Norrhumanist's Blog

Politik och livet utanför storstaden. Att få tycka till.

Archive for mars, 2010

Fina Sverige

Posted by norrhumanist på 29 mars 2010

Semestern är slut. En kort vecka i Portugal. Det var en ”kulturresa”, tittade på gamla byggnader och platser. Fick lite kunskap om Portugals historia.
Såg även fattigdom och människor som var utslagna ur samhällsgemenskapen. Ett land med mycket stora klasskillnader. Fina kvarter, med höga murar med taggtråd och galler. Man var rädd om sitt, kanske var det befogat. 
Kontrasterna var stora i andra kvarter.
Hus som inte var bebodda, många som var fallfärdiga även inne i stadskärnorna.

Men även ett land med stolta traditioner som man ville värna om och framhålla.
Ett land med vänliga människor som hade ett leende på läpparna och ville hjälpa till.

Kom tillbaka till Sverige och konstaterade att Sverige är ett fint land.
Våra bostäder är i bra skick, ett fåtal som har höga murar för sitt skydd.
Vi har ett fåtal tiggare eller uteliggare. Jag konstaterar att antalet utslagna har ökat.  
De skyddsnät som vi har i vårt land gör att flertalet av de som är på väg ut ur samhället ändå fångas upp.
Men, vi är på en farlig väg som gör att fler kommer utanför.
Med nuvarande politiska majoritet så kommer antalet utanförskap att öka.
Nuvarande regering och högerpartier får säga vad dom vill, fakta kvarstår!

Jag kommer tillbaka till mina vanliga argument:
– sänkta skatter gör att det finns mindre pengar till att hålla ihop vårt land,
– klyftorna ökar,
– rädslan för att bli av med något ökar,
– egoismen frodas, förse dig nu och skit i andra.

Vi måste byta majoritet i Sverige för att vårt land skall vara i social framkant!

Posted in Politik, Samhälle, skatt | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Pengar

Posted by norrhumanist på 16 mars 2010

Tack Peter Andersson.

Ett bra inlägg som tar fasta på att det inte finns pengar i kassan.
Jag hävdar att det inte går att lova skattesänkningar till alla i dessa valtider.
Skattehöjningar borde lovas med alla lån som borgarna tagit till skattesänkningar.

Vad finns kvar den dag som de rödgröna tar över.
Resterna av ett vanstyrt Sverige måste belysas i valtider!

Nu tar jag semester en dryg vecka.
Härligt!

Posted in Politik | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

En strålande morgon

Posted by norrhumanist på 15 mars 2010

Solen skiner och det känns riktigt bra.

Men, jag slår upp tidningen.
Läser om Jan Björklunds kommande skolpolitik.
Återigen ser jag att han jobbar vidare med sorteringen av våra unga, välja tidigt, ingen möjlighet att göra omval.
Detta är att sätta krokben på den kommande generationen.

Är det möjligt att så unga skall kunna bilda sig en uppfattning om den eller den utbildningen, och vart den leder?
Jag tror inte det blir de bästa valen.
Ofta är det stundens ingivelse som avgör vilket val den unge gör.
Dörren är stängd till att göra omval.

Bort med sorteringsskolan a la Folkpartiet !!!!

Posted in Politik, skola | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Cancersjukt

Posted by norrhumanist på 13 mars 2010

Vad är det som händer på ett av våra sjukhus?
Man är i konflikt med personalen och tydligen gäller det pengar.
Har alla skatterabatter gjort att det nu är tomt i skattepåsen.
Tillåter mig tro att det är den borgerliga regeringes fel.
Läste just att Jan Björklund vill satsa på forskning och utveckling i sitt tal till partikamrater. Har han frågat moderaterna om han får göra sådana utfästelser?

Saxat från TT:
Svårt cancersjuka barn har fått transporteras med ambulans och helikopter till andra sjukhus runt om i landet eftersom man inte klarar av den personalintensiva helgen.
Enligt Kvinno- och barndivisionens chef Margareta Öhrvall beror stängningen på sjukskrivningar.

Överläkaren Britt-Marie Frost säger att situationen är unik.

– Jag har jobbat här sedan 1991 och inte tidigare varit med om att man stänger avdelningen, säger hon till tidningen.

Samtidigt pågår en konflikt mellan sjuksköterskorna och sjukhusledningen eftersom ledningen vill införa en ny arbetstidsmodell, något som sjuksköterskorna vänder sig emot eftersom de tvingas jobba mer för mindre pengar.

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Vem bestämmer

Posted by norrhumanist på 12 mars 2010

Folkmord eller vad är det som hänt i Turkiet för länge sedan?

Sveriges riksdag har bestämt att det var folkmord.
Jag hör att regeringen inte rättar sig efter riksdagens beslut.
I Turkiet säger ambasaden att regeringen (statsministern) har en annan åsikt.

Vem bestämmer i Sverige.
Jag trodde att det är riksdagen som bestämmer och att regeringen har att rätta
sig efter riksdagsbeslut.

