juni 2010

Äntligen

Har kommit till datorn och det blev lite tid över för att komma med ett inlägg. Hur är det man brukar säga om pensionärerna, ”fritiden räcker inte till, det är så mycket som skall göras”. 
Kan det bero på att man med högre ålder jobbar långsammare?

Funderar över hur det är möjligt att hinna med bloggandet? Kommer åt att läsa och följa med på ett antal bloggar, men att hinna skriva själv, nej där räcker inte tiden till.

Om jag skall få till något måste jag även läsa in mig på ”fakta runt om” för att det skall kännas bra.

Jag har denna gång inte läst in mig på något speciellt.
Konstaterar bara att det handlar om röstfiske i Sundbyberg, Almedalen samt Bilprovningen.
Alla dessa känns aktuella för mig!

Vet att jag skall måla nytt virke som nu sitter på uthuset så att det inte förstörs av väder och vind. Men, myggen kalasar på min kropp så det kommer att bli mycket blodigt hantverk med mycket klåda efter. Jag önskar att det kommer starka vindar och gör det lite lättare för mig.

Trots motvilja skall jag nu gå ut och fatta penseln med vit grundfärg, det är ett MÅSTE och ett ARBETE!

Posted in Arbete, demokrati, Samhälle | Taggad: , | 1 Comment »

Marknadsföring

Posted by norrhumanist på 06 juni 2010

Marknadsföring kan göras på många sätt.

Noterar att i stockholmstidningarna drar man alla stockholmare över en kam och påstår saker.
Inte så konstigt att siffrorna blir därefter.
Den som inte läser texten ordentligt blir lurad.

LO-tidningen har ett inlägg under NOTERAT där Stefan Carlén skriver om detta.

Han finner att man använder feta rubriker även när det gäller endast 5,3% av stockholmarna. Då påstås att det gäller alla stockholmare.

Citat:
Aftonbladet har gjort en lista på sånt som drabbar stockholmare.
I listan finns förmögenhetsskatten som hårt drabbar stockholmarna.
Fakta är att förmögenhetsskatten inte drabbar 95%.
Stefan Carlén säger sig inte ha träffat någon som betalar förmögenhetsskatt.
Carlén antar att det är Danderydsmänniskor som drabbas!

Jag finner att det handlar om LÖPSEDLAR.
Tidningarna är beredda att gå över lik för att sälja!
Rätta mig gärna om jag har fel.

Posted in Media, Politik, Samhälle, Uncategorized | 1 Comment »

Läkarens arbetsuppgifter

Posted by norrhumanist på 05 juni 2010

Jag har läst i Dagens Samhälle (10 juni) en FOKUS-artikel skriven av Eva Nilsson Bågenholm.
I artikeln tycker hon att politiker skall lyssna mer på läkare.

De flesta av oss kommer någon gång i kontakt med läkare.
Oftast är det på en hälsocentral vi träffar dom.
Läkaren lappar ihop oss och vi går hem igen.
Löser sig ofta på ett bra sätt.
Vi och läkaren är nöjda med det.

Funderar över vad en läkare är utbildad till?
–  Helt klart är att han skall ha kompetens för läkaryrket
–  Förstå människor som kommer till honom m.m.

Mycket ofta sitter även en läkare som arbetsledare och administaratör, skall leda och fördela arbetet, övervaka och följa upp. Förmodligen även ett ekonomiskt ansvar.
Har läkaren utbildning för dessa uppgifter?
Är det lämpligt att han har dessa funktioner?

Att en läkare sitter som administratör för små eller stora avdelningar kan inte vara rimligt. Det är  fel sätt att använda en dyr utbildning och faktakunskap. Läkaren är inte heller utbildad till administratör.

Självklart skall det vara en administratör som styr hur en läkare skall jobba, lägga schema, och vad han skall göra!
Administratören tar order från politiken, lägger ut uppgifterna, följer upp, återrapporterar.

Om vi använder läkaren till de uppgifter som han är utbildad för så är jag övertygad att det blir en bättre genomströmning på hälsocentraler och sjukhus.
Vårdköer kan kortas eller försvinna.

Posted in Arbete, demokrati, Politik, Samhälle, Uncategorized, Vårdköer | 1 Comment »

Hård ton mellan …!

Posted by norrhumanist på 04 juni 2010

Läser i tidningen Dagens Samhälle (2010-06-03) en artikel där läkaren och ordförande i Läkarförbundet, Eva Nilssson Bågenholm har tankar.
Hon menar att:  – ”tonen mellan politiker och läkare är onödigt hård”.
Politikerna lyssnar inte på vad läkarna har att säga!

Hon menar att politiker måste ha med sig läkarna när man gör besparingar!

Det hon skriver uppfattar jag som en tydlig partsinlaga. Att ge läkarna mera inflytande och makt att styra över sin vardag och sina arbetsuppgifter, blir hennes slutsats.

Överallt annars i samhället och på arbetsmarknaden är det arbetsgivaren som bestämmer vad som skall göras och vad det får kosta, vem som skall utföra uppdraget.

Som jag ser det, så är det politikerna som bestämmer över läkarna.
Politikerna har den övergripande synen och även vidvinkeln. Politikerna sitter inte heller med faktakunskap om hur en läkare jobbar och skall inte blanda sig i verksamhetsfrågor.
Även det omvända skall gälla!

Med dessa rader vill jag föra upp läkarens situation i samhället samt även ifrågasätta om politiken tar steget  framåt för att styra. Styrning krävs för att klara samhällets kostnader för vård och omsorg.

Jag ser stor skillnad mellan läkare och politiker.
Läkaren har sitt arbete och får behålla det om han sköter sig.
Politikern blir av med sitt förtroendeuppdrag om han inte når resultat.

Alltså skall inte läkaren eller andra blanda sig i den politikska styrningen.

Posted in Arbete, Politik, Samhälle, Uncategorized | Leave a Comment »