Jag är förvirrad.
HJÄLP!
Kan jag få hjälp ur min förvirring

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , | Leave a Comment »

VALFRIHETSSYSTEM

Posted by norrhumanist på 12 mars 2010

Nu skall Lagen om valfrihetssystem (LOV) införas i landsting och kommuner. Att införa LOV tycks för mig mycket konstigt. I norra Sverige i de glesare kommunerna finns det inte så många kunder för en blivande vårdgivare.
Vi bor glest, det är stora avstånd.

Varför skall då lagen införas?
För mig framstår det som ett kvalificerat vansinne att det kan komma en entreprenör, hyra en lokal, sätta upp en skylt, öppna dörren och säga,  -”nu kör vi”.  Entreprenören betalas av det allmänna.
Mitt svar är enkelt,  -borgarna vill köra svensk sjukvård i botten för att vi skall vara tvungna att ta privata försäkringar för vår vård.

Vilka effekter kommer det att få på den befintliga sjukvården inom området?
Förhoppningsvis kommer entreprenören att ta alla vårduppdrag som finns inom området, han kommer att kunna ta betalt för dessa.
Men, troligare är det väl att entreprenören tar dom lätta fallen som kräver ett recept, remiss eller lite plåster.
Blir inte förvånad om det handlar om att skumma av grädden från moset och ta snabba stålar.

Vad blir kvar?
Förmodligen blir det så att den sjukvård som vi har idag utarmas, blir så liten och får ta de kostsamma fallen. Om det blir så kommer givetvis kommuner och landsting inte att kunna driva sin verksamhet i närheten av där människorna finns och bor.

LOV kommer med mitt synsätt inte ge människorna något hållbart system. Kommuner och landsting dräneras på pengar och utvecklingresurser. Entreprenörerna kommer inte att skatta i kommunen. I värsta fall blir det så att det är ett riskkapitalbolag som står bakom, beskattningen sker i annat land.

För några år sedan så hände det i Västmanland, att entreprenören inte tog prover på patienter, proverna var för dyra att analysera. Den entreprenören började med att lägga undan pengar till vinsten, det som blev kvar drev han sjukvård för. Kanske var just den upphandlingen inte välgjord.
Finns säkert fler exempel där det gått riktigt fel.

Sverige är ett bra land som tar hand om sina medborgare och så skall det vara!
Avskaffa LOV!

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Min känsla

Posted by norrhumanist på 11 mars 2010

Nu har valrörelsen börjat!
Vi blir överösta med löften och siffror. Den ena bättre än den andra. Det är % hit och dit. Tusen och miljoner samt miljarder virvlar runt i uttalanden. Pengar hit och dit.

Hur skall jag vanliga människa kunna hålla reda på vad som är positivt för mig?

Det är många val jag skall göra.

→  Det finns ett parti som inte bytt namn sedan det startade!
→  Det finns ett parti som behållit sina ledord under alla år!
→  Det finns ett parti som byggt Sverige till ett bra land!

Det partiet bygger på RÄTTVISA – SOLIDARITET – JÄMLIKHET.

Med de stolta orden som även har mening så kommer SOCIALDEMOKRATERNA att återupprätta det goda samhället efter valet i september.
Jag går på känsla.
Jag är helt övertygad om att denna känsla är riktig.

Posted in Uncategorized | Taggad: , , | Leave a Comment »

Pengar behövs

Posted by norrhumanist på 11 mars 2010

Vi är i en debatt om RUT-avdrag.
Ett RUT-avdrag innebär att man kan göra skatteavdrag för sådant som man inte vill eller kan göra själv.
Det är kanske så att man har dåligt med tid eller tycker att någon annan kan göra det istället. Då är det meningen att man skall köpa tjänsten och få göra skatteavdrag för tidsåtgången.

Är det ett vettigt sätt att låta bli att ta in skatt till staten?

Jag anser att staten skall ta in den skatt som behövs för att göra ett bra samhälle för så många som möjligt.

Det vi ser och hör varje dag är att det inte finns pengar till skola, vård och omsorg. Varför finns inte dessa pengar?
Jo, staten tar in för lite skattepengar!

Varje gång någon använder sig av RUT-avdrag så blir det en hand mindre i skolan eller i vård och omsorg!

Har vi någon nytta av RUT-avdraget.  Nej och åter Nej!.
Den som vill köpa städ- eller andra tjänster som tillhör hemmet kan givetvis göra detta som tidigare.
Städfirmor finns nu som tidigare, även utan RUT-avdrag.

De som vill ha RUT-avdraget hävdar att det ger många arbetstillfällen. Någon riktig redovisning finns inte på dessa påståenden, det är bara antaganden och lobbing som görs.

Nej, staten skall ta in skatt så att det finns till bland annat skol, vård och omsorg.

Socialdemokraterna kommer självklart att ta bort RUT-avdraget. Som skäl kan anges:

  • En skatteförmån som inte kan nyttjas av många
  • Underminerar statens kaka
  • Skapar inte utveckling

Posted in Mina filosofiska tankar, Uncategorized | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